Портфоліо проекту Петрової Алли Іванівни "Музичні казки Норвегії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Петрова Алла Іванівна

Назва проекту

Музичні казки Норвегії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

музичне мистецтво

історія, інформатика, образотворче мистецтво

Вік учнів, клас

3 клас, 8-9 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення творчості Едварда Гріга та його творів, які залишаються най популярнішими музичними творами в сьогоденні. Учні виконують дослідження (в школі та вдома) в ході якого визначають найпопулярніші музичні твори Е. Гріга, найулюбленіші твори серед учнів класу, найуживаніші музичні твори Е. Гріга.

Розуміння учнями цінності музики Е. Гріга, надає можливість краще зрозуміти характерні засоби музичної виразності та в процесі подальшого вивчення музичного мистецтва зможуть впізнавати музику Е. Гріга.

Виконання проекту надає велику можливість сформувати ціннісне ставлення до мистецтва, поступово формувати предметну компетентність учнів початкової школи. Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допомагає підвищувати якість навчання та формує систему ключових, міжпредметних естетичних компетентностей.


Питання проекту

Ключове питання

Зазирнемо в чарівну країну казок?

Тематичні питання

Чи може казка звучати?

Змістові питання

Що ти знаеш про видатного композитора?

Які його твори пов'язані з казкою?

Які музичні герої композитора тобі подобаються?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Надати знання про життя і творчість Едварда Гріга та його музичних творів, поняття класичної, національної музики та розуміння естетичної й світової цінності;

розвивати вміння учнів висловлювати власні судження про музичні твори, наводити приклади музичних творів Е.Гріга;

формувати уявлення про дослідницьку групову діяльність, розуміння своєї дослідної роботи, розвивати почуття відповідальності за якість створеного творчого проекту і розуміння його корисності в груповій проектній роботі, вміння працювати в малих групах, виконувати певні ролі в групі на основі взаємодії і толерантності;

вміння формулювання висновків, визначати власні навчальні потреби, навички презентувати свою роботу та захищати цінні ідеї проекту; формувати вміння здійснювати самостійний пошук потрібної інформації, використовувати інформаційні технології як інструменту для проведення дослідження;

здійснювати оцінювання роботи в групі; формування вміння створювати презентацію, блог та підбирати відповідний дизайн до нього.

Діяльність вчителя

На початку проекту:

запрошуючи учнів в проект, вчитель пропонує ознайомиться з агітаційним буклетом. При представленні ідей проекту, вчитель демонструє стартову презентацію. В презентації представлена тема проекту та цікаві факти, які заінтересували би учнів до творчості Е. Гріга. Вчитель виявляє учбові потреби і з’ясовує начальну підготовленість учнів до роботи в проекті з допомогою схем «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався» і «Знайдіть відповідності». Вчитель разом з учнями створює план проекту, та об’єднує учнів в малі групи для виконання певних завдань. Розподіляють ролі за допомогою анкетування.

Під час проведення проектного дослідження:

учитель разом з учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи, та надає список джерел.

В кінці роботи на завершальному етапі проекту:

учитель роздає шаблон для виконання звіту та подає корисні поради для його заповнення; консультує учнів за допомогою он-лайн консультації для оформлення загального звіту; учитель разом з учнями проводять захист головних ідей проекту, та розміщують результати проекту в блозі; учитель оцінює кінцевий продукт (блог), орієнтуючись на критерії Форми оцінювання блогу.

Діяльність учнів

На початку проекту:

учні запрошуються до проекту та ознайомлюються з агітаційним буклетом; переглядаючи презентацію, приймають та аналізують ключові та тематичні питання проекту пропонуючи гіпотетичні відповіді на питання; учні під керівництвом вчителя, створюють план проекту, об’єднавшись в малі групи.

Під час проведення проектного дослідження:

учні за допомогою учителя, створюють блог та отримують завдання для кожної групи; проводять дослідження за певним планом; шукають потрібну інформацію, переглядають документ створений вчителем для фасилітації; проводять анкетування та потім обробляють інформацію, оформляють результати дослідження в схеми, графіки; заповнюють інформацію в блозі, розміщують свої враження від роботи, оцінюють рівень своєї діяльності у проекті; учні оформляють результати своєї діяльності в кінцеві продукти та зберігають свої напрацювання в відповідних папках блогу; проводять анкетування з метою визначення самооцінювання власної діяльності учнів та оцінювання роботи інших членів проектної групи та здійснення контролю за дотримання вимог.

В кінці роботи на завершальному етапі проекту:

учні заповнюють форму для самооцінювання та визначення набутих в проекті практичних навичок; з метою формулювання висновків діяльності, учні обмінюються інформацією за допомогою мережі Інтернет; учні готують презентацію проекту; розробляють план і форму проведення презентації; готуються до захисту проекту, та готують доповідь до захисту; учні разом з вчителем проводять захист головних ідей проекту та розміщують результати проекту в блозі.

Оцінювання

В проекті передбачено непереривне формуюче оцінювання, складовими якого є:

- оцінювання на початку проекту для виявлення навчальних потреб учасників проекту;

- оцінювання в процесі роботи над проектом дає уявлення про якість виконання учасниками проекту етапів проекту, дозволяючи відстежувати прогрес в їх навчанні, оцінювати мислення;

- підсумкове оцінювання проекту.

Методи оцінювання: Складання схем «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався», «Знайдіть відповідності», використання графічних схем. Самооцінювання кінцевого продукту – блог «Музичні казки Норвегії» проводять з допомогою Контрольного списку (попереднє, уточнююче оцінювання) і Форми оцінювання (якісна оцінка).

Корисні ресурси

список джерел

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителів музики, січень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.