Портфоліо проекта "Мило: всі за і проти"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Красюк Тетяна Володимирівна

Назва проекту

«Мило. Всі за і проти»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, інформатика, біологія, екологія.

Вік учнів, клас

Учні 11 класу, 16-17років.

Стислий опис проекту

Данний проект реалізується в 11 класі при вивченні теми «Мило, його склад, мийна дія». Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи. Робота груп координується вчителем. В групах учні працюють над слідуючими дослідженнями

 • Робота з бібліографічним матеріалом, щодо складу, виробництва мила в промисловості та в домашніх умовах
 • Дослідження ефективності мийної дії різних видів мила.
 • Як впливає мило на шкіру людини.

Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентації

Питання проекту

Ключове питання

Мити чи не мити?

Тематичні питання

1. Кому потрібне в наш час мило? 2. Чому воно миє? 3. Як впливає мило на здоров’я людини?

Змістові питання

1. Що таке мило? 2. Які існують види мила? 3. Чи було мило в давнину? 4. В чому сутність мийної дії мила?

План вивчення теми (вставити файл)

План впроводження проекту

План впровадження теми

Навчальні цілі

обґрунтовує:

 • біологічну роль органічних сполук;
 • значення органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров’я, побуті;

оцінює:

 • вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;

висловлює судження:

 • про роль теорії в системі наукових знань;
 • про значення синтетичних методів добування органічних речовин;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами

 • знає джерела, види забруднень навколишнього середовища, їх негативний вплив на живі організми та здоров’я людей;
 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей
 • Визначення та постановка суттєвих запитань для пояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення
 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи

Діяльність вчителя

ПублікаціяКрасюкТатьяна280213лист1.jpg
ПублікаціяКрасюкТатьяна280213лист2.jpg

Документ для фасилітації

Підготовка до вивчення теми:

Вчитель роздає дітям буклети, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають правила техніки безпеки при проведенні хімічних експериментів, необхідних при дослідженні. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: мити чи не мити? Показує вступну презентацію, в ході якої та після неї проводить з класом обговорення . Для кожної групи розроблене власне завдання:

 • Група 1.1. Повинна дослідити історію миловаріння, його різновиди та можливість миловаріння в домашніх умовах.2.Дати відповідь на запитання «Кому потрібне в наш час мило?»
 • Група 2. 1. Провести дослідження мийної дії різних видів мила і, вплив твердості води на мийну дію мила.2.Відповісти на питання: «Чому воно миє?»
 • Група 3. 1.Повинна дослідити вплив мила на здоров’я людини 2. Відповісти на питання: «  Як впливає мило на здоров’я людини.

Перед початком роботи вчитель обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично ( документ для фасилітації).

Діяльність учнів

Учнівська презентація

Інструктивний документ Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження . Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів та коригує і направляє їх подальшу діяльність. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження.Діти виконують дослідження, нотують в зошитах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Продуктом стає презентація, бюлетень, буклет, веб-сайт. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Оцінювання

Таблиця ЗХД

діаграма

презентація вчителя

Оцінювання з теми:"Мило"

Критерії оцінювання учнівської роботи

Самоспрямування учнів

Перед початком роботи над проектом учні заповнюють таблицю»ЗХД», що дає можливість вчителю зрозуміти обізнаність учнів з данного питання і зпланувати свою подальшу роботу. Також перед початком проекту проводиться вправа «Асоціативний кущ», для визначення компетентностей учнів. Протягом всього проекту учні працюють над заповненням таблиці «ЗХД».Це допоможе вчителю зорієнтуватись, як іде процес засвоєння нових знань. Перед початком роботи над власними проектами зі створення презентацій учні в сформованих групах обговорюють план роботи, розподіляють завдання для майбутнього дослідження, якщо виникають спірні питання, то звертаються за консультацією до вчителя. Коли учні завершать частину досліджень, вчитель перевіряє, вносить корективи, якщо потрібно. При створенні власних презентацій учні керуються рекомендаціями, щодо створення презентацій. Як один із варіантів оцінювання, вчитель використовує Google документ. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

Сисок джерел

Інші документи

Мій журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.