Презентація "А.Камю "Чума""учасника Булиги Ольги Іванівни

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Предмет: світова література
Клас: 11 –й, ( 16-17 років)
Тема: " Із літератури ІІ половини ХХ століття"
Тема уроку : " А.Камю "Чума".Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальностіза цей вибір»
Учитель: Булига Ольга Іванівна, учитель світової літератури та російської мови
Презентація "А.Камю "Чума""
Слайд 1
А.Камю. Роман- хроніка, роман - притча, роман - пересторога «Чума»
Слайд 2
А. Камю - філософ і літератор, один з найвидатніших представників літератури екзистенціалізму Видатний французький письменник зажив популярності ще за життя, і нині твори його не втрачають актуальності через те, що письменник зумів поставити в них багато запитань, важливих як для його сучасників, так і для наступних поколінь.Екзистенціалізм (екзистанс (фр.) - людське існування) - течія модернізму в літературі, виникла перед Другою світовою війною. Характерні риси - суб'єктивізм, індивідуалізм, песимізм, заперечення будь-якого насильства.
Слайд 3
Теми творів А.Камю - відчуженість людини, її приреченість, свобода і право, "сторонність" та абсурдність людського буття. Абсурд - це ясний розум, можливе відкриття змісту життя як спілкування, єднання людей у боротьбі проти зла
Слайд 4br> Найбільш визначним з художніх творів, написаних Камю, вважався його роман "Чума". Твір писався під час Другої світової війни і був опублікований вже після її закінчення, в 1947 році
. Слайд 5
Чума — це уособлення всесвітнього зла, це універсальна метафора зла «Чума — не тільки хвороба, не тільки війна, це також смертні судові вироки, розстріл переможених, фанатизм церкви і фанатизм політичних сект, загибель безневинної дитини в лікарні, суспільство, влаштоване геть погано, так само як і спроби, всупереч опору влади, улаштувати його заново...»
Слайд 6
Головним предметом творчості французького письменника була людина, її психологія, поведінка в «граничних» життєвих ситуаціях. Для мешканців алжирського міста Орана таким випробуванням стала епідемія чуми, яка поставила всіх без винятку оранціз перед лицем смерті
Слайд 7
У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка обов'язково має діяти, приймати рішення, робити вибір. Його герої стоять на роздоріжжі й вирішують проблему власного індивідуального існування в моменти, коли спокійний плин життя порушується якоюсь кризовою ситуацією.
Слайд 8
Доктор Ріє, головний оповідач, один із перших усвідомив критичність ситуації та зрозумів, що в такому становищі покладатися можна тільки на повсякденну працю, що «головне - це добре робити свою справу».
Слайд 9
Ріє переконаний у тому, що, хоча зло як таке знищити неможливо, конкретне зло - хворобу, якщо взятися за справу всім разом, здолати можна, тому закликає до боротьби із пошестю Під час епідемії доктор Ріє не думає про себе, про свою безпеку, його фізичні й душевні сили спрямовані на двоборство зі смертельною хворобою.
Слайд 10
Жан Тарру - це також один з провідних персонажів роману і також герой-ідеолог і літописець чуми. Для нього чума - це не просто епідемія, локальне лихо, а символ людського буття взагаліГерой став на боротьбу з чумою, організувавши в місті санітарні дружини. Раймон Рамбер - паризький журналіст. Він приїхав до Орана, щоб написати репортаж про санітарний стан міста і, можна сказати, випадково потрапив до карантину, викликаного епідемією. Рамбер приходить до усвідомлення того, що не можна залишатися байдужим до страждань ближнього.Отець Панлю - герой-ідеолог - посів у романі особливе місце. Теза про абсурдність світу для нього принципово неприйнятна. Тому чуму, як джерело безладдя, священик у перших своїх проповідях співвідносив з карою Божою, що її насилало небо на грішників. Коттар ще до епідемії чуми спізнав цей стан зачумленості і тепер радів, що загальний стан зачумленості, який охопив місто, немовби вирівняв його з іншими мешканцями Орана. Саме з цих причин чума для нього - не загроза, а швидше - моральна союзниця, яка виправдала його дії і внесла сенс в його існування. Тому він не зацікавлений у боротьбі з нею. Словом, чума йому вигідна. Чоловіка самотнього і водночас нужденного своєю
Слайд 11
Фабульну основу роману склала розповідь про відчайдушну боротьбу мешканців алжирського містечка Оран з епідемією чуми, яка раптово вторглася у розмірене і спокійне життя міста, зруйнувала його звичний ритм і вселила у серця ще донедавна впевнених у собі оранців відчуття повної незахищеності, непевності, самотності і страху смерті.
Слайд 12
Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх перед вибором: позакривати вікна, двері, відгородитися від світу чи об'єднатися і всім разом протистояти злу. Звичайно, багато людей вибрали перший варіант, але більшість жителів зрозуміли, що перемогти епідемію вони зможуть тільки разом.
Слайд 13
Роман «Чума» містить думки автора про людське буття. Ірраціональність, жорстокість, незбагненність, зло — все це відкривається в якісь періоди людській свідомості. Людина або позбувається абсурду в смерті, або підкоряється пошесті абсурду. Окремі особистості намагаються будь-яким чином упоратися з чумом (абсурдом): діяльністю, націленою на пошуки гармонії, впорядкованості; щастям спілкування з близькими людьми і з природою тощо. Це не допомагає людині знищити чуму, але дає змогу опиратися пошесті, противитися тотальному впливові хвороби, зберігати надію і власне «Я».Це роман-попередження, роман-пересторога, що робить його позачасовим і загальнолюдським.
Слайд 14
“У чому ж сенс життя людини?”- це питання ставить письменник у своєму романі ”Чума”. Це питання ставить перед собою кожна людина. І кожний розв`язує його по своєму.Людина вище безнадії, їй не варто очікувати на щасливий випадок, необхідно лише боротися проти зла. Зміст людського життя - в спілкуванні, єднанні людей. У цьому їхня сила і велич.
Слайд 15
Мікроби чуми гніздяться повсюди, підстерігають кожен необережний крок людини, влади, суспільства. Усе людство в цілому й кожна людина зокрема може перебувати в стані «зачумленості». Того стану майже нікому не вдалося уникнути, але його треба долати, мобілізуючи волю, духовні й моральні сили особистості. Бути «зачумленим» — це не лише готовність убивати, а й непротистояння насильству, примирення з тими, що вбивають.Пошукам сенсу буття присвятив свій роман-притчу А.Камю, що є своєрідним узагальненням екзистенційних поглядів письменника. Existentia з латини – існування, тому не дивно, що носії цього філософського напряму, а серед них і А.Камю, зосереджують свою увагу на існуванні, яке, на їх думку, передує сутності природи людини. Реальне лише існування, переживання, а все інше хаос, абсурд, котрі людина хоче подолати. Безглуздому буттю має протидіяти ос обистість.На землі існують лихо і жертви, і чесна, порядна людина не має права ставати на бік зла, в чому б воно не проявлялося. Треба чинити опір, навіть якщо для цього доводиться робити над собою неймовірні зусилля. Зло панує не там, де його аж занадто багато, а там, де люди не борються, не чинять йому опору. Альбер Камю у своїх творах учить нас пліч-о-пліч захищати добро, справедливість, людську гідність, разом протистояти злу і насильству.
Використана література
1.Бичко А. Історія філософії. – К., 2001
2.Волощук Є. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму. // Зарубіжна література. - 2000. - № 20 (180
3 Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману "Чума" А. Камю // Всесвітня література. - 2005. - № 6. - С. 61-64

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.