Портфоліо проекту "Домівка для мого сердця"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Терещенко Станіслав Сергійович

Назва проекту

«Домівка мого серця»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет «Етика духовних засад», 10 клас рівень стандарту, тема в рамках якої розробляється проект – «Сім’я – острів любові». Цей навчальний проект також стосується таких предметів: етика, основи християнської культур, історія, основи здоров’я, валеологія.

Вік учнів, клас

10 клас, 15-16 років

Стислий опис проекту

Даний проект спрямований для учнів 10 класів з навчальної теми «Сім’я – острів любові». Цей проект передбачає групову та індивідуальну роботу. Учні мають більш глибоко ознайомитися з християнськими моральними чеснотами. Робота у проекті сприятиме формування в учнів позитивного відношення до сімейних цінностей: повага один до одного, любов до ближнього свого, повага до батьків.

Дозвіл батьків

Питання проекту

Ключове питання

З чого починається життя?

Тематичні питання

1. Чому сім'я є головною ланкою сусупільства?

2. Що було б, якби всі українці були як одна сім'я?

3. Які святі виступають покровителями християнської сім'ї?

Змістові питання

1. Що таке сім'я?

2. Що таке рід?

3. Назвіть соціальні функції сім'ї?

4. Перерахуйте типи сім'ї?

План вивчення теми (вставити файл)

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Проект допоможе формуванню в учнів християнських моральних чеснот. У процесі досягнення навчальних цілей передбачається реалізація таких завдань:

• ознайомлення учнів із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;

• ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;

• формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;

• створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації.

• формування в учнів якостей людини 21 століття: гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та самоспрямованість, лідерство та відповідальність, медіа грамотність, вміння працювати в команді.

Діяльність вчителя

Вчитель під час проведення навчального проекту спирається на такі матеріали:

1. розробляє графік оцінювання;

2. аналізує вміння та навички, які необхідні вчителю;

3. розробляє оцінювання для учнів (формуюче оцінювання);

4. визначає основні питання спираючись на форму оцінювання основних запитань до навчального предмету;

5. перевіряє свою роботу з учнями згідно з самооцінюванням учнівського прикладу.

Вчитель заохочує використання методу проектів під час навчання учнів, представляючи буклет: навчального проекту:

Буклет.jpg
Буклет 2.jpg


Проводиться актуалізація опорних знань учнів - визначення попередніх знань щодо данної теми та того, що саме вони знають про сучасні сімейні традиції (відбувається при заповненні ними таблиці ЗХЯД). Для з’ясування навчальних потреб учнів вчитель здійснює анкетування Анкета та графік результатів .

Вступна презентація вчителя допоможе учням:

а) з’ясувати , що від них очікується при виконанні проекту;

б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

в) як вони будуть представляти результати проекту;

г) які нові знання та навички вони отримають.

Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів.

Крім того вчитель допомагає учням правильно виконати презентацію результатів своєї роботи, проводить консультацію.

В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Діяльність учнів

Перший етап

На початку проекту учні знайомляться з презентацією керівника проекту та відповідними дидактичними матеріалами.

Другий етап

Учні об’єднуються в групи за об’єктами дослідження. Обговорюють тему, етапи дослідження та збору інформації, опрацьовують відомі моральні та етичні норми. На чолі кожної групи координатор, який систематизує матеріал та контролює процес навчальної роботи в групах.

Третій етап

Виконання пошукової роботи, опрацьовування результатів, та розміщення їх в презентації використовуючи рекомендації для її оформлення , робота над виступами із зазначених питань. Результати дослідження представляють у різних формах, в тому числі і графічно (виконують завдання з побудовою шкали сімейних цінностей, відображаючи результати в діаграмі), спираючись на рекомендації використання діаграм та відображення даних. Учні будуть використовувати Інтернет:

1. для пошуку інформації;

2. для спільної роботи над документами;

3. для консультації з вчителем під час роботи з інформацією. Учні виконують різні форми робіт в залежності від здібностей: учнівська презентація.

Учні для більш якісної роботи використовують різні форми оцінювання та самооцінювання.

Четвертий етап

В кінці проекту учні представляють свою роботу в формі презентації та виступів із зазначених питань. Проводять рефлексію: що вдалося, що не вдалося в ході проекту, будують плани на майбутнє.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

а) оцінювання на початку проекту

б) поточне оцінювання

в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає:

1. Самооцінювання: списки запитань для самоконтролю

2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями

3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів роботи в групах.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами дослідження сімї як найвищої цінності для людини з врахуванням :

-Робота над проблемною темою з використанням інтернет джерел;

-Унікальність пошукової роботи;

-Репрезентативність та пізнавальне значення описуваного об’єкту;

-Змістовність матеріалу;

-Естетичне оформлення.

Також учні пройдуть відловідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання.

Критерії оцінювання навичків учнів працювати в групах

Оцінювання проекту

Оцінювання учнівської презинтації

Поточне оцінювання

Корисні ресурси

Поняття сім’я

Обговорення:Сім'я

Святі покровителі шлюбу та сім’ї

Сімейні цінності української сім’ї

Сучасні сімейні цінності

Сім’я - складова частина суспільства

Сім’я і суспільство

Сім’я. Функції сім’ї

Інші документи

1. Дружинін В.М. Психологія сім'ї.-Екатерининбург: Ділова книга, 2000. – 3-тє вид.,испр.идоп. –208с. – ( Серія «Бібліотека психології, психоаналізу, психотерапії»)

2. Голод С.І. Сім'я і шлюб:историко-социологический аналіз. Санкт-Петербург, ТОВ ТК «>Петрополис», 1998.-272с.

3. Миколаїв М. Сімейна політика та громадянське суспільство. //Щомісячний журнал для батьків «Сім'я і школа», 2006, №2,с.2-4.

4. Психологія сімейних відносин із основами сімейного консультування:Учеб.пособие длястуд.висш.учеб.заведений /Є.І. Артамонова, Є.В.Екжанова,Е.В.Зирянова та інших.; Під ред. О.Г.Силяевой. – М.: Видавничий центр «Академія», 2002. –192с.

5. Швець А.М.,МогилевкинЕ.А.,КагаполоваЕ.Ю. Мотивація шлюбу і її впливом геть криза майбутньої сім'ї. // Питання психології, 2006, №2.

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.