Портфоліо проекта:"Хобі"слабких-алкоголізм

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Федоріна Тетяна Леонідівна

Назва проекту

«Хобі» слабких - алкоголізм

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, історія

Вік учнів, клас

9 клас, 14 – 15 років

Стислий опис проекту

В даному проекті приймають участь учні 9 класу, з теми в програмі «Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини», учні збирають факти щодо впливу спиртів на організм людини. Учні користуються електронними таблицями для сортування, організації й оцінки результатів дослідження .Учні вивчають літературу по даному питанню , опрацьовують дані Запорізького міського наркологічного диспансеру готують і представляють свої висновки і рекомендації для місцевої спільноти про пагубний вплив алкогольної реклами. Наприкінці публічної презентації учні збирають дані щодо реакції громадськості щодо даних і збирають ідеї про те, як зменшити шкідливий вплив алкоголю на живі організми. Ці рекомендації зведені в єдиний інформаційний бюлетень і вікі-сайт для поширення їх серед більш широкої аудиторії. Учні поділяються на групи соціологів, біологів та істориків.

Питання проекту

Ключове питання

Які соблазни сучасного життя?

Тематичні питання

1.Яка етиологія розвитку спирту?

2.Який вплив етилового спирту на організм людини?

3.Яка статистика алкогольної залежності м.Запоріжжя?

Змістові питання

1.Що таке спирти?

2.Яка функціональна група спиртів?

3.Властивості спиртів?

4.Яка фізіологічна дія етанолу на організм людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

 • називає загальну формулу цього ряду, функціональну гідроксильну групу;
 • наводить приклади застосування спиртів;
 • складає молекулярні та структурні формули метанолу та етанолу;
 • характеризує склад, структуру, фізичні та хiмічні властивості метанолу та етанолу;
 • ілюструє властивості речовин рівняннями хімічних реакцій;
 • встановлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням органічних речовин;
 • висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, охороні здоров’я тощо;
 • розвиває інформаційну грамотність , критичне мислення , комунікативні навички та навички співробітництва;
 • усвідомлює розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання;
 • проявляє ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого рівня.
 • формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • формувати вміння працювати в колективі.
 • розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення *проблем та відповідей на запитання)
 • доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.
 • опановувати основи авторського права.
 • вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет)

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, техніку безпеки при виконанні лабораторного досліду. Перевіряє , чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Як ий «наркотик» є соціальним злом в сучасному житті ? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: -Яке значення спиртів в житті людини? –Який вплив етилового спирта на організму людини ? – Яка статистика алкогольної залежності ? Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1. «Історики» - вивчити історичні дані розвитку спирта і створити хронологічну таблицю етиології. Група 2. «Біологи» - Вивчити матеріал про вплив етилового спирту на організм людини. Група 3. «Соціологи» - зібрати статистичні дані алкогольної залежності в нашому місті. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.


Документ для фасилітації

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт. Продуктом стає буклет. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади


Інструкція нагадування

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Я-Д - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивченнятеми спирти. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за методом мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Я-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес засвоєння знань. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні працюють в трьох групах («Історики», «Біологи», «Соціологи») також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових знань через консультацію. Коли учні працюватимуть у групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання .

Таблиця З-Х-Я-Д

Організаційна діаграма

Презентація "Хобі" слабких - алкоголізм

Опитування з теми "Спирти"

оцінювання учнівської презентації

Форма оцінювання самоспрямування учнів

Корисні ресурси

посилання на інтернет ресурси

Інші документи

створення публікації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.