Портфоліо проекту "Подорожі"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

[Калина Олександра]


[Фурсова Елена]

Назва проекту

Подорожі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - англійська мова,

другорядні предмети - географія, історія, інформатика.

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Учбовий проект " Travelling" проводиться в рамках теми " Дозвілля". Робота над проектом дозволяє розвивати комунікативні та загальнонавчальні навички. Учні вдосконалюють навички з аудіювання, читання, мовлення. Учні створюють мультимедійну презентацію, працюючи в двух групах: історики та аналітики. Практична значимість проекта складається з активізації комунікації англійською мовою, збір та аналіз інформації з теми у групах та демонстрація зібраного матеріалу з наступним обговоренням.

Питання проекту

Ключове питання

Де знаходиться край світу?

Тематичні питання

У чому різниця проживання на континенті та островній країні?

У чому переваги та недоліки різних видів транспорту?

Як не загубитися в незнайомій країні?

Як краще подорожувати: з групою, батьками чи наодинці?

Для кого готують традиційний англійський сніданок?

Змістові питання

Що таке острів та континент?

Як впливає клімат на стиль та ритм життя?

Які види транспорту вважають найбільш небезпечними?

Як і до кого звернутися за допомогою в незнайомій країні?

Як не потрапити в халепу з вибором місця проживання?

Що ви розумієте під традиційним англійським сніданком?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

• Оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

• вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про місцеву інфраструктуру;

• розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

• участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

• уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

• правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів; • засвоєння елементарних відомостей про особливості країни, мова якої вивчається.

• Переваги та недоліки подорожування різними видами транспорту. - Учні мають створити мультимедійну презентацію з урахуванням особливостей руху транспорту у світі;

Діяльність вчителя

Вчитель пропонує учням ознайомитьсь зі змістом проекту, демонструє стартову презентацію, роздає завдання групам. Учні обговорють презентацію,аналізують ключовий, тематичні питання проекту, пропонують свої ідеї. Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті за допомогою ЗХД. Для успішної работи пропонується план реалізації проекта. Учитель пропонує ученям работу в групах: історики та аналітики Учні використовують Інтернет -ресурси для пошука інформації


Вчительська публікація


Вчительська презентація


План впровадження теми


Безпека користування Інтернетом

Діяльність учнів

Перед початком роботи учні ознайомлюються з методом проектів. Учні створюють дві навчальні групи «Аналітики» та «Історики». Кожна група знайомиться з вчительською стартовою презентацією, отримує набір завдань, які учні розподіляють між собою самостійно (збирають матеріал в мережі Інтернет, проводять дослідження розвитку транспорту та туризму у світі), ознайомлюються з вимогами до творчих робіт та нормами оцінювання. Результатом роботи кожного учня є мультимедійна презентація. Після цього група обговорює результати і створює спільний продукт (загальну презентацію). Презентація захищається і обговорюється на підсумковому занятті. Кожен з членів групи отримує оцінку від інших учасників(анкета взаємооцінювання додається). В результаті роботи ми одержуємо відповідь на ключове питання проекту.


Презентація учня


Презентація учня

Оцінювання

Оцінювання проводиться в три етапи: на початку проекту проводиться роз’яснення методу проекту. Для цього діти ознайомлюються методом проектування заповнюють таблиці ЗХД, дізнаються та ознайомлюються з запропонованими вчителем Інтернет - ресурсами. На протязі роботи учасники записують нотатки в анкету «Поточного оцінювання проекту. Впродовж роботи учні проходять проміжне оцінювання та заповнюють анкету взаємооцінювання та анкету підсумкового оцінювання роботи. Інструментарій оцінювання включає:

1. Самоооцінювання;

2. Взаємооцінювання;

3. Оцінювання вчителем

Анкета підсумкового оцінювання проекту учнями


Взаємооцінювання роботи над проектом


Поточне оцінювання


Фасилітація


Критерії оцінювання презентації

Корисні ресурси

Список використаних джерел


Дозвіл батьків

Інші документи

[Подорож_]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.