Психологічна служба Якимівського району за роки реалізації Програми

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Особливості реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Якимівського району

На підставі Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області виділено мету і заходи розвитку психологічної служби Якимівського району.

Мета - підвищення ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, збільшення кількості практичних психологів та соціальних педагогів у навчальних закладах як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору.

У Плані дій щодо реалізації Концепції передбачено такі напрямки та заходи:

1. Щодо розвитку мережі:

- забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами;
- проведення семінарів для керівників закладів освіти з питань моніторингу ефективності роботи працівників психологічної служби;
- інформування громадськості про діяльність психологічної служби.

2. Щодо покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби:

- семінари для працівників психологічної служби;
- узагальнення передового досвіду працівників психологічної служби;
- виявлення і реалізація творчого потенціалу працівників психологічної служби.

Упродовж терміну дії Програми розвитку психологічної служби системи освіти Якимівського району в кількісному та якісному складі відбувалися певні зміни, причому як у бік покращення, так і у бік погіршення. Так, на початок роботи за Програмою в 18 загальноосвітніх та 2 дошкільних навчальних закладах працювали 24 працівники психологічної служби, на сьогоднішній день їх на 1 менше, на кожного з них припадає 186 дітей.

Що стосується освітнього рівня працівників психологічної служби, то тут традиційно є слабкою ланкою відсутність фахової освіти соціальних педагогів. Тому і змінився не в кращий бік освітній рівень загалом: 53% працівників проти 40% у 2008 році не мають фахової освіти – це відбулося за рахунок збільшення кількості посад соціальних педагогів. Кваліфікаційний же рівень спеціалістів служби зріс протягом дії Програми: збільшився відсоток практичних психологів, що мають першу та другу кваліфікаційні категорії, натомість зменшилася частка працівників з категорією «спеціаліст».

Забезпеченість дошкільних навчальних закладів ставками практичних психологів становить 28%, загальноосвітніх навчальних закладів – 51%. Така різниця пояснюється тим, що в сільських ДНЗ немає можливості для відкриття ставок практичних психологів, а їх аж дев’ять проти п’яти райцентрівських. Забезпеченість соціальними педагогами ще краща – 56%.

Протягом 2008-2011 років покращився стан забезпечення умовами роботи працівників психологічної служби. Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України трьом практичним психологам та двом соціальним педагогам виділено окремий кабінет (одне приміщення). Частка забезпечення кабінетами складає 60%. У робочому кабінеті мають комп’ютер та оргтехніку 2 практичні психологи (8% від кількості працівників психологічної служби), підключення до Інтернету немає.

Протягом дії Програми на рівні району було затверджено 2 програми гуртків та 1 методичну розробку практичних психологів. Проатестовано з підвищенням категорії 7 практичних психологів.

Відповідно до напрямів за 2008-2011 роки було здійснено 4 методичні навчання для керівників навчальних закладів щодо організації діяльності та моніторингу ефективності роботи працівників психологічної служби. У місцевій пресі працівниками психологічної служби опубліковано 15 статей, які мали інформаційний та просвітницький характер.

Існуючі проблеми та недоліки в діяльності районної психологічної служби:

1) Слабке забезпечення умовами праці, що потребує матеріальних витрат: забезпечення кабінетами, комп’ютерною технікою, передплатою фахових видань.

2) Відсутність фахової освіти соціальних педагогів, плинність цієї категорії кадрів.

3) Мало скоординована діяльність працівників психологічної служби щодо реалізації державних програм.

4) Недостатньо впроваджуються корекційно-відновлювальні та просвітницько-профілактичні програми працівниками психологічної служби, мала кількість методичних розробок у районі.

На розв’язання цих проблем необхідно спрямувати роботу наступним чином:

1) Мотивувати працівників психологічної служби до відвідування обласних семінарів, проходження курсів підвищення кваліфікації соціальними педагогами.

2) Розробити єдині вимоги до організації корекційної та просвітницької діяльності працівників психологічної служби у навчальних закладах щодо забезпечення реалізації державних, національних програм і основних завдань діяльності навчальних закладів.

3) Посилити роль психологічної служби у вирішенні завдань, що стоять перед освітою.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.