Портфоліо навчального проекту "Символіка ландшафтного дизайну"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Завірова Марія Леонідівна

Назва проекту

Символіка ландшафтного дизайну

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

«Художня культура», 11 клас, Тема «Паркова культура». Предмети, яких стосується: "Всесвітня історія"

Вік учнів, клас

11 кл. 16-17 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 11 класу з художньої культури передбачає глибоке ознайомлення учнів з культур-ною спадщиною народів світу, порівняння пар¬кової культури Заходу та Сходу. Під час роботи над проектом учні знайомляться з різними видами ландшафтного дизайну, вчаться порівнювати інформацію із різних джерел, проводити аналіз, робити висновки, презентувати свою роботу. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, публікації, буклету, віки-статті та блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Що робить життя прекрасним?

Тематичні питання

Як пов’язана європейська садово-паркова культура з соціальним устроєм суспільства?

Чим відрізняється регулярний тип парку від пейзажного?

У чому полягає філософія японського саду?

Як виникла та які має особливості японська чайна церемонія?

Як виникло та які має напрямки мистецтво ікебани?

Змістові питання

Що таке класицизм? Що таке бароко? Що таке пейзаж? Що таке парк? Що таке садово-паркове мистецтво? Хто такий Андре Ленотр? Де знаходяться Версаль, Віндзорський замок? Які особливості японського саду? Що таке чайна церемонія? У чому символічний смисл елементів ікебани?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

• Проект допоможе учням краще засвоїти тему: «Паркове мистецтво», навчитися працювати з різними видами інформації, знаходити інформацію культурно-історичного характеру, аналізувати, проводити культурні паралелі, робити висновки, розкрити свій творчий потенціал.

• Також в учнів будуть завдяки роботі над проектом формуватися навички людини ХХІ століття:

- критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; - комунікативні навички та навички співробітництва (демонстрація можливості ефективно співпрацювати з однокласниками; гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; прийняття відповідальності за результати спільної роботи); - вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички; - інформаційна грамотність; - медіа грамотність (розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації) - IКT – грамотність (використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації); - життєві та кар’єрні навички (ініціатива та самоспрямованість; лідерство та відповідальність).

Діяльність вчителя

До початку проекту

 • Переглядає основні документи Інтел щодо проектної діяльності.
 • Готує буклет про метод проектів,

Буклет учителя СЛД 2.jpg Буклет учителя СЛД 1.jpg

розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, учительську презентацію.

 • На шкільний сайт подає інформацію про початок роботи над проектом.

На початку проекту

 • Демонструє учням учительську презентацію, яка допоможе учням зрозуміти завдання проекту та буде прикладом презентації (як документ та як форма презентування).
 • Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.
 • Створює електронний журнал проекту.

В ході проекту

 • Консультує учнів під час роботи над проектом. 2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.
 • Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на дошці об'яв у школі.
 • Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

Наприкінці проекту

 • Проводить презентацію проекту для запрошених (школяри, батьки учнів, адміністрація закладу).
 • Підводить підсумки проекту, рефлексує разом з учнями.

Діяльність учнів

До початку проекту

1.Відповідають на запитання анкети. 2.Знайомляться з буклетом про метод проектів.

На початку проекту

1.Знайомляться з учительською презентацією. 2.Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі. 3.Знайомляться з формами оцінювання, як оформлювати посилання на джерела фнформації, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1.Консультуются у вчителя.

2.Виконують завдання:

 • розробити проект або макет куточку «англійського саду» для шкільного подвір’я;
 • розробити проект або макет куточку «японського саду» для дачі;
 • підготувати літературний вечір на тему: «Парк як «дійова особа» у творчості видатних письменників»;
 • розробити сценарій чайної церемонії та зіграти маленький спектакль, в якому візьмуть участь усі учасники проекту, батьки учнів, адміністрація школи;
 • створити буклет «Моя ікебана» (створити власну ікебану, сфотографувати її, описати її філософію) або буклет «Мистецтво створення ікебани» (рекомендації для бажаючих).

3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи: буклетів, презентацій, вікі-статей, блогів.

4.Готуються до публічної презентації своїх робіт.

5.Запрошують на презентацію гостей.

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи. 2.Підводять підсумки проекту.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту ( таблиця "ЗХЯД"); б) поточне оцінювання; в) наприкінці роботи над проектом (оцінювання презентації).

Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне та за допомогою анкет із заданими критеріями. 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Також учні пройдуть відловідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання.

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.