Портфоліо проекту UKRAINE - IS OUR MOTHERLAND

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Путря Н.В., Вовк Л.М. та Кулик Н.М.

Назва проекту

Ukraine - is our Motherland

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, географія, природознавство

Вік учнів, клас

8 - й клас, 15 років

Стислий опис проекту

У проекті брали участь 10 учнів 8-го класу. Працювала вся група. Група отримала завдання: знайти матеріал з даної теми, аналізувати його та виконувати різні завдання. Учні складали діалоги використовуючи граматику (Present Perfect, Active and Passive Voice), обговорювали клімат України, розташування, традиції та кухню різних частин України, політичну та економічну діяльність нашого уряду. Це стало основою створення презентації.

Питання проекту

Ключове питання

1. Чи може минуле України розповісти нам про майбутнє?

Тематичні питання

1. Чи протрібно знати історію своєї країни?

2. Яким громадським діячем Ви хотіли б бути у вашій країні і чому?

3. Про що нам розповість наше минуле?

Змістові питання

1. Назхвіть громадських діячів України різних століть.

2. Які характерні риси клімату?

3. Які символи України Ви знаєте?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


План впровадження теми

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички монологічного мовлення, аудіювання, уміння вести бесіду, застосовувати навики граматики при виконанні вправ з вивченої теми. Учні будуть вдосконалювати навички збирання даних і опрацювання відомостей про Україну та здоровий спосіб життя нашої молоді. Формування в учнів уміння вільно володіти лексичними одиницями, граматичним матеріалом. Формування в учнів умінь • аналізувати вивчений матеріал та правильно робити висновки дотримуючись правил граматики (Present Perfect, Active and Passive); • вміти вміло представити вивчений матеріал на уроках та наукових виступах та семінарах з англійської мови.

Діяльність вчителя

Повідомити учнів про мету, цілі та завдання, ствруктуру проведення уроку в формі проекту, етапи роботи на уроках, обовязкові завдання, систему оцінювання виконаних учнями завдань.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, вміння учнів спілкуватися з дітьми інших країн про їх спосіб життя.

Сьогодні ми повинні навчити наших учнів використовувати іноземну мову як інструмент при складанні діалогів, спілкуванні в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно.Саме на уроках іноземної мови викладач повинен формувати в учнів уміння і навички володіння граматичними формами при перекладі різних видів текстів та граматичних вправ.


Інструкція "Безпечний Інтернет"

1. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію.

2. Якщо знайдете якусь інформацію що турбує Вас негайно оповістіть батьків.

3. Ніколи не погоджуйтеся зустрічатися з людьми з якими Ви познайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбуватися в громадському місці у присутності батьків.

4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків.

5. Не відповідати на невиховані і грубі листи.

6. Розробити з батьками правила користування Інтернетом.

7. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.

8. Не давати свої паролі нікому крім батьків навіть найближчим друзям.

9. Не робити протизаконних вчингків і речей в Інтернеті.

10. Не шкодити і не заважати іншим користувачам.


Дозвіл

Безпечний інтернет

Діяльність учнів

Дізнатися та розробити тему, мету та завдання проекту. Одержати перспективні завдання від вчителя для групового обговорення, правильно скласти план, створити діалоги використовуючи граматичний матеріал уроку.

- тренуватися у правописі; - вивчати лексичний матеріал; - удосконалювати розуміння аудіо тексту; - розвивати техніку читання; - вивчати граматику; - навчатися писемного мовлення; - тренувати вимову приспілкуванні з дітьми інших країн тощо.


Презентація учнів

Оцінювання

З-Х-Д

Анкетування для учнів

Контрольний список самоспрямування у навчанні

Критерії оцінювання презентації

Корисні ресурси

Посилання на використані ресурси

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.