Порфоліо навчального проекту "Тепло двох сердець"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Скидан Тетяна Анатоліївна

Назва проекту

"Тепло двох сердець"("Православна сім`я")

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет: Основи християнської етики 10 клас, рівень стандарту, тема: «Тема 1. Вступ. Християнський погляд на сім’ю та родину. Загальний огляд курсу. Християнський погляд на сім’ю і родину». Предмети, яких стосується: інформатика, культурологія, людина і суспільство, народознавство, історія України, українська література, світова література.

Вік учнів, клас

10 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для 10 класу з теми "Тепло двох сердець" ("Православна сім`я") передбачає індивідуальну та групову діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, брошури,підготують цікаві матеріали та повідомлення. Отримають дозвіл батьків на користування Інтернетом.

Питання проекту

Ключове питання

У чому сила православної сім'ї?

Тематичні питання

 • Чому релігія вважає православний шлюб основою сім’ї?
 • Як підготувати молодь до вступу у шлюб?

Змістові питання

 • Що таке шлюб, який його зміст, яка ціль, необхідність? Яка роль кожного у сім’ї?
 • Що таке таїнство шлюбу, які його особливості, хто участники?
 • Які погляди медиків, церковнослужителів, психологів, журналістів, соцпрацівників на сім’ю та чистоту сімейних відносин?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Проект допоможе дітям:

 • знаходити інформацію про християнський погляд на сім’ю та родину; про поняття "сім’я"; про завдання сім’ї;
 • розуміти підвалини християнської сім’ї;
 • називати та пояснювати функції сім’ї (прокреаційна, профілактична, виховна, усуспільнення, розвиваюча, феліцітологічна (функція щастя), економічна, культуро творча;
 • аналізувати інформацію, знаходити головне;
 • формувати навички створення презентацій, які будуть переконливо і чітко показувати результати проведеного дослідження ;
 • працювати з комп’ютером.

Діяльність вчителя

Діяльність вчителя:

 • обрати тему проекту;
 • створити буклет і презентацію теми проекту;
 • визначити групи учнів для роботи та обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту;
 • ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті;
 • проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи;*організувати самостійну роботу учнів у проекті;
 • провести презентацію проектів та оцінити їх.

Презентація вчителя

Публікація вчителя

Об'єднання в групи

Діяльність учнів

Під час роботи учні :

 • знайомляться з матеріалами підручника;
 • проводять опитування рідних, знайомих, друзів з теми;
 • знаходять і аналізують притчі з Біблії, літературні твори, присвячені темі;
 • роблять висновок про причиново-наслідкові зв’язки вчинків ;
 • складають оповідання про свої добрі справи;
 • створюють і представляють презентацію виконаної роботи

Презентація учнів.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту б) поточне оцінювання в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю 2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами дослідження історичного об’єкту з врахуванням : -Роботи над архівними документами та іншими історичними джерелами з історії свого краю; -Історичної достовірності; -Унікальність пошукової роботи; -Репрезентативність та пізнавальне значення описуваного об’єкту; -Змістовність матеріалу; -Естетичне оформлення. Методичні засади Попередні знання та навички -Знання; -Вміння працювати з історичною літературою, архівними документами, історичними документами; -Навички оцінювання історичних та суспільних явищ, процесів; -Уміння розшукувати та опрацьовувати інформацію; -Вміння письмово переказувати, висловлювати власну думку дотримуючись історичної достовірності.


Таблиця ЗХД

Діаграма1

Діаграма2

Опитування1

Опитування2

Опитування


Журнал оцінювання

Інструкція

Оцінювання презентації2

Корисні ресурси

Використані ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.