Портфоліо проекту "Поліетилен - безсмертний чи він?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Завдов'єва Галина Анатоліївна

Назва проекту

Поліетилен - безсмертний чи він?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, природознавство, екологія, біологія

Вік учнів, клас

9 клас, 14 - 15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії.В даному проекті приймають участь учні 9 класу, з теми: «Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену » Проект спрямований на формування уявлення про полімери на прикладі поліетилену. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості будови і властивості поліетилену з’ясовують основні напрямки застосування поліетилену, визначають позитивний і негативний вплив поліетилену на розвиток цивілізації. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до 5-6 чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Поліетилен – безсмертний чи він?

Тематичні питання

1. Чи існує життя без нього?

2. Поліетилен – друг чи ворог ?

3. Який вплив поліетилену на довкілля?

4. Яка роль поліетилену в житті людини? (опитування)

Змістові питання

1. Які хімічні властивості має поліетилен? (дослідження)

2. На яких властивостях поліетилену грунтується його використання?

3. Як утилізують поліетилен?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми


План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі з програми:

1.Учень називає найважливіші органічні сполуки:

 • наводить приклади застосування поліетилену;
 • встановлює причинно-наслідкові зв'язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням органічних речовин;
 • обґрунтовує застосування органічних речовин їхніми властивостями, роль органічних сполук у живому організмі;
 • висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, охороні здоров'я тощо;
 • дотримується правил безпечного поводження з продуктами органічної хімії.

2. Вивчити властивості поліетилену

3.Навчити учнів співпрацювати з різноманітними групами

4.Навчити створювати цікаві презентації

5.Навчити захищати свій проект

6. Навчити формулюванню думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання

7.Навчити бути готовими до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання

8.Бути відповідальними за результати спільної роботи

9.Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

10.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

11. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

12. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

13. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

14.Опановувати основи авторського права.

15.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

Діяльність вчителя

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням:

 • Поліетилен – безсмертний чи він? Вчитель запитує: Хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з класом?

Вчитель оголушує наступне запитання: Чи існує життя без нього? ,пояснює учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над темою і розроблятимуть самостійні проекти на доказ чи спростування своїх гіпотез. Вчитель починає з демонстрації презентації проекту. Методом мозкового штурму визначає можливі теми, які могли б мати відповідні набори даних. Обговоріює та оцінює ідеї учнів, які вони пропонують, допомогає учням вибрати проекти.

Вчитель обговорює друковані та електронні ресурси для збору даних.

 • Можливі теми для обговорення:

1. Утилізація поліетиленового сміття.

2. Використання поліетилену

3. Забруднення довкілля

4. Властивості поліетилену

Вчитель роздає учням Форму оцінювання проектів і проводить її обговорення. Учні об’єднуються в 3 групи і обирають собі одну з тем для дослідження. Вчитель запрошує учнів обговорити нові Тематичні запитання: Який вплив поліетилену на довкілля? Яка роль поліетилену в житті людини? Поліетилен - друг чи ворог?Записує запитання на аркушах паперу і передає кожній групі. Групи учнів, відповідно до обраних тем , мають дослідити відповіді на Тематичні запитання. Вчитель вказує учням, що вони створюватимуть кінцевий продукт свого проекту, який включає відповіді на Тематичні питання, а також на Ключеве запитання, яке було обговорене в перший день: Поліетилен – безсмертний чи він? Учні повинні створити:

мультимедійну презентацію про своє дослідження,яка містить цікаві факти з теми; 

Вчитель дозволяє учням об’єднуватися в групи за власним бажанням. Членство в команді може бути сформоване на основі теми, до якої учні мають інтерес. В кожній групі має бути 5-6 учнів, нагадує учням, щоб вони використовували Тематичне запитання в своїх проектах.

Вчитель роздає учням контрольний список до презентації. Вчитель показує учням як будувати графічну діаграму.

Публикация Завдов'єваГалина 28022013 лист1.jpg

Публикация Завдов'єваГалина 28022013 лист1.jpg

Публикация Завдов'єваГалина 28022013 лист2.jpg

Документ для фасилітації

Результати опитування

Діяльність учнів

 • Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел.
 • Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки.
 • Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію.
 • Продуктом стає мультимедійна презентація. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Учнівська публікація.ЗавдовєваГалина 01032013лист1.jpg

Учнівська публікація.ЗавдовєваГалина 01032013лист2.jpg

Інструкція для роботи за компютером

Учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення поліетилену. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Таблиця З-Х-Д

Організаційна діаграма

Презентація

Тестування з теми "Поліетилен"

Оцінювання учнівської презентації

Форма оцінювання самоспрямування учнів

Корисні ресурси

Посилання на використані ресурси Інтернету

Інші документи

Мій журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.