Портфоліо проекту Сидоренко Марини В’ячеславівни "Великий тенор"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сидоренко Марина Вячеславівна

Назва проекту

Великий тенор

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

" Музичне мистецтво" тема " Великий тенор"

Вік учнів, клас

8 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями 8 класів (14-15 років) вокальної професійної музики та розуміння понять шедеври мистецтва, які були створені в 20 столітті. Вони залишаються найпопулярнішими музичними творами і сьогодні. Учні виконують дослідження (в школі та вдома) в ході якого визначають найпопулярніші музичні шедеври сьогодення: найулюбленіші шедеври серед учнів класу, найуживаніші музичні шедеври на телерекламах.

Розуміння учнями цінності музичних шедеврів, надає можливість зрозуміти особливості професійної вокальної музики 20 століття, краще зрозуміти оперний жанр музики, характерні засоби музичної виразності в процесі подальшого вивчення музичного мистецтва зможуть розрізняти на слух звучання оперної музики( великого тенора Паваротті ).

Виконання проекту надає велику можливість сформувати ціннісне ставлення до мистецтва, поступово формувати предметну компетентність учнів старшої школи. Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допомагає підвищувати якість навчання та формує систему ключових, міжпредметних естетичних компетентностей.

== Питання проекту ==В чому сила голосу Лучіано Паворотті? Що цікавого було у дитинстві та роках навчання тенора? Цікаві факти життя. Які великі твори Л.Паворотті виконав? В яких оперних театрах співав великий тенор? Хто з вас прихильник творчості великого тенора?

===Ключове питання===В чому сила голосу Лучіано Паворотті?

===Тематичні питання===Що цікавого було у дитинстві та роках навчання тенора? Цікаві факти життя. Які великі твори Л.Паворотті виконав? В яких оперних театрах співав великий тенор? Хто з вас прихильник творчості великого тенора?


===Змістові питання===Чи всі оперні зали Італії підвласні голосу Паваротті??

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

- надати знання про основні види вокальної професійної музики, вокальних оперних ансамблів, назви основних музичних творів Л.Паваротті, розуміння понять оперна музика, поняття шедевру музики та його світової, естетичної цінності; - розвивати вміння учнів розрізняти тембри голосів на слух, наводити приклади інструментальних шедеврів світової класики, висловлювати сласні судження про музичні шедеври, спів ставляти шедеври різних видів мистецтва; - формувати уявлення про дослідницьку групову діяльність, розуміння своєї дослідної роботи, розвивати почуття відповідальності за якість створеного творчого проекту і розуміння його корисності в груповій проектній роботі, вміння працювати в малих групах, виконувати певні ролі в групі на основі взаємодії і толерантності; - формувати навички планування власної діяльності, вміння формулювання висновків, визначати власні навчальні потреби, навички презентувати свою роботи та захищати цінні ідеї проекту; - формувати вміння здійснювати самостійний пошук потрібної інформації та творчого критично оцінювання її, використовувати інформаційні технології як інструменту для проведення дослідження;

- формувати вміння здійснювати само оцінювання своєї роботи за обраними критеріями, здійснювати оцінювання роботи в групі; формування вміння створювати презентацію, публікацію, блог та підбирати відповідний дизайн до нього, редагувати та підбирати відповідну структуру до тематичного блогу.

==Діяльність вчителя==Спочатку вчитель показує

Презентація вчителя та пропонує учням робити в цьому проекті.

[Інструкція по виконанню проекту]

[Контрольний список]

[Опитування]

[Опитування 2]

[План вивчення теми] [ [Форма оцінювання блогу]]

[Форма оцінювання ПДФ]

[План впровадження]

Діяльність учнів

[Публікація]

[ЗХД]

Оцінювання

На початку проекту учитель проводить: -анкетування з визначенням рівня знань з теми; -анкетування з визначень навчальних потреб і зацікавленості в темі проекту ; Під час роботи учитель з учнями проводить: -анкетування для розподілу дітей по групах; -анкетування з метою само оцінювання власної діяльноті та оцінювання роботи інших членів групи, які працювали над проектом; В кінці виконання проекту вчитель проводить: -визначення рівня підготовки проекту; -визначення індивідуального стиля у проекті; -визначення самоспрямованності та рівня творчості у проекті;

Корисні ресурси

Інтернет ресурси:

1 Ютуб

2.nnm.ru

3.ru.wikipedia.org/wiki/Паваротти,_Лучано

4.uk.wikipedia.org/.../Лучано_.

5.ololo.fm/search

6.www.lastfm.ru/music

7www.belcanto.ru

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.