Презентація "Петро Конашевич-Сагайдачний - знакова постать української історії" участника Невтири Ольги Михайлівни

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Презентація на тему "Петро Конашевич-Сагайдачний -знакова постать української історії" Участник:Nevtira.

Петро Конашевич-Сагайдачний - знакова постать української історії

Презентацію створено для показу на уроці історії України у 8 класі, тема: "Епоха героїчних походів" та на уроці історії рідного краю у 8 класі, тема:"Козацька слава Запорізького краю"

Слайд 1:

Справжнє прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного – Конашевич. Сагайдачний – це прізвисько, що походить від слова сагайдак – шкіряна сумка або дерев’яний футляр для стріл. Сагайдачним П. Конашевича назвали за винятково майстерну стрільбу з лука. Народився в с.Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині в сім’ї дрібного українського православного шляхтича.


Слайд 2:

В 1622 році П.Конашевич-Сагайдачний передчасно помирає. Цю подію сприйняли в Україні як велику втрату. З цього приводу ректор Київської братської школи К.Сакович написав «Вірші на жалісний погреб…», в яких звеличив подвиги, славу та благочинність гетьмана. В цій роботі хочу, проаналізувавши діяльність гетьмана, довести, що Сагайдачний насправді користувався заслуженою повагою в українському суспільстві того часу.


Слайд 3:

Значну роль у формуванні характеру відіграла епоха в якій жив Сагайдачний. Українські землі, втративши державну незалежність, потратили в залежність від сусідніх країн: Речі Посполитої, Османської імперії, Австрії, Московського царства. Українці вимушені були терпіти національне, релігійне та соціальне гноблення. А на початку ХVІІ століття всьому європейському розвитку агресією, а українському народу – знищенням, загрожувала Турецька імперія. Час вимагав особистості, яка б відзначалася особливою організованістю та рішучістю. Саме епоха виховала прогресивного діяча та справжнього патріота своєї землі – П.Канашевича-Сагайдачного.


Слайд 5:

З 1605 року Сагайдачного обирають гетьманом козацького війська. Займаючи високу посаду, він брав активну участь в європейській політиці:

- у гетьманській діяльності керувався прагматизмом, шляхом переговорів та компромісів з польським урядом намагався обстоювати інтереси українського народу;

- підтримуючи наміри польського королевича Владислава здобути корону Московської держави, на початку літа 1618 року повів 20-тисячне козацьке військо на Москву. Внаслідок походу 1 грудня 1618 року в с.Дуеліні підписано угоду між Московією та Річчю Посполитою. За угодою перемир’я між двома державами укладено на 14,5 років, Польща отримала Смоленську та Чернігово-Сіверську землі;

- 1620 року надіслав посольство до московського царя із проханням прийняти козаків на службу;

- Організовані П.Конашевичем-Сагайдачним успішні воєнні походи проти турок і татар привернули увагу до козаків в Європі;

- 1618 р. приєднався до «Ліги міліції християнства», мета якої – боротьба з Османською імперією.


Слайд 6:

- Сагайдачний впорядкував козацьке військо, створивши дисципліновану армію, озброєну вогнепальною зброєю і тогочасною артилерією, суттєво збільшив склад козацького флоту.

- Як полководець відзначався схильністю до активних наступальних дій і широкого використання фактора раптовості.

- На протязі 10 років(1606-1616рр) на чолі з Сагайдачним козацьке військо здійснювало вдалі морські походи в Чорному морі проти Османської Порти, завдяки яким військові дії було перенесено на територію ворога. Козаки допливали до найвіддаленіших турецьких фортець на Чорному морі і військовій могутності турків було завдано відчутного удару.

- У битві під Хотином (1621 р) очолював 40-тисячну козацьку армію, яка, приєднавшись до польських військ, відіграла вирішальну роль. Козацька армія врятувала Річ Посполиту та відвернула загрозу турецько-татарського поневолення Європи.

Слайд 7:

- За сприяння П. Конашевича-Сагайдачного в Києві утворився культурний центр, до якого належали І. Борецький, Є.Плетенецький, К.Сакович, М.Смотрицький та ін.

- Разом із Військом Запорізьким вступив до Київського братства, забезпечивши його захист та підтримку.

- У зверненнях до польського уряду вимагав офіційного визнання православної церкви та надання їй прав та привілеїв.

- За його вирішальної участі було відновлено православну ієрархію в Речі Посполитій.

- Великі суми грошей заповів школам Львівського і Київського братств.


Слайд 8:

Таким чином діяльність П. Конашевича-Сагайдачного сприяла відновленню значення Києва як духовного центру України. Заручившись підтримкою православної церкви та братства, гетьман перетворив козацтво на провідну верству українського суспільства. Завдяки вдалим морським походам, хотинській війні зріс міжнародний авторитет козаків та була відвернута загроза поневолення Європи Османською імперією.


Посилання

Петро Конашевич-Сагайдачний - знакова постать української історії

Список використаних джерел

1. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища шк.., 1991

2. Власов В.С. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. Учебн. завед. –К.: Генеза, 2008

3. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф.Історія України в таблицях. Харків, 2005

4. Електронний атлас для курсу з історії України. 8 клас, 2004

5. Лотоцький А. Історія України для дітей. Львів: Фенікс, 1990

6. Мисан В.П.Сучасний урок історії: типологія, структура, характеристика, форми// Історія в школах України – 2006.-№2

7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб./ О.І Пометун, Л.В. Пироженко. За ред..О.І Пометун.- К.Видавництво А.С.К., 2004

8. Щедрина И.Э. История Украины в схемах и таблицах. 7-9 классы. – Х: Академия, 2000

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/

10. http://www.litopys.org.ua/ukrpoetry/anto37.htm

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.