Портфоліо навчального проекту "Джерела творчості"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ястребова Наталія Олександрівна

Назва проекту

"Джерела творчості"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Художня культура, Історія України

Вік учнів, клас

10 клас, 16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 10класу з художньої культури передбачає глибоке ознайомлення учнів з центрами художніх промислів України, які є джерелами творчості українського народу. Під час роботи над проектом учні знайомляться з різними видами джерел, вчаться порівнювати інформацію із різних джерел, проводити аналіз, робити висновки, презентувати свою роботу. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, публікації, буклету, віки-статті та блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може технічний прогрес згасити творчу вдачу народу?

Тематичні питання

У чому проявляється народна творчість?

Чи може ремесло бути мистецтвом?

Чим декоративно-ужиткове мистецтво є цікавим для сучасної людини?

Чому занепадають художні промисли України?

Змістові питання

Коли виникають ремесла? Які центри народних промислів є в Україні? Що таке: «декоративно-прикладне мистецтво», «народні художні промисли», «вишивка», «ткацтво», «килимарство», «гончарство», «іграшка», «художня обробка металу», «дерева», «шкіри», «вироби з бісеру»?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

• Проект допоможе учням краще засвоїти тему: «Народне мистецтво та основні центри художніх промислів», навчитися працювати з різними видами інформації, знаходити інформацію культурно-історичного характеру, аналізувати, проводити культурні паралелі, робити висновки. Знайомство з досягненнями українських народних митців збагатить духовно та спонукає до поваги до людей праці.

Також в учнів будуть завдяки роботі над проектом формуватися навички людини ХХІ століття:

1) Навчальні та інноваційні навички Творчість • Здатність до оригінальності в діяльності • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших • Відкритість до та сприяння новим та різноманітним ідеям

2) Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

3) Комунікативні навички та навички співробітництва • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з однокласниками • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах. • 4) Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички Інформаційна грамотність • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. Медіа грамотність • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації

IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій) • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації

5) Життєві та кар’єрні навички Ініціатива та самоспрямованість • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання • Вихід за межі наявної майстерності та/або вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур • Належна та продуктивна праця разом з іншими Лідерство та відповідальність • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети

Діяльність вчителя

До початку проекту 1.Актуалізує у пам'яті усе, що стосується методу проектів. 2.Готує буклет про метод проектів,

Буклет учителя Ястребова1.jpgБуклет учителя Ястребова.jpg

дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію. 3.Розміщує на сайті школи інформацію про початок роботи над проектом.

На початку проекту 1.Демонструє учням учительську презентацію. 2.Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі. 3.Створює електронний журнал проекту. В ході проекту 1.Консультує учнів під час роботи над проектом. 2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів. 3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на дошці об'яв у школі. 4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

В кінці проекту 1.Проводить презентацію проекту для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація). 2.Підводить підсумки проекту, вчить учнів рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

Діяльність учнів

До початку проекту 1.Знайомляться з буклетом про метод проектів, 2.Відповідають на запитання анкети та ЗХЯД. На початку проекту 1.Знайомляться з учительською презентацією. 2.Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі. 3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами. В ході проекту 1.Консультуются у вчителя. 2.Виконують дидактичні завдання. 3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки. 4.Створюють групові та індивідуальні роботи. 4.Готуються до публічної презентації своїх робіт. 5.Запрошують на презентацію гостей. В кінці проекту 1.Презентують усією групою свої роботи. Блог учнів "Джерела творчості". 2.Підводять підсумки проекту, вчаться рефлексії (що вийшло, що ні, чому?). 3.Разом з вчителем планують тему майбутнього проекту.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту б) поточне оцінювання в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: відповідні графи у формах оцінювання. 2. Взаємооцінювання: за допомогою анкет із заданими критеріями 3. Оцінювання учителем: відповідні форми оцінювання та електронний журнал

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.