Портфоліо навчального проекту "Великодні звичаї та обряди"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Христич Ольга

Назва проекту

"Великодні звичаї та обряди"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Етика, Основи здоров'я, Основи християнства.

Вік учнів, клас

4 клас, 9-10 років

Стислий опис проекту

Даний проект спрямований для учнів 4 класів знавчальної теми «Великодні звичаї та обряди».

Учні мають більш глибоко ознайомитися з християнськими моральними чеснотами.

Робота у проекті сприятиме формування в учнів позитивного відношення до релігійних свят.

Розповісти учням про історію виникнення свята Великдень, про звичаї розфарбовувати писанки, зустрічати весну в легендах, оповіданнях, казках, віршах, піснях, які написані в різні часи, дати змогу їм самим створити свої поетичні, творчі роботи, ознайомити із символами, орнаментом розпису, зацікавити і захопити мистецтвом писанкарства, вчити відчувати радість від приходу весни, пробудження природи, радість від очікування свята й підготовки до нього.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може людина прожити без віри?

Тематичні питання

1. Чи може бути віра головною ланкою родини?

2. Що було б, якби всі українці не мали віри?

3. Для чого людині віра?

Змістові питання

1. Що ти знаєш про Великдень?

2. Як ти розумієш слово «віра»?

3. Які релігії ще існують ?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

1.викликати інтерес до культурної спадщини українців;

2.прищеплювати любов до народного мистецтва, розширити знання дітей про традицію писанкарства, виховувати і підтримувати пізнавальну діяльність народознавчого і творчого характеру;

3.розвивати художні та творчі здібності, навчитися прикрашати свято власними руками;

4.запалити в душі учнів вогник цікавості та поваги до історичного минулого українського народу, який допоможе духовно збагатити їх.

5.навчити працювати в групі, презентувати свою роботу;

6.навчити створювати публікації, буклети, презентації;

Діяльність вчителя

Підготовчий етап

Протягом всього часу вчитель:

- добирає інформацію та необхідні для роботи матеріали (енциклопедичні довідки, цікаві факти з науково-популярних видань та сайтів Internet;

- проводе роботу пошукового характеру: звичаї та обряди святкування Великодня, зустрічі весни, веснянок, гаївок, ігор. Пояснює учням ціль і мету,мотивує їх на участь у проекті;

Пізнавальний етап

урок «Великдень. Традиції святкування Великодня у різних регіонах України »; урок з образотворчого мистецтва «Бесіда «Писанкарство на Україні». Розпис обрядових (казкових) яєць. Образна виразність декоративних розписів; урок-свято позакласного читання «Великодня мозаїка»;

1. Вчитель створює буклет для батьків та учів щодо переваг методу проектів

2. Вчитель дістає дозвіл на розміщеня в інтернеті робіт учнів.

3. З’ясовує навчальні потреби учнів за допомогою

4. Готує вступну презентацію, яка допоможе:

а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту;

б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

в) як вони будуть представляти результати проекту;

г) які нові знання та навички вони отримають.

5. Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів.

6. Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію.

7. В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовує результати роботи над проектом.

Фасилітація

Публікація

Презентація вчителя

гра для групування учнів у пари

Діяльність учнів

Учні були попереджені про тему проекту. Протягом цього часу вони:

- добирають інформацію та необхідні для роботи матеріали;

- проводять роботу пошукового характеру: збір переказів від прабабусь, бабусь, дідусів про традиції,

 підготувати  рекомендації для батьків:
«Як краще підготуватися до свята»
«Великодні страви»
“Способи розфарбування крашанок"


Блог "Великодні звичаї та обряди"

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

а) оцінювання на початку проекту

б) поточне оцінювання

в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає:

1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю

2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями

3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів

Шаблон для учня

Пам'ятка роботи з блогом

Анкета

Таблиця ЗХД

Оцінюючий лист учнівського блогу

Корисні ресурси

1. Л.В.Зазуліна. Педагогічні проекти: Науково-методичний посібник, 2006, Хмельницький-Кам'янець-Подільський „Абетка-НОВА”.

2. Проектний день у початковій школі. // Початкова школа, 2006, № 5. - с.28-30;

3. Метод проектів. // Початкова освіта, 2006, № 16;

4. Людина у світі потреб: Що було колись, є тепер і що буде? Колись і зараз. // Початкова школа, 2006, № 24. – с. 4-5, 20-21;

5. Проектуємо урок разом. // Англійська мова в початковій школі, 2006, № 9. – міні журнал.

6. Енциклопедії.

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.