Портфоліо проекта "Вода-знайома і незнайома"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мельніченко Лариса Петрівна

Назва проекту

«Вода – знайома і незнайома».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія,біологія, екологія

Вік учнів, клас

8 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Клас 8. Вода. Оксиди в природі. Використання оксидів. Учні проводять дослідження, огляд і вивчення матеріалу з підручника, додаткової літератури, Інтернет, можливість робити висновки, узагальнення.

Питання проекту

Ключове питання

ТИ саме життя?

Тематичні питання

Вода – речовина Землі чи Космосу? Чому потрібна вода на Землі?

Змістові питання

Які фізичні властивості води?

Які аномалії має вода?

Де міститься вода?

Де використовується вода?

Які види забруднення води існують?

Які способи очищення води існують?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі: учень називає оксиди; описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі; наводить приклади основних і кислотних оксидів; характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів; складає план експерименту, проводить його, робить висновки;висловлює судження про значення хімічного експерименту, як джерела знань про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; дотримується запобіжних заходів під час роботи з реактивами. Учень повинен навчитись створювати цікаві проекти, захищати свій проект; працювати в програмі Інтернет.

Діяльність вчителя

ПублікаціяМельніченкоЛариса28022013лист2.jpg
ПублікаціяМельніченкоЛариса28022013лист1.jpg

вчительська презентація

Інструктивний документ

Задачі для обдарованих


Вчитель працює за наступним планом

- Дає характеристику методу проектів.

- Знайомить зі змістом конкретного проекту і мотивує учнів.

- Допомагає в постановці мети.

- Пропонує ідеї, висловлює припущення, знайомить з джерелами ресурсів.

- Спостерігає, радить, побічно керує діяльністю, проводить консультації, нагадую правила з техніки безпеки.

- Спостерігає, радить, виправляє помилки, коректує, надає поради по оформленню звіту та його захисту.

- Слухає, ставить доцільні запитання в ролі рядового учасника.

- Оцінює зусилля учнів, креативність, якість використання джерел, невикористані можливості, потенціал продовження, якість звіту.


Документ для фасилітації

Діяльність учнів

ГазетаучнівМельніченкоЛариса28022013лист1.jpg
ГазетаучнівМельніченкоЛариса28022013лист2.jpg
ГазетаучнівМельніченкоЛариса28022013лист4.jpg

Перш ніж проводити есперимент

Учнівська презентація

- Обговорюють предмет з учителем і отримують за необхідності додаткову інформацію.

- Встановлюють мету роботи над проектом.

- Розробляють план дій, встановлюють термін виконання роботи.

- Формулюють завдання, намічають план дій.

- Виконують дослідження, проводять допоміжні індивідуальні та групові консультації з вчителем ,вирішуючи проміжні завдання.

- Аналізують інформацію, вносять зміни, доповнення в презентацію і публікацію.

- Оформлюють результати.

- звітують про виконання проекту, обговорюють проект.

- Беруть участь в оцінці шляхом колективного обговорення і самооцінок.

Для учнів, що мають проблему був запроваджений додатковий час для виконання окремих завдань, змінені та уточнені цілі навчання, модифіковані завдання, об’єднання в групи за особливими критеріями, календарі із термінами на виконання завдань, адаптовані до їх потреб, спеціальні методи чи технології, а також підтримка спеціалістів (психологів, лікарів тощо) або учнів-консультантів. Для цих учнів були створені додаткові завдання, підказки, інструкції.

Для обдарованих учнів були створені завдання, які включали самостійні дослідження, незалежне самостійне вивчення, різноманітні варіанти, за допомогою яких учні можуть продемонструвати засвоєні знання (складніші завдання, що потребують поглибленого вивчення, продовження дослідження споріднених тем на вибір учня), а також довготривалі завдання чи проекти, завдання на синтез, аналіз.

Оцінювання

На початку роботи над проектом проводиться опитування з метою виявлення знань учнів; обговорюються основні запитання ( кількість учнів, груп, що беруть участь у проекті,критерії оцінювання, правила техніки безпеки при виконанні експерименту, обговорюються строки виконання проекту, теми проекту, змістовні питання). Для зацікавлення учнів вчитель демонструє презентацію, буклети. З метою моніторингу знань учнів проводиться робота з таблицями «ЗХД» ( заповнюються таблиці, будується діаграми, схеми). Впродовж роботи над проектом учитель проводить для учнів індивідуальні і групові консультації, де виясняється процес просування роботи, учні демонструють свої напрацювання над проектом. Проводиться робота з формами само- і взаємооцінювання, при цьому виправляються помилки і усуваються недоліки роботи: учні вчаться оцінювати себе і проводити оцінювання товариша.

Таблиця ЗХД

Діаграма

Презентація

опитування для учнів 8 класу

форма оцінювання презентації

Форма оцінювання публікація

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Мій журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.