Портфоліо навчального проекту "Весільні традиції минулого та сьогодення"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Соловйова Ірина Анатоліївна

Назва проекту

Tanok solo.jpg "Весільні традиції минулого та сьогодення"1847173 1189943722 1811169.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи християнської культури

Інформатика

Історія

Література

Вік учнів, клас

5- 7 клас, 10 - 11 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект за темою «Весільні традиції минулого та сьогодення» створено для учнів 5 – 7 класів. Основні види діяльності учнів:пошук джерел інформації, узагальнення інформації, дослідження, творча робота.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може бути весільний обряд запорукою щасливого життя?

Тематичні питання

  • Чи дотримуються сьогодні після весільних обрядів?
  • Чи зберігся обряд вінчання?
  • Чи зберігся обряд сватання?
  • Чи святкують весілля в наш час?

Змістові питання

Що таке "звичай", "традиція", "обряд", "оберег", "весілля", "шлюб", "сім'я"?

Для чого люди створюють сім’ї?

Чи є любов основою сім’ї?

План вивчення теми (вставити файл)

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Виховання поваги до традицій рідного народу

Розширення світогляду

Формування навичок групової роботи

Розвиток навичок роботи з різними видами інформації: пошук, аналіз,встановлення аналогій, узагальнення інформації

Діяльність вчителя

До початку проекту

1.Актуалізує у пам'яті усе, що стосується методу проектів:визначення навчальних потреб учнів, асоціативний кущ, заохочення відгуків від однокласників.

2.Готує буклет про метод проектів,

Метод проектів1 solo.jpgМетод проектів2 solo.jpg

дозволи на використання інформації, дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію.

3.Розміщує на сайті школи інформацію про початок роботи над проектом.

На початку проекту

1.Демонструє учням учительську презентацію.

2.Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Створює електронний журнал проекту.

В ході проекту

1.Консультує учнів під час роботи над проектом.

2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів. План роботи над проектом, Інструкція щодо оформлення посилань

3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на дошці об'яв у школі.

4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

В кінці проекту

1.Проводить презентацію проекта для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

2.Підводить підсумки проекта, вчить учнів рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

3.Разом з учнями планує тему майбутнього проекту.

Діяльність учнів

До початку проекту

1.Знайомляться з буклетом про метод проектів, 2.Відповідають на запитання анкети.

На початку проекту

1.Знайомляться з учительською презентацією.

2.Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1.Консультуются у вчителя.

2.Виконують дидактичні завдання.

3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

4.Готуються до публічної презентації своїх робіт.

5.Запрошують на презентацію гостей:

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи.

2.Підводять підсумки проекту, вчаться рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

3.Разом з вчителем планують тему майбутнього проекту.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

а) оцінювання на початку проекту

б) поточне оцінювання

в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає:

1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю

2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями

3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів

Таблиця ЗХЯД

Форма відгуку від однокласників

Форма оцінювання спільної діяльності

Електронний журнал

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.