Портфолио проекта Кругляк Марии на тему "ЛФК в жизни ребенка"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Кругляк Марія Андріївна

Назва проекту

ЛФК у житті дитини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура, основи здоров`я

Вік учнів, клас

6-10 років; 1-4 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект виконується у 1-4 класах в межах вивчення теми «ЛФК у житті дитини». Діти досліджують вплив ЛФК а здоров'я. Учні виконують різноманітні вправи оздоровчого типу. Результати своїх досліджень учні представляють у виді тестування та презентації

Питання проекту

Ключове питання

З чого складається здоров'я?

Тематичні питання

Для чого потрібна лікувальна фізична культура? Як впливає ЛФК на організм дитини?

Змістові питання

Що таке ЛФК? Що таке фізичні вправи? Які існують види ЛФК? В чому значення занять ЛФК для зміцнення здоров'я?

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні повинні вміти виконувати ранкову гімнастику Комплекси ЛФК різної спрямованості Проводити загартовуючи процедури

Діяльність вчителя

Пропонуючи учням взяти участь вчитель демонструє їм буклет. Для тих хто зацікався вчитель проводить вступне заняття, на котрому представляє ідеї проекту. Вчитель розроблює ряд дидактичних матеріалів: таблицю "Знаю, хочу дізнатись"; організаційна діаграма. Вчитель допомагає учням визначитись яким чином вони повинні працювати над проектом. По ходу проекту вчитель спрямовує учнів за допомогою різних методів та форм роботи. Наприкінці вчитель оцінює учнівську роботу керуючись розробленими формами.

Діяльність учнів

Учні отримують завдання від вчителя. Проводять соціальне опитування між різними прошарками населення. Створюють блог на котрому ведуть щоденник проекту, за загальноприйнятими нормами оцінювання. Здійснюють пошук інформації за допомогою джерел запропонованих вчителем. Використовують при пошуку інформації контрольний список для оцінювання веб сайтів.

Оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Радіальна діаграма

Презентація вчителя "ЛФК у житті дитини"

Оцінювання блогу учнів молодших класів

Контрольний список для оцінки веб сайтів

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.