Портфоліо навчального проекту "Крила людини"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Білецька Наталія Григорівна

Назва проекту

«Крила людини» по темі: Любов .ЇЇ місце в нашому житті [1]

Вік учнів, клас

4 клас ,9-10 років

Стислий опис проекту

Проект для учнів 4 класів. Виконуючи цей проект, учні продемонструють свої початкові знання по основах християнської культури, образотворчому мистецтву, уміння користуватися літературою. Основну увагу при виконанні проекту буде приділятися пошуку і засвоєнню нових знань, формуванню в учнів уміння користуватися науковою літературою, робити висновки. Учні створююють мультимедійну презентацію, публікацію.

Питання проекту

Ключове питання

Що саме цінне в житті?

Тематичні питання

1.В чому проявляється любов до Батьківщини?

2.Як можна виразити свою любов до батьків?

3.Яке тлумачення любові в християнській етиці?

Змістові питання

Що таке любов?

Що таке патріотизм?

Про що основні біблейські заповіді?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

формування: • Етичних знань, загального розуміння основних положень та процесів виникнення релігій; • розуміння ролі людини, її духовної краси; • власного погляду та критичного ставлення до інформації; • вміння висловлювати власне судження і переконливо їх аргументування;

розвиток: • творчого мислення; • інтересу та поваги до історії та художньої культури .

виховання: особистісних рис загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму.

Діяльність вчителя

На початку проекту вчитель знайомить учнів з методом проектів за допомогою .буклету.Проводить анкетування учнів Результати анкетування

Демонструє презентацію, яка розкриває основні проблеми проекту.Презентація вчителя Об’єднує учнів у групи:літературознавці, релігієзнавці,мистецтвознавці і соціологи.Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

В ході проекту

1.Консультує учнів під час роботи над проектом.

2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на дошці об'яв у школі.

4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

В кінці проекту

1.Проводить презентацію проекта для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

2.Підводить підсумки проекта, вчить учнів рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

3.Разом з учнями планує тему майбутнього проекту.

Діяльність учнів

До початку проекту 1.Знайомляться з буклетом про метод проектів, 2.Відповідають на запитання анкети. На початку проекту 1.Знайомляться з учительською презентацією. 2.Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі. 3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами. В ході проекту 1.Консультуются у вчителя. 2.Виконують дидактичні завдання готують лублікації. 3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки. 4.Створюють групові та індивідуальні роботи. 4.Готуються до публічної презентації своїх робіт. 5.Запрошують на презентацію гостей. В кінці проекту 1.Презентують усією групою свої роботи. 2.Підводять підсумки проекту, вчаться рефлексії (що вийшло, що ні, чому?). 3.Разом з вчителем планують тему майбутнього проекту.

Презентація учнів

Оцінювання

Оцінювання відбувається в три етапи:

1. На початку проекту вчитель оцінює розроблений ним план. Вчитель вивчає навчальні потреби учнів шляхом анкетування. Вчитель забезпечує і оцінює диференціацію навчальних завдань . Учні оцінюють свої потреби (таблиця ЗХД).

2. Під час реалізації проекту: вчитель оцінює діяльність учнів, оцінює свою діяльність, наскільки вона спонукає учнів до діяльності , учні оцінюють свою роботу в групі, оцінювання навичок спільної діяльності.

3. Після реалізації проекту вчитель та учні оцінюють результати своєї роботи, свою презентацію . Учні проводять рефлексію своєї діяльності таблиця ЗХД

Інструкція

Шаблон

Критерії оцінювання

Оцінювання презентації

Корисні ресурси

1.Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. Учебно-методическое пособие М.: «Белый город», 2003.

2. В. Цимбалюк, В. Жайворонок, А. Соколовська “Дивограй” Навчальний посібник з українознавства- К. “Педагогічна думка”, 2001

3. С.С. Коструба, Н.С Іватьо, О.Д. Жовнір “Чиста криниця”.– К. “Форум”, 2000

4. Дитяча біблія -будь - яке видання.

5. Виртуальный каталог икон

6. Открытая православная энциклопедия "Древо"

7.Енциклопедія православногохристиянина

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.