Портфоліо проекта "Покупки"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Зубенко Оксана Сергіївна Новікова Ольга Григорівна

Назва проекту

Покупки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова

Вік учнів, клас

9 років, 4 клас

Стислий опис проекту

Цей проект націлює дітей на вивчення нової лексики по темі "Покупки",на закріплення та активізацію лексичних одиниць в усному мовленні,приділяючи великої уваги діалогічсному мовленню. Розвиває вміння вести диспут ,використовуючи прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Вдосконалює навички аудіювання. Розвиває вміння працювати ,як самостійно ,так і в парах,робити дослідження та виготовляти постери,вести пошукову роботу.

Питання проекту

Ключове питання

Навіщо нам потрібні гроші?

Тематичні питання

Як гроші допомагають людям жити? Для чого людині потрібно робити покупки?

Змістові питання

Які види магазинів ти знаєш?

Де гарно і стильно одягнутися?

Де придбати продукти харчування?

Які товари можна купити на ринку?

Що можна придбати в аптеці?

Чи зможеш ти сам розрахуватися за покупку?

Чи знаєш ти правила ввічливого покупця?

Які товари є найбільш популярними в Англії і в Україні?

Які товари найчастіше купують у вашій сім'ї?

Які якісні прикметники ти використаєш ,щоб поділитися враженням від покупок?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження.

План вивчення

Навчальні цілі

1.Навчити активно вживати лексику до теми"Покупки".

2. Розвивати навички діалогічного мовлення.

3.Розвивати навички аудіювання.

4. удосконалювати усне та писемне мовлення.

5. Розвивати вміння використовувати прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

6.Розширити уявлення учнів про країнознавчі реалії.

7. Формувати вміння користуватися додатковою літературою,аналізувати отриманні знання.

8. Формувати вміння працюваити в колективі.

9. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

10.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11.Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13. Виховувати толерантне ставлення до точки зору інших людей.

14. Виховувати ввічливість у стосунках з людьми.

15. Виховувати гарний смак і культуру приймання їжі та поведінки у кафе.

16.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

17. Очікуваним продуктом діяльності дітей є створення учнівської презентації на тему "Покупки".

Діяльність вчителя

Презентація

Публікація

Інструкція для дітей "Безпечний інтернет"

Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет

Фасилітація. Як об'єднати дітей у групи

Діяльність учнів

1.Ознайомлення з новими лексичними одиницями.

Записати у словник і вивчити лексику -назви крамниць, -назви товакрів.


2. Практикуватися у вживанні нового лексичного матеріалу : а) впр.2. ст.84.( учні читають назви крамниць і намагаються відгадати ,які товари там продаються. б) уважно прочитати текст впр.3. ст.85. і розглянути до нього малюнки. Перекласти текст. в) Виконати вправу4. ст.85 на закріплення лексики. Робота в парах. Поставити запитання,де можна купити речі ,зазначені у вправі і дати на них відповіді.

3. Гра "М'яч"- слово -переклад ( на закріплення вивченої лексики )

4.Аудіювання. Прослухати діалог "У кафе"

а) заповнити таблицю ( Картка №1)

б)дати відповідь на запитання:

 • Що хочуть їсти хлопчики?
 • Що хочуть пити хлопчики?
 • Хто хоче коли?
 • Хто хоче апельсинового соку?
 • Для кого був томатний сік?
 • Що говорить Нік про шоколадне морозиво?

в) Провести рольову гру "У кафе"( за зразком впр.1.ст. 82 )

5. Ознайомлення із системою британських грошей.

а) прослухати аудіозапис з назвами британських грошових одиниць.

б) повідомлення дітей про британські і українські гроші та скласти порівняльну характеристику грошової системи Англії і України.

в) Заповнити таблицю картки №2.

г) Впр.3.ст.47(РЗ) -написати словами назви грошових одиниць.

6.Повторення граматичного матеріалу ,прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

1) Учитель нагадує учням ,як утворюються вищий і найвищий ступені порівняння прикметника bad---- bad- worse- the worst. Учні складають речення з цим прикметником.

2)Гра "Word Chain" Один з учнів називає будь-який прикметник ,наступний учень повинен утворити вищий ступінь порівняння цього прикметника,третій учень утворює найвищий ступінь порівняння. Четвертий учень називає інший прикметник і т.д.

3)Самостійна письмова робота. Учні утворюють вищий і найвищий ступені порівняння прикметників і записують їх у зошити.

 • Beautiful
 • Sad
 • Happy
 • Bad
 • Good
 • Long
 • Short
 • Old
 • New
 • Interesting

4)Релаксація. Вивчити вірш впр6. ст.92


7.Дослідити ,які товари найчастіше купують у вашій сім'ї. Представити свої результати.

Таблиця-графік покупок

Учнівська анкета

Учнівська презентація

картка №1 для презентації учня

картка №2 для презентації учня.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю(Таблиця "Покупки"), в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання,які здобули на попередніх уроках. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення дослідницької роботи. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Таблиця "Покупки"

Анкета до проекту "Покупки"

Опитування з самооцінювання

Документ для поточного оцінювання

Форма для поточного оцінювання

Оцінювання учнівської презентації.

Корисні ресурси

Перелік використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.