Портфоліо проекту "Село моє, для мене ти єдине"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Руслана Анатоліївна Борисенко

Назва проекту

«Село моє, для мене ти єдине!»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет: «Історія рідного краю», 11 клас рівень стандарту, тема: підсумковий урок. Предмети, яких стосується: культурологія, людина і суспільство, народознавство

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 11 класу з теми історії рідного краю передбачає індивідуальну та групову діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, брошури,підготують цікаві матеріали та повідомлення. Отримають дозвіл батьків на користування Інтернетом.

Дозвіл батьків

Питання проекту

Ключове питання

Чи знаєш ти свій рідний край?

Тематичні питання

1.Які події з історії рідного краю потребують глибокого дослідження та вивчення?

2.Які історичні витоки минулого твого краю - села?

3.Як історія твого краю пов’язана з історичними подіями в житті українського народу? Перед проектом вчитель проводить анкетування для виявлення попередніх знань з даної теми.

Змістові питання

1.Які люди твого краю творили сторінки історії? Що ти про них знаєш?

2.Як твоя родина вплинула на історію рідного краю? 3.Звідки назва нашого краю? 4.Які існують легенди про село?

План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про історичні події за допомогою хронологічних та синхроністичних таблиць; Робота над проектом удосконалює:

1) критичне мислення: • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; • оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

2) комунікативні навички та навички співробітництва: • ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; • демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; • гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • прийняття відповідальності за результати спільної роботи; • розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

3) інформаційну грамотність: • вміння швидко та ефективно шукати інформацію; • вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; • вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

4) грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій: • належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань; • використання комп’ютерних технологій як інстменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Проект допоможе учням знаходити інформацію історичного характеру, аналізувати, поєднувати історичні факти та події рідного краю в історичний ланцюг історії народу України. В учнів продемонструють навички створення презентацій, публікацій, буклетів, які переконливо і чітко покажуть результати проведеного дослідження громадської думки.

Діяльність вчителя

Вчитель, готуючись до проведення проекту, спирається та перевіряє себе за такими матеріалами:

Вчитель представляє переваги методу проектів буклет вчителя

З’ясування навчальних потреб учнів здійснює за допомогою анкетування Анкета Результати анкетування

Вступна презентація вчителя допоможе: а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту; б) що вони будуть робити під час виконання проекту; в) як вони будуть представляти результати проекту; г) які нові знання та навички вони отримають.

Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів.

Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію.

В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Діяльність учнів

І.На початку проекту учні знайомляться з презентацією керівника проекту та відповідними дидактичними матеріалами.

ІІ.Потім об’єднуються в групи за об’єктами дослідження. Обговорюють тему, етапи дослідження та збору інформації, опрацьовують відомі історичні та літературні джерела. На чолі кожної групи є координатор, який систематизує матеріал та відповідає за успішну роботу групи.

ІІІ.Наступний крок – виконання дослідницької та пошукової роботи, опрацьовування результатів, та розміщення їх в презентації та публікації. Проводять соціологічне опитування, користуючись інструкцією соціологічного опитуванняабо інструкцією "Як взяти інтерв'ю". Результати дослідження представляють у різних формах, в тому числі і графічно, спираючись на рекомендації використання діаграм та відображення даних Учні будуть використовувати Інтернет: 1. для пошуку інформації; 2. для спільної роботи над документами; 3. для консультації з вчителем під час дослідницької роботи. Учні виконують різні форми робіт в залежності від здібностей: учнівська презентація.

Учні для більш якісної роботи використовують різні форми оцінювання та самооцінювання.

ІV.В кінці проекту презентують свою роботу та проводять рефлексію: що вдалося, що не вдалося в ході проекту, будують плана на майбутнє.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту; б) поточне оцінювання; в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне та за допомогою анкет із заданими критеріями. 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами дослідження історичного об’єкту з врахуванням:

1.Роботи над архівними документами та іншими історичними джерелами з історії свого краю. 2.Історичної достовірності. 3.Унікальність пошукової роботи. 4.Репрезентативність та пізнавальне значення описуваного об’єкту. 5.Змістовність матеріалу. 6.Естетичне оформлення.

Також учні пройдуть відловідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання.

Оцінювання учнівської презентації Поточне оцінювання Самооцінювання спільної роботи Оцінювання проекту

Корисні ресурси

список літератури

Інші документи

Список використаних джерел

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів історії, січень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.