Портфоліо навчального проекту "Скарбничка чеснот"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Корж Єрина Анатоліївна

Назва проекту

"Скарбничка чеснот"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи християнської культури,історія України,українська література.

Вік учнів, клас

6 клас,11 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 6 класу з теми "Основи морального життя" передбачає індивідуальну та групову діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, підготують цікаві матеріали та повідомлення. Отримають дозвіл батьків на користування Інтернетом.

Питання проекту

Ключове питання

Чи завжди мета виправдує засоби?

Тематичні питання

1.Чи потрібно шанувати життя і нести відповідальність за свої вчинки?

2.Чи необхідно поширювати добро кожному?

3.Чи можна радіти за успіхи іншого?

Змістові питання

1. Що таке добро і зло?

2. Які цінності життя найважливіші?

3. Яка винагорода належить за добрі і злі вчинки?

4. Чи можна посягнути на чиєсь життя заради своїх забоганок?

5. Можливо пробачити зраду?

6. Яких заповідей потрібно дотримуватись?

Навчальні цілі

Проект допоможе дітям знаходити інформацію,аналізувати,поєднувати факти та події. В учнів будуть формуватися навички створення презентацій,які будуть переконливо і чітко показувати результати проведення дослідження.

1) критичне мислення: з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

2) комунікативні навички та навички співробітництва: ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; прийняття відповідальності за результати спільної роботи; розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

3) інформаційну грамотність: вміння швидко та ефективно шукати інформацію; вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

4) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: використання комп’ютерних технологій як інстменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

Вчитель, готуючись до проведення проекту, спирається та перевіряє себе за такими матеріалами: визначає якість основних питань за формою оцінювання ,розробляє матеріали для учнів, спираючись на формуюче оцінювання та опитувальник щодо диференціації учнів ,аналізує вміння, розробляє графік оцінювання, створює учнівську роботу, шоб зрозуміти, що він вимагає від учнів, та перевіряє себе за самооцінюванням учнівського прикладу

Вчитель представляє переваги методу проектів .

З’ясування навчальних потреб учнів здійснює за допомогою анкетування .

Вступна презентація вчителя допоможе: а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту; б) що вони будуть робити під час виконання проекту; в) як вони будуть представляти результати проекту; г) які нові знання та навички вони отримають.

Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів.

Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію.

В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Презентація вчителя

Об'єднання в пари


Публікація

План виконання навчального проекту

Шаблон плану вивчення теми.

Графік виконання проекту

Діяльність учнів

Під час виконування проекту учні ведуть дослідження про становленні моралі. При перегляді презентації учителя використовують ЗХД для оцінювання навчальних потреб. При обговоренні тематичних запитань використовують асоціативний кущ і створюють організаційні діаграми. Учні об’єднуються у групи за допомогою вправи «Знайди мій номер». На змістові питання відповідають письмово у ході виконання проекту.

Презентація учнів

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком,що передбачає три етапи:а)оцінювання на початку проекту,б)поточне оцінювання,в) наприкінці роботи над проектом. Інструментарій оцінювання включає:1. Самооцінка: нотатки у щоденники,списки для запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне за допомогою анкет із заданими критеріями.3. Оцінювання учителем: письмових творів,презентацій,виступів учнів. Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами дослідження з врахуванням:1.Змістовність матеріалу.2.Естетичне оформлення3. Пізнавальне значення описуваного об’єкту 4.Робота над документами та іншими джерелами5. Унікальність пошукової роботи.

ТаблицяЗХД

Діаграми

Критерії оцінювання презентації

Інструкція

Корисні ресурси

Список використаних джерел.

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.