Портфолио учебного проекта "Тайные знаки прошлого"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Журавлева Жанна Борисовна

Назва проекту

"Тайные знаки прошлого"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Художественная культура, История Украины

Вік учнів, клас

10 класс, 15-16 лет

Стислий опис проекту

Учебный проект для 10 кл. предполагает более глубокое ознакомление с базисом, фундаментом, основанием, на котором зиждется украинская культура: культурой древних трипольцев, культурой скифов и греческих городов-государств Северного Причерноморья и культурой Киевской Руси. Данный проект поможет учащимся расширить кругозор, самостоятельно проследить за глубокими корнями украинской культуры, будет способствовать формированию уважения к историческому наследию народа.

Предполагает данный проект индивидуальную и групповую деятельность учащихся. В ходе работы ученики планируют свою работу, знакомятся с разными видами источников, отшлифовывают навыки работы с компьютерными технологиями.

Питання проекту

Ключове питання

На каких «трёх китах» стоит украинская культура?

Тематичні питання

Можно ли утверждать, что украинская культура является наследницей древних трипольцев?

Имеются ли свидетельства того, что скифы и греческие города-государства Северного Причерноморья оказали влияние на праславянские племена?

В чем состоит уникальность культуры Киевской Руси?

Змістові питання

Что такое «культура»?

Какие составляющие входят в понятие «культура»?

Что такое «культовая символика»?

Кто такие трипольцы?

Кто такие скифы?

Когда в Северном Причерноморье появились греческие города-государства?

Что означают понятия « мозаика», «фреска», «иконография», «архитектура»?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

1) засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів, теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій;

2) оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу;

В ході проекта в учнів продовжує формуватися:

1) критичне мислення: • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; • оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

2) комунікативні навички та навички співробітництва: • ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; • демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; • гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • прийняття відповідальності за результати спільної роботи; • розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

3) інформаційна грамотність: • вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

4) медіа грамотність: • з’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку;

5) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: • належне використання цифрових технологій та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань; • використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

1 этап. Подготовка к проведению проекта (актуализация знаний о методе проектов: разработка учебной темы, условия хорошего проекта, оценивание, о фасилитаторских умениях, о работе в Веб 2, Power Point, Exel, Pablisher, Google-документами, создание основных вопросов к проекту, дидактических материалов, анкет).

2 этап. Буклет о методе проектов

Буклет 1 жжб.jpgБуклет 2 жжб2.jpg

и вступительная учительская презентация помогут разъяснить учащимся то, что от них ожидают при выполнении проекта; что будут делать учащиеся во время выполнения проекта и как они будут представлять результаты проекта; какие новые знания и навыки они получат.

3 этап. Отслеживание продвижения по проекту учащихся, с тем чтобы помогать лидерам групп и создавать ситуацию успеха для учащихся, у которых есть проблемы в обучении. Групповые и индивидуальные консультации. Ведение электронного журнала проекта.

4 этап. Подготовка групп к презентации своих наработок. Приглашение гостей (школьников, родителей, администрации) и презентация.

5 этап. Рефлексия результатов проекта.

Діяльність учнів

1 этап. Знакомство с целями и задачами проекта, презентацией "Авторское право" Постановка своих личных целей. Объединение в группы. Распределение обязанностей. Составление графика работы над проектом.

2 этап. Поиск источников информации. Проведение соцопроса. Выполнение дидактических заданий. Создание ученических работ в виде блога, вики-статьи, презентации, публикации, буклета.

3 этап. Самооценивание своей работы и взаимооценивание работ своих одноклассников. Корректировка своих индивидуальных и групповых работ. Презентация перед одноклассниками. Подготовка к презентации перед гостями.

4 этап. Презентация перед гостями. Рефлексия результатов работы над проектом.

Оцінювання

Оценивание осуществляется по графику, который включает себя этапы:

1) оценивание в начале проекта "ЗХЯД"

2) текущее оценивание; помощь ученикам в создании своей работы

3) в конце работы над проектом

Инструментарий оценивания включает:

• самооценивание (ответы на вопросы)

• взаимооценивание (с помощью вопросов по определенным критериям)

• оценивание учителем: выступление учащихся, ученическая публикация, буклет, презентация, вики-статья, блог

Корисні ресурси

Інші документи

  • Рыбаков Б. С. Геродотова Скифия. — М., 1979.
  • Андреев А. Р. История Крыма. — М., 1997.
  • Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. - СПб., 2010.


Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.