Портфоліо проекту "Реакції окиснення в нашому домі""

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ганова Лариса Павлівна

Назва проекту

Реакції окиснення в нашому домі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, трудове навчання

Вік учнів, клас

13 років. 7 клас

Стислий опис проекту

Проект спрямований на закріплення уявлення про хімію як науку, пояснення суті процесів окиснення, речовини-окисники та їх застосування у побуті. Проект спрямований на формування уявлення про процеси окиснення, горіння, встановлення зв’язку хімії з життям та іншими природничими науками. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості елементу Оксигену, речовини кисню, їх властивостей, практичному застосуванні. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до 5 чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та Інтернет- ресурсів, власні дослідження та готують звіт

Питання проекту

Ключове питання

Реакції окиснення - шкода чи користь?

Тематичні питання

Чи небезпечно «хімічити»?

Змістові питання

1.Які реакції можна віднести до реакцій окиснення? 2.Які речовини - окисники ви знаєте? 3.Які ознаки хімічних реакцій? 4.Які правила техніки безпеки необхідно виконувати при вибавлянні плям у домашніх умовах?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


План впровадження теми

Навчальні цілі

1.Ознайомити з особливостями процесів окиснення. 2.Розглянути основні напрямки застосування процесів окиснення. 3.Розвивати уявлення про речовини окисники. 4.Ознайомити з речовинами окисниками, які використовуються у побуті. 5.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета. 6.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання. 7.Формувати вміння працювати в колективі. 8.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи. 9.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання) 10.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання. 11.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації. 12.Опановувати основи авторського права. 13.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел. 14.Навчитися презентувати свою роботу (презентація).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися хімічними реактивами, посудом, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед зошит досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи небезпечно «хімічити»? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї проводить з класом обговорення наступних запитань: - Як реакції окиснення можуть допомогти звільнитися від плям? - Про що можуть розповісти плями? - Чи можна окиснювати прямо на одязі? Учні мають ознайомитися з навчальним матеріалом параграфа. Для кожної групи розроблене власне завдання.

Група 1.

  • Відповісти на питання: які реакції можна віднести до реакцій окиснення?
  • Дослідити ознаки хімічних реакцій окиснення?

Група 2.

  • Відповісти на питання: які речовини - окисники ви знаєте?
  • Дослідити: які хімічні реакції відбуваються у вашому домі?

Група 3.

  • Відповісти на питання: які цікаві відомості про плями і їх вибавляння ви знаєте?
  • Дослідити: які правила техніки безпеки необхідно виконувати при вибавлянні плям у домашніх умовах?

Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Презентація вчителя

Публікація вчителя

Фасілітація (об'єднання у групи)

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет.Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо елементу Оксигену, простої речовини кисню, історії їх відкриття. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

оцінювання учнів з теми "Оксиген. Кисень"

Шаблон учнівської публікації

Оцінювання учнівської презентації

Організаційна діаграма

Інструкція

З-Х-Д таблиця

Діаграма

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.