Портфоліо проекта "Слово в нашому житті..."

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Бабко Тетяна Миколаївна

Назва проекту

"Слово в нашому житті..."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова та література, мови національних меншин, світова література.

Вік учнів, клас

Учні 13-15 років, 8-9 клас.

Стислий опис проекту

Даний проект, що пропонується учням 8-9 класу, спрямований на формування усвідомленості випускників основної школи до використання провідних видів гуманітарної діяльності задля успішної самореалізації як в гуманітарній так і інших сферах.

Питання проекту

Ключове питання

Як мистецтво володіння словом допоможе Вам стати успішними?

Тематичні питання

В чому полягає секрет володіння словом? Для людей яких професій мистецтво володіння словом є головним?

Змістові питання

Яку людину можна вважати успішною? Як користуватися словом для ефективного спілкування? Кого можна вважати носіями зразкового мовлення? Для людей яких професій мистецтво володіння словом є головним? Чи зміг би ти заробляти собі на життя за допомогою власного мовлення?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

 • сформувати в учнів уявлення про систему професійної представленості гуманітарної галузі на сучасному ринку праці;
 • надати можливість для набуття учнями практичного досвіду участі у різних видах гуманітарно спрямованої професійної діяльності;
 • активізувати пізнавальну, творчу діяльність школярів;
 • створити оптимальні умови для рефлексивної діяльності учнів;
 • розвивати позитивну мотивацію до навчання у гуманітарному профільному класі;
 • актуалізувати потреби складання плану особистісного професійного старту (в гуманітарній чи будь-якій іншій сфері).

Діяльність вчителя

Під час підготовки проекту вчитель обирає тему проекту, формулює навчальні цілі й проектує результат освітніх досягнень учнів. Підбирає ключове, тематичні та змістові питання для учнів. Проектуючи шляхи організації дослідницької діяльності учнів, учитель пропонує учням розділитися на різні групи («соціологи», «професіографи», «біографи»), використовуючи Бланк для організації груп і роздає різні завдання для роботи кожної з них. Здійснює корегуючи й орієнтуючу підтримку дослідницької роботи учнів. Розробляються також бланки для здійснення різних видів формуючого оцінювання учнів (визначення потреб учнів, перевірка розуміння й підтримки тощо). Підсумовуючи роботу над проектом, створюємо умову для захисту кожним учасником свого творчого звіту.

Публікація вчителя Стартова презентація

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, формулюють для себе навчальні цілі. Знайомляться з переліком питань (ключове, тематичні та змістові). Визначають в якій групі вони будуть брати участь, за допомогою заповнення бланку опитування для організації груп. Виконують навчальні завдання, запропоновані вчителем, використовуючи методичні рекомендації, інструкції, підказки. Під час роботи над проектом здійснюють самооцінювання своєї діяльності, за допомогою заповнення запропонованих вчителем таблиць, форм, бланків.

Готують і захищають творчий звіт за підсумками роботи.

Приклад оформлення соцопитування

Оцінювання

Для визначення попереднього рівня знань, базового досвіду й умінь використовується метод «Знаю-Хочу дізантися-Як це можна зробити – Дізнався». З метою розвитку самостійності та взаємодії учнів та виявлення і сфери їх зацікавленості, вчитель використовує метод самооцінювання і рефлексії, що здійснюється за допомогою заповнення бланку опитування для організації груп. З метою заохочення дітей до участі у проекті й актуалізації опорних знань учнів пропонується метод мозкової атакти, що здійснюється у формі заповнення концептуальної карти знань Відслідковування прогресу учнів у навчанні, перевірка розуміння ними завдань, а також заохочення до пізнання особливостей власного мислення, самокерування у навчанні здійснюється за допомогою спеціально розробленої форми Форма оцінювання самоспрямуваня учнів

З метою виявлення рівня розуміння учнями вивченого, ступеню сформованості навичок, які вони отримали в результаті роботи над проектом; а також заохочення учнів до подальшого пізнання своїх особливостей мислення, застосовується метод неформального опитування, що проводиться у формі заповнення дітьми карти самооцінювання власних досягнень у виконанні провідних видів гуманітарної діяльності. Використання методу оцінки продуктів діяльності учнів, що проводиться у формі захисту ними творчого звіту, сприяє усвідомленню дітьми особистісного смислу участі кожного у запропонованому проекті, знаходженню практичного застосування отриманих знань і вмінь, допомагають визначити визначити подальші навчальні потреби учнів та спонукати їх до подальшого навчання.


Анкета для учнів Приклад попереднього оцінювання

Корисні ресурси

Література для вчителя та учнів

 • Выбор профессии: энциклопедия для детей / Глав. ред. Е.Ананьева; отв. ред. В.Белоусова. – М.: «Аванта+», 2003. – 432 с.
 • Безпалько, О.В. Твоє життя – твій вибір : навч.-метод. посібник / О.В. Безпалько, Ж.В.Савич. – К. : Навч. Книга, 2002. – 245 с.
 • Бендюков, М.А. Ты и твоя профессия. Как сделать карьеру в ХХІ веке. / М.А.Бендюков, И.Л.Соломин, Д.С. Чернейко. – СПб.: Рост, 2000. – 366 с.
 • Коваленко С.М. Сучасна риторика: навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184с.
 • Козловский, О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. / О.В.Козловский. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 800 с.
 • Мир профессий: в 6 т. – М., 1985 – 1989.
 • Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) – навч.-метод. Посібник / За ред. Г.О. Балла, П.С.Перепелиці, В.В. Рибалка. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.
 • Практикум по психологическим играм с детьми и підростками / Под ред. М.Р.Битиянова. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.
 • Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опрісники: 8-11 классы / Н. С. Пряжников. – М.: ВАКО, 2006. – 288 с.
 • Ремех Т.О., Ляхоцька Л.П. Цушко І.І. Підліткам про працю (довідник для учнів). – К.: Акві, 2003.

Інші документи

- Список джерел

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.