Портфоліо проекту "Спирти.Чи потрібні вони нам"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гаркуша Тетяна Петрівна

Назва проекту

Спирти.Шкідливі чи корисні?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. біологія, основи здоров’я

Вік учнів, клас

9 клас , 14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії . 9 клас.

Тема: « Найважливіші органічні сполуки. Метанол, етанол, гліцерин,Їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості. Застосування. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини».

Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про спирти, їх властивості, застосування та згубну дію на організм людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи. Робота груп координуються вчителям. Учні проводять огляд літератури та інтернет -ресурсів з приводу даних питань, підтверджують зібрані дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію ( бюлетень, буклет ) для показу у навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Корисні чи шкідливі?

Тематичні питання

Для чого мені потрібні знання про спирти?

Скажемо спиртам так чи ні?

Які властивості мають спирти?

Змістові питання

Які сполуки називаються спиртами?

Яка загальна формула спиртів?

Чому спирти є рідкі речовини?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

1.Ознайомити з молекулярними, електронними, структурними формулами та фізичними властивостями спиртів.

2.Дати поняття про функціональну гідроксильну групу .

3.Розглянути хімічні властивості етанолу: повне окиснення, взаємодія з натрієм.

4.Ознайомити з отруйністю спиртів та згубною дією алкоголю на організм людини.

5.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення хімії, вміння працювати в колективі, вміння користуватися додатковою літературою та аналізувати одержані знання.

6.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

7.Формувати основи критичного мислення, доцільно використовувати цифрові технології ,інструменти, комунікаційні мережі для доступу,інтегрування,оцінювання.

8.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

9.Опановувати основи авторського права.

10.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

11.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми.

Вчитель роздає дітям брошюри для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовувати при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні , як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питанням і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Корисні чи шкідливі? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних питань:

-Як хімія допомагає краще зрозуміти оточуючий світ?

-Чи потрібні спирти людям?

-Чи стоїть перед Україною проблема алкоголізму в цілому та дитячого алкоголізму?

- Чим обусловлені властивості спиртів?

Вчитель під час роботи груп прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот що до роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів.

Учитель контролює виконання практичних досліджень, якщо треба вносить корективи, перевіряє дотримання правил техніки безпеки.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Документ для фасилітації

Діяльність учнів

Учні мають ознайомитися и розглянути будову , властивості та застосування спиртів. Для кожної групи розроблені завдання.

Група 1

1.Дослідити будову молекул спиртів ,їх класифікацію та фізичні властивості спиртів.

2.Відповісти на питання :Що спільного в будові молекул спиртів різних класів? Яку роль відіграє водневий зв'язок?

Група 2

1.Дослідити теоретичні аспекти знань про хімічні властивості спиртів та довести їх виконуючи практичні дослідження.

2.Відповісти на питання: Які хімічні властивості характерні для всіх класів спиртів?

Група 3

1.Дослідити галузі застосування спиртів та їх згубну дію на організм людини.

2.Відповести на запитання: Чи може людина існувати без спиртів?

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть виконувати під час дослідження ( методи знаходять у відповідній літературі або в Інтернет ресурсах). Учні виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати данні, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень або буклет. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Презентація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД таблицю, в якій наводять свідомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання про спирти. Вчитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів, щоб з’ясувати попередні знання учнів з тієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Впродовж виконання проекту учні постійно працюють над таблицею ЗХД та поступово заповнюють її. Це допомагає вчителю відслідковувати як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні–проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того,щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконані завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, вчитель перевіряє їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюватимуть у групах над створенням презентації, публікації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями вони, використовують контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створити таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовують форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за формою оцінювання.

опитування учнів з теми спирти

Діаграма оцінювання

ЗХД таблиця

Інструкція з охорони праці

Мій журнал досліджень

Діаграма

Форма оцінювання самоспрямування

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Корисні ресурси

Cписок викорастаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.