Портфоліо проекту "Харчові добавки"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Панченко Лілія Іванівна

Назва проекту

Харчові добавки. Здорове харчування - правило життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Біологія, екологія, інформатика, основи здоров’я, економіка.

Вік учнів, клас

11 клас, 17-18 років

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 11 класів. Він допомагає бачити зв'язок хімії з життям, іншими предметами. Учні отримають завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують, як вони впливають на організм людини. Учні в позаурочний час у групах працюють над завданнями, створюють презентацію, збірку матеріалів із зазначеної теми. Усе це дозволяє розвинути кругозір учнів, показати практичне застосування вивченого матеріалу, підвищити інтерес до навчання в цілому.

Питання проекту

Ключове питання

Користь чи необхідність?

Тематичні питання

Харчові добавки, звідки і навіщо?

Які харчові добавки на нашому столі?

Які «за» і які «проти» харчових добавок?

Змістові питання

Як давно використовують харчові добавки?

Що таке харчові добавки?

Яка їх класифікація?

Де і навіщо використовують харчові добавки?

В яких продуктах вони містяться?

Яку дію на організм мають харчові добавки?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту Харчові добавки

План вивчення теми

Навчальні цілі

- Розвиток умінь і здатності шукати інформацію.

- Розвиток комунікативних навичок, творчої співпраці, здатності до самовираження.

- Розвиток навичок зв’язного мовлення, ораторських здібностей, умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання.

- Розвиток естетичних смаків і здібностей, отримання задоволення від результатів праці.

- Уміння давати оцінку власним діям, робити висновки, узагальнення.

- Учень аналізує хімічний склад харчових продуктів, робить висновки щодо їх придатності для використання.

Діяльність вчителя

Проект розрахований на учнів 11-х класів. Він допомагає бачити зв'язок хімії з життям, іншими предметами. Вчитель дає завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують. Як вони впливають на організм людини.

1. Підготовчий етап – визначення мети проекту, обговорення проблеми, визначення ключового питання.

Публікація Панченко Лілія 280213 лист1.jpg
Публікація Панченко Лілія 280213 лист2.jpg

2. Планування:

- вибір джерел інформації (бібліотеки, мережа Інтернет);

- способи вибору інформації;

- аналіз вмісту харчових добавок в продуктах.

Інструкція для досліду

3. Результати:

- аналіз інформації;

- формулювання висновків. Узагальнення та класифікація зібраних матеріалів.

4. Оформлення змісту:

- виготовлення ілюстративного матеріалу;

- мультимедійна презентація проекту.


Документ для фасилітації

5. Презентація проекту – показ результатів у формі усного звіту та мультимедійної презентації.

6. Оцінювання проектної діяльності та її результатів.

7. Після проектні дії:

- коригування;

- використання проектних результатів.

Діяльність учнів

Публикация ученика Панченко Лилия 280213 лист1.jpg
Публикация ученика Панченко Лилия 280213 лист3.jpg

Учні отримують завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують. Як вони впливають на організм людини. Учні в позаурочний час у групах працюють над завданням, створюють публікацію, мультимедійну презентацію, збірку матеріалів із зазначеної теми. Усе це дозволяє розвинути кругозір учнів, показати практичне застосування вивченого раніше матеріалу, підвищити інтерес до навчання в цілому.

Учні, що мають проблеми у навчанні, отримують додатковий час для виконання окремих завдань, змінені та уточнені цілі навчання, модифіковані завдання, об’єднуються в групи за особливими критеріями, календар із термінами на виконання завдань, адаптований до їх потреб, використовуються спеціальні методи та технології, а також підтримка психолога та учнів-консультантів. Учням надається перелік спеціальних ресурсів, які вони будуть використовувати. Учні демонструють свої знання у вигляді усного опитування замість письмової роботи.

Обдаровані учні отримують додаткові завдання для роботи над проектом, включаючи самостійні дослідження, незалежне самостійне вивчення, різноманітні варіанти, за допомогою яких учні можуть продемонструвати засвоєні знання, наприклад, складніші завдання, що потребують поглибленого вивчення, продовження дослідження споріднених тем на вибір учня, а також довготривалі завдання чи проекти, завдання на синтез, аналіз. Учні самі визначають спеціальні ресурси, які будуть використовувати.


Планування роботи на комп'ютері

1. Підготовчий етап – учні визначають мети проекту, обговорюють проблему.

2. Планування:

- учні вибираютиь джерела інформації (бібліотеки, мережа Інтернет);

- досліджують вміст харчових добавок в продуктах.

3. Результати:

- учні аналізують інформацію;

- формулюють висновки. Узагальнюють та класифікують зібрані матеріали.


4. Оформлення змісту:

- учні створюють буклет та презентацію.


5. Презентація проекту:

– учні демонструють результати у формі усного звіту та мультимедійної презентації.

6. Оцінювання проектної діяльності та її результатів:

- учні отримують оцінку за роботу над проектом.

7. Після проектні дії:

- учні використовують проектні результати у вивченні наступної теми.

Оцінювання

Щоб допомогти школярам стати самостійними учнями, учитель надає їм необхідні інструменти, просить їх провести самостійне оцінювання і дати відгук на роботу однокласників. На початку роботи учні залучають до теми різноманітність свого попереднього досвіду, здібностей та інтересів. З’ясування рівня попередніх знань і попереднього розуміння учнями теми, що вивчається, допомагає вчителеві побудувати навчання так, щоб уникнути нерозуміння. Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи. Учні придумують відповіді та висловлюють ідеї, пов'язані із заданою темою/запитанням і пов'язують ці ідеї з попередніми знаннями і новими можливостями..

Таблиця ЗХД

Діаграма

Презентація учителя

Опитуваня з теми

Оцінювання буклету

Рефлексія

Корисні ресурси

Посилання на використані ресурси

Інші документи

Наш журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.