Портфоліо проекту "Харчові добавки.Користь чи необхідність"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Липа Тетяна Леонідівна

Назва проекту

Харчові добавки. Користь чи необхідність?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Біологія, екологія, інформатика, основи здоров’я, економіка.

Вік учнів, клас

11 клас. 16-18 років

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 11 класів. Він допомагає бачити зв'язок хімії з життям, іншими предметами. Учні отримають завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують, як вони впливають на організм людини. Учні в позаурочний час у групах працюють над завданнями, створюють презентацію, збірку матеріалів із зазначеної теми. Усе це дозволяє розвинути кругозір учнів, показати практичне застосування вивченого матеріалу, підвищити інтерес до навчання в цілому.

Питання проекту

Ключове питання

Користь чи необхідність?

Тематичні питання

Харчові добавки, звідки і навіщо?

Які харчові добавки на нашому столі?

Які «за» і які «проти» харчових добавок?

Яку дію на організм мають харчові добавки?

Змістові питання

Як давно використовують харчові добавки?

Що таке харчові добавки?

Яка їх класифікація?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

- Розвиток умінь і здатності шукати інформацію.

- Розвиток комунікативних навичок, творчої співпраці, здатності до самовираження.

- Розвиток навичок зв’язного мовлення, ораторських здібностей, умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання.

- Розвиток естетичних смаків і здібностей, отримання задоволення від результатів праці.

- Уміння давати оцінку власним діям, робити висновки, узагальнення.

- Учень аналізує хімічний склад харчових продуктів, робить висновки щодо їх придатності для використання.

Діяльність вчителя

Проект розрахований на учнів 11-х класів. Він допомагає бачити зв'язок хімії з життям, іншими предметами. Вчитель дає завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують. Як вони впливають на організм людини.

1. Підготовчий етап – вчитель розповідає про можливості проектного дослідження, допомагає учням визначити мету проекту, обговорити проблеми, визначає ключове питання.

Публікація учителя Липа Тетяна 280213 лист1.jpg
Публікація учителя Липа Тетяна 280213 лист2.jpg

2. Планування:

- консультації вчителя по вибору джерел інформації (бібліотеки, мережа Інтернет тощо);

- інструкція вчителя, як проводити аналіз вмісту харчових добавок в продуктах, правила БЖД;

Інструкція для досліду

- вчитель допомагає учням сторити групи

Таблиця для створення груп

3. Результати:

- вчитель надає косультації, шаблони для аналізу інформації, формулювання висновків, узагальнення та класифікація зібраних матеріалів.

4. Оформлення змісту:

- моніторинг виготовлення ілюстративного матеріалу шляхом перевірки журналу рефлексії учнів;

- моніторинг створення мультимедійної презентації проекту шляхом перевірки блогу рефлексії учнів.

5. Презентація проекту

– вчитель планує показ результатів у формі усного звіту учнів та мультимедійної презентації, запрошує лікаря-дієтолога на презентацію, керує презентацією.

6. Оцінювання вчителем проектної діяльності та її результатів за допомогою тестів, діаграм, тблиць ЗХД;за результатами оцінювання презентації, буклету, вправ для рефлексії.

7. Після проектні дії:

- вчитель проводить урок коригування знань учнів;

- вчитель планує використання проектних результатів у вивчені наступної теми.

Діяльність учнів

Учні отримують завдання дослідити, яке значення мають харчові добавки, що останнім часом широко використовують у харчовій промисловості, дослідити, як їх класифікують. Як вони впливають на організм людини. Учні в позаурочний час у групах працюють над завданням, створюють публікацію, мультимедійну презентацію, збірку матеріалів із зазначеної теми. Усе це дозволяє розвинути кругозір учнів, показати практичне застосування вивченого раніше матеріалу, підвищити інтерес до навчання в цілому.

Учні, що мають проблеми у навчанні, отримують додатковий час для виконання окремих завдань, змінені та уточнені цілі навчання, модифіковані завдання, об’єднуються в групи за особливими критеріями, календар із термінами на виконання завдань, адаптований до їх потреб, використовуються спеціальні методи та технології, а також підтримка психолога та учнів-консультантів. Учням надається перелік спеціальних ресурсів, які вони будуть використовувати. Учні демонструють свої знання у вигляді усного опитування замість письмової роботи.

Обдаровані учні отримують додаткові завдання для роботи над проектом, включаючи самостійні дослідження, незалежне самостійне вивчення, різноманітні варіанти, за допомогою яких учні можуть продемонструвати засвоєні знання у вигляді складніших завданнь, що потребують поглибленого вивчення, продовження дослідження споріднених тем на вибір учня, а також довготривалі завдання чи проекти, завдання на синтез, аналіз. Учні самі визначають спеціальні ресурси, які будуть використовувати.

Публикація учнівська Липа Тетяна 280213 лист1.jpg
Публикація учнівська Липа Тетяна 280213 лист2.jpg


1. Підготовчий етап – учні визначають мети проекту, обговорюють проблему.

2. Планування:

- учні вибираютиь джерела інформації (бібліотеки, мережа Інтернет);

- досліджують вміст харчових добавок в продуктах.

3. Результати:

- учні аналізують інформацію;

- формулюють висновки. Узагальнюють та класифікують зібрані матеріали.


4. Оформлення змісту:

- учні створюють буклет та презентацію.

5. Презентація проекту:

– учні демонструють результати у формі усного звіту та мультимедійної презентації.

6. Оцінювання проектної діяльності та її результатів:

- учні отримують оцінку за роботу над проектом.

7. Після проектні дії:

- учні використовують проектні результати у вивченні наступної теми.


Планування роботи на компю'тері

Оцінювання

Щоб допомогти школярам стати самостійними учнями, учитель надає їм необхідні інструменти, просить їх провести самостійне оцінювання і дати відгук на роботу однокласників.

Презентація оцінювання

На початку роботи учні залучають до теми різноманітність свого попереднього досвіду, здібностей та інтересів. З’ясування рівня попередніх знань і попереднього розуміння учнями теми, що вивчається, допомагає вчителеві побудувати навчання так, щоб уникнути нерозуміння.

Діаграма оцінювання

Опитування з теми


Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи. Учні придумують відповіді та висловлюють ідеї, пов'язані із заданою темою/запитанням і пов'язують ці ідеї з попередніми знаннями і новими можливостями.


Таблиця ЗХД

Критерії оцінювання буклету, презентаціїї спрямують учнів при оформленні результатів досліджень:

Оцінювання буклету

Вправи для рефлексії допоможуть виконати роботу з максимальною ефективністю:

Вправи для рефлексії

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.