Портфоліо навчального проекту "Моя родина"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Селезньова Ірина Іванівна

Назва проекту

Моя родина

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет "Основи християнської етики". Тема в рамках якої розробляється проект: "Моя родина". Цей навчальний проект також стосується таких предметів: читання, Я і Україна.

Вік учнів, клас

3клас,9-10р.

Стислий опис проекту

Цей проект призначений для учнів 3класу. Мета даного проекту дослідити походження свого роду, дізнатися про його минуле. Дослідити, чим займалися,де проживали предки.Дізнатися, який внесок внесли у розвиток міста,суспільства.

Питання проекту

Ключове питання

Що може бути краще в світі?

Тематичні питання

Чи може людина прожити без родини?

Чому важливо в родині любити один одного?

Як виразити свою любов до батьків?

Як навчитися не засмучувати близьких?

Змістові питання

1. Хто входить до складу сім’ї?

2. Хто чекає вас, коли приходите додому?

3. Чи приємно приходити до своїх рідних, чому?

4. Чому ви радієте зустрічі з батьками?

5. Що потрібно, щоб з малюка виросла хороша людина?

6. Що таке "рід", "родина", "сім'я"?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Проект допоможе дітям знаходити інформацію,аналізувати,поєднувати факти та події. В учнів будуть формуватися навички створення презентацій,які будуть переконливо і чітко показувати результати проведення дослідження.

1) критичне мислення: з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

2) комунікативні навички та навички співробітництва: ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; прийняття відповідальності за результати спільної роботи; розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

3) інформаційну грамотність: вміння швидко та ефективно шукати інформацію; вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

4) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: використання комп’ютерних технологій як інстменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

Вчительська презентація

Буклет

Фасилітація

До початку проекту

Актуалізує у пам'яті усе, що стосується методу проектів:визначення навчальних потреб учнів, асоціативний кущ, заохочення відгуків від однокласників.

Готує буклет про метод проектів, дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію.

Розміщує на сайті школи інформацію про початок роботи над проектом.


На початку проекту

Демонструє учням учительську презентацію.

Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

Створює електронний журнал проекту.


В ході проекту

Консультує учнів під час роботи над проектом.

Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на дошці об'яв у школі.

Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

В кінці проекту

Проводить презентацію проекта для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

Підводить підсумки проекта, вчить учнів рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

Разом з учнями планує тему майбутнього проекту.

Діяльність учнів

Презентація До початку проекту

1.Знайомляться з буклетом про метод проектів.

2.Відповідають на запитання анкети.

На початку проекту

1.Знайомляться з учительською презентацією.

2.Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1.Консультуются у вчителя.

2.Виконують дидактичні завдання, готують презентації.

3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

5.Готуються до публічної презентації своїх робіт.

6.Запрошують на презентацію гостей.

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи.

2.Підводять підсумки проекту, вчаться рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).

3.Разом з вчителем планують тему майбутнього проекту.

Оцінювання

Діаграма

Оцінювання презентації

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

а) оцінювання на початку проекту;

б) поточне оцінювання;

в) наприкінці роботи над проектом.

Інструментарій оцінювання включає:

1. Таблиця З-Х-Д , анкетування на початку роботи над проектом.

2. Журнал оцінювання дослідження , форма оцінювання для роботи в групі.

3. Оцінювання учителем: презентацій.

Таблиця ЗХД

Анкетування

Журнал досліджень

Опитування

Інструкція

Корисні ресурси

Використані джерела

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.