Портфоліо навчального проекту "Народна іграшка"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Барна Олена Анатоліївна

Назва проекту

Народна іграшка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Художня культура, Українська мова і література, Образотворче мистецтво Трудове навчання

Вік учнів, клас

Учні 9 класу 14 - 15 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення історії народних традицій та культури українського народу. Досліджуються відомості з історії виникнення та розвитку української народної іграшки – одного з найвизначніших явищ української культури. Формування в учнів культури побуту та праці, трудових прийомів і умінь виготовлення іграшок.

Питання проекту

Ключове питання

Чи впливає гра на життя людини?

Тематичні питання

'1.Чим цікава народна іграшка?

2. Чи можете ви зробити іграшку своїми руками?

3. Яку символіку несе у собі іграшка?

Змістові питання

1.Якою була історія виникнення народної іграшки?

3.Які функції виконує народна іграшка?

4.Які типи українських національних іграшок існують?

5.Які існують основні способи створення української народної іграшки?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Учні навчаться переконливо демонструвати основні відомості за допомогою хронологічних та синхроністичних таблиць. Робота над проектом удосконалює:

1) критичне мислення: • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; • оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

2) комунікативні навички та навички співробітництва: • ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; • демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; • гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • прийняття відповідальності за результати спільної роботи; • розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

3) інформаційну грамотність: • вміння швидко та ефективно шукати інформацію; • вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; • вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

4) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: • належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань; • використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Проект допоможе учням знаходити інформацію, аналізувати, поєднувати народні іграшки з сучасними. Учні продемонструють навички створення презентацій, публікацій, буклетів, які переконливо і чітко покажуть результати проведеного дослідження громадської думки.

Діяльність вчителя

Вчитель, готуючись до проведення проекту, спирається та перевіряє себе за такими матеріалами:

Вчитель представляє переваги методу проектів "Буклет проекта"

З’ясування навчальних потреб учнів здійснює за допомогою анкетування Анкета

Вступна презентація вчителя допоможе: а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту; б) що вони будуть робити під час виконання проекту; в) як вони будуть представляти результати проекту; г) які нові знання та навички вони отримають.

Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів.

Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію.

В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Результати анкети

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя, ідентифікують проблеми свого мікрорайону.

Розбиваються на групи і починають роботу в проекті.

Учні досліджують ситуацію зі стану формування комплексу художніх компетенцій. Учні розробляють питання тесту та проводять тестування однолітків.

Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації.

Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та інших друкованих джерел.

Учні створюють мультимедійну презентацію.Презентація Вони демонструють презентацію перед учнями школи.

Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється блог пректу. Блог проекту учнів З метою створення блогу учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації,Публікація що буде створена з метою інформування учнів школи та мешканців мікрорайону про хід проекту.

Учасники проекту опрацьовують дані опитування та дослідження в Exсel та створюють наочну демонстрацію результатів своїх досліджень.

Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher створюють учнівський інформаційний бюлетень.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту; б) поточне оцінювання; в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне та за допомогою анкет із заданими критеріями. 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи . Також учні пройдуть відповідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання.


Попереднє оцінювання

Поточне оцінювання

Кінцеве оцінювання

Лист обліку готовності звітних матеріалів

Корисні ресурси

Стаття "Лялька — берегиня домашнього вогнища"

Стаття "Виховна роль іграшки, її історія"

Відео "Вигляд Української народної іграшки"

Сайт "ЛЯЛЬКА МОТАНКА.СЕКРЕТИ УКРАЇНСЬКОГО ЛЯЛЬКАРСТВА ТА МАЙСТЕР-КЛАС"

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.