Портфолио проекта Нестерова Сергея на тему "Баскетбольний майданчик для себе"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Нестеров Сергій Володимирович

 Баскетбольний майданчик для себе 

Навчальні предмети

Фізична культура

Математика

Вік учнів, клас

8-9 кл 14-15 р,10-11 кл 16-17 р

Стислий опис проекту

Учні обирають предметну область досліджень за своїми інтересами ( спорт, наука, техніка, математика, та інше), збирають інформацію, досліджують її,обробляють. Використовуючи ці дані вони розраховують формули співвідношень геометричних фігур на стандартному спортивному майданчику до його розміру і отримані результати пропонують використовувати на нестандартних спортивних майданчиках та залах. Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді блогу , буклету ,презентації.

Питання проекту

Ключове питання

Як нам отримати те,що потрібно?

Тематичні питання

1. Які геометричні фігури використовуються на спортивних майданчиках?

2. Що робити, якщо спортивний майданчик нестандартного розміру?

Змістові питання

1 Які геометричні фігури існують?
2 Основне правило пропорції?
3 Подібність фігур?
4 Які основні елементи і розміри розмітки спортивних майданчиків?

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

•З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей.

•Гнучкість та готовність до компромісів з метою здійснення спільного завдання.

•Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.

•Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

•Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

•Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання

•Належне використання інформаційних технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві.

•Пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності.

•Належна та продуктивна праця разом з іншими.

•Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблеми для впливу на інших та ведення їх до мети.

•Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування та досліджень.

Діяльність вчителя

Пропонуючи учням взяти участь,вчитель демонструє їм буклет.

Для тих хто зацікався вчитель проводить вступне заняття, на котрому представляє ідеї проекту .

Вчитель розроблює ряд дидактичних матеріалів: таблицю "ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО РОЗМІТКУ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ?"; організаційна діаграма.

Вчитель допомагає учням визначитись яким чином вони повинні працювати над проектом.

Наприкінці вчитель оцінює учнівську роботу керуючись розробленими формами.

Діяльність учнів

Учні,починаючи роботу над проєктом,проводять соц опитування.

На основі досліджень будують діаграму та гістограму.

Використовуючи форму оцінки сайтів, запропоновану вчителем, знаходять в інтернеті інформацію, що стосується теми дослідження.

Створюють блог.

При створенні блогу використовують контрольний список для оцінювання веб сайтів.

Результат роботи над проектом учні демонструють у презентації.

Оцінювання

У проекті передбачено безперервне формувальне оцінювання, складовими якого є :

  • оцінювання на початку проекту для виявлення учбових потреб учасників проекту
  • оцінювання впродовж роботи над проектом, уявлення про якість виконання учасниками проекту етапів проекту, що дає, що дозволяє відстежувати прогрес в їх навчанні, оцінювати мислення
  • підсумкове оцінювання продуктів проекту

Методи оцінювання : складання схеми "Знаю-Хочу Знать-Узнал", використання графічних схем, онлайн-опитувань.

Самооценивание кінцевого продукту - блогу "Баскетбольний майданчик для себе" - проводиться за допомогою Контрольного списку(попереднє, уточнювальне оцінювання) і Форми оцінювання блогу(кількісна оцінка). Учитель оцінює кінцевий продукт(блог), орієнтуючись на критерії Форми оцінювання

Корисні ресурси

Інтернет-ресурси.

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.