Портфоліо навчального проекту "Наші кумири"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Лутчак Світлана Іллівна

Назва проекту

"Наші кумири"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

художня культура, історія, література, музика

Вік учнів, клас

10 клас,15-16 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями історії виникнення анімаційного кіно. Учні знайомляться з режисерами перших та найпопулярніших мультфільмів в сьогоденні. Учні виконують дослідження (в школі та вдома), в ході якого знаходять та переглядають мультфільми, в яких головними героями виступають герої українських народних казок. Розкривають вплив фольклору на розвиток української анімації.

Виконання проекту надає велику можливість сформувати ціннісне ставлення до мистецтва, поступово формувати предметну компетентність учнів основної школи. Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допоможе підвищувати якість навчання та формує систему ключових, міжпредметних естетичних компетентностей.

Питання проекту

Ключове питання

Про що говорить усмішка з екрану?

Тематичні питання

Яка історія українських мультфільмів? Які українські казки живуть на екранах? Куди зійшли з екрану наші герої?

Змістові питання

Коли і хто створив перший мультфільм? Який фольклорний мультфільм – був першим в Україні? Які герої українських казок оживають в мультфільмах? Чому навчають нас мультфільми?

План вивчення теми (вставити файл)

План изучения проекта

План впровадження

Навчальні цілі

Розширити знання учнів про українське анімаційне кіно ;розвивати пізнавальні здібності учнів;розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять, естетичне відношення до духовних цінностей свого народу;формувати уявлення учнів про режисерів українського анімаційного кінематографа, повагу до українського кінематографа. Робота над проектом удосконалює: 1) критичне мислення: • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; • оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання; 2) комунікативні навички та навички співробітництва: • ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; • демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; • гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • прийняття відповідальності за результати спільної роботи; • розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах; 3) інформаційну грамотність: • вміння швидко та ефективно шукати інформацію; • вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; • вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; 4) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: • належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань; • використання комп’ютерних технологій як інстменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації. Проект допоможе учням знаходити інформацію історичного характеру, аналізувати, поєднувати історичні факти та події рідного краю в історичний ланцюг історії народу України. В учнів продемонструють навички створення презентацій, публікацій, буклетів, які переконливо і чітко покажуть результати проведеного дослідження громадської думки.

Діяльність вчителя

Вчитель, готуючись до проведення проекту, спирається та перевіряє себе за такими матеріалами: визначає якість основних питань за формою оцінювання Основних запитань до навчального проекту розробляє матеріали для учнів, спираючись на формуюче оцінювання та опитувальник щодо диференціації учнів аналізує вміння, які необхідні вчителю розробляє графік оцінювання створює учнівську роботу, шоб зрозуміти, що він вимагає від учнів, та перевіряє себе за самооцінюванням учнівського прикладу Вчитель представляє переваги методу проектів буклет про переваги методів проектів З’ясування навчальних потреб учнів здійснює за допомогою анкетування Вхідна анкета Результати анкети

Вступна презентація вчителя допоможе:

а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту;

б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

в) як вони будуть представляти результати проекту;

г) які нові знання та навички вони отримають.

Вчительська презентація Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів. Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію. В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя, ідентифікують проблеми. Об'єднуються на групи і починають роботу в проекті. Учні досліджують проблему.Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та інших друкованих джерел. Для презентування результатів дослідження вони розробляють вікі-сторінку.Учнівська вікі-стаття "Історія анімації"

Учні створюють мультимедійну презентацію. Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється блог проекту. Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації. Публікація, що буде створена з метою інформування учнів школи та мешканців мікрорайону про хід проекту.

Учасники проекту опрацьовують дані опитування та дослідження в Exсel та створюють наочну демонстрацію результатів своїх досліджень. Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher, створюють учнівський інформаційний бюлетень. Результати своєї роботи представляють у вигляді презентації або вікі-статті та демонструють її перед учнями та адміністрацією школи, батьками.Учнівська вікі-стаття "Історія анімації" Після закінчення проекту проводять рефлексію щодо вдалих та невдалих моментів роботи над проектом. Презентація учнівська

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, який передбачає такі етапи:

1.Оцінювання початкових знань учнів відбуватимется у вигляді попереднього оцінювання;

2. Поточне оцінюваннята самооцінювання навичок суспільної діяльності.

3. Наприкінці роботи над проектом самооцінювання навичок мислення].

4. Створеня підсумкової презентації, вікі-статті згідно контрольного списку], блогу

Інструментарій оцінювання: таблиця самооцінювання, журнал спостережень, тестування, анкета, буклет, вистава, вікі-стаття].

Оцінювання презентації

Корисні ресурси

Інші документи

Учебный проект "Влияние мультфильмов на детей"

Учебный проект Создание мультфильма "Живите в реальности, а не on-line"

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.