Портфоліо проекта "Традиції святкування Великодня у Великобританії та Україні"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Аксьоненко Ілля Валентинович

Хромова Олена Іванівна

Назва проекту

Традиції святкування Великодня у Великобританії та Україні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: англійська мова

Дотичні предмети: країнознавство, історія, географія, інформатика.

Вік учнів, клас

13-14 років (8-й клас)

Стислий опис проекту

Кожен учень, ознайомившись зі змістом запропонованого проекту, зможе виконати певний ряд завдань, які сприятимуть формуванню вмінь і навичок мовної і мовленневої компетенції. Серед завдань є такі: розв’язати кросворди, дати відповіді на тестовізавдання,розповісти про види дозвілля, традиції святкування різних свят в країнах взагалі, та традиції святкування Великодня у Великобританії та Україні зокрема, особливості звичаїв, традицій та культури. В ході проекта учням належить розвивати інтерес і поважне ставлення до культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень); формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури. Також учні будуть мати змогу навчитися ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, при цьому:

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— знаходити, розумiти і передавати нову інформацію;

— формулювати проблемні питання, висувати гіпотези, обговорювати їх в ході дискусії;

— формувати мотивацію до самоосвіти;

— використовувати нові технології.

Питання проекту

Ключове питання

Чому ми святкуємо свята сьогодні?

Тематичні питання

Яка роль свят в історії людства?

Які найголовніші свята пов’язані з християнством?

Які традиції святкування в моїй сім’ї?

Змістові питання

В чому основні відмінності та спільні риси святкування Великодня у Великобританії та Україні?

Як утворюється та вживається форма неозначеного теперішнього та минулого часів?

План вивчення теми (вставити файл)

План

Навчальні цілі

В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про традиції святкування в Україні та країні, мова якої вивчається. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про місцеві традиції та звичаї, використовуючи нову лексику та вивчені лексико-граматичні структури. Формування в учнів уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя людей країни, мова якої вивчається.

Діяльність вчителя

Публікація

Батьківський дозвіл

Інструкція щодо безпечного користування інтернетом

План впровадження теми

Фасилітація

Діяльність учнів

Презентация на тему Easter

Оцінювання

Попереднє оцінювання

Анкета "Свята в моєму житті"

Поточне оцінювання

Груповий план: учні обговорюють нове знання в групах.

Форма поточного оцінювання:

Підсумкове оцінювання

Творче есе

Таблиця ЗХД:

Корисні ресурси

[1]

[2]

[3]

[4]

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.