РМО практичних психологів та соціальних педагогів Якимівського району

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Аналіз роботи РМО практичних психологів та соціальних педагогів у 2010-2011 н.р.

Районне методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів налічувало 21 особу – 10 практичних психологів, 9 соціальних педагогів, 2 поєднували посади практичних психологів та соціальних педагогів. Якісний склад РМО:

Практичні психологи: вища категорія – 1 (8%)

І категорія – 0

ІІ категорія – 4 (33%)

Спеціаліст – 7 (59%)

Соціальні педагоги – 100% спеціалісти

У 2010-2011 н.р. РМО продовжувало роботу над проблемною темою «Психолого-соціальний супровід створення розвивального освітнього середовища шляхом впровадження педагогічних інновацій». Було поставлено такі завдання:

- вивчення і засвоєння психологічних засад запровадження педагогічних інновацій;
- розробка моделі діяльності практичних психологів та соціальних педагогів;
- подальший розвиток професійної компетентності через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок;
- активізація роботи зі здібними та обдарованими учнями;
- висвітлення діяльності районної психологічної служби у періодичних виданнях.

Поставлені завдання вирішувалися на засіданнях РМО з тем «Стратегія розвитку районної психологічної служби у 2010-2011 н.р.», «Психологічний супровід інноваційної діяльності вчителів», «Шляхи оптимізації впровадження педагогічних інновацій. Моніторинг результативності роботи працівників психологічної служби щодо супроводу впровадження педагогічних інновацій». Всі засідання проходили в активних формах із залученням всіх учасників до вивчення та обговорення теоретичного і методичного матеріалу (вправи, групові роботи, методична студія). Це сприяло кращому усвідомленню і засвоєнню учасниками отриманої інформації.

З метою посилення роботи зі здібними і обдарованими учнями практичні психологи підготували учнів до участі у міні-конференції реферативних робіт «Можливості психології». Було представлено 10 робіт із 9 ЗНЗ. Робота учнів над рефератами сприяла поширенню психологічних знань серед учасників навчально-виховного процесу та носила розвивальний характер.

З метою сприяння професійному становленню новопризначених спеціалістів продовжив роботу Клуб молодого психолога як форма наставництва (керівник Королькова О.П., практичний психолог Якимівської ЗОШ №2). Протягом 2010-2011 н.р. склад клубу поповнився 2 молодими спеціалістами (Лукашенко С.В. – Переможненська ЗОШ, Попова В.М. – «Росинка»). Відбулося 2 засідання клубу з тем «Комунікативна компетентність практичного психолога», «Новітні та традиційні методи роботи практичного психолога». Участь у роботі клубу сприяла швидшій адаптації молодих спеціалістів.

Започатковано постійно діючий семінар «Психологічне консультування в школі», метою роботи якого є підвищення професійної компетентності практичних психологів у напрямку консультування та відпрацювання практичних навичок. Протягом року відбулося 2 засідання з тем «Психологічне консультування як один із основних видів роботи практичного психолога», «Техніки та технології консультування», на яких учасниками розглянуто теоретичні питання та виконано практичні вправи.

З метою поширення психологічних знань члени РМО продовжують роботу з випуску шкільних психологічних газет. Протягом року шкільні газети випускалися в Радивонівській, Розівській, Великотернівській ЗОШ. На виконання завдань роботи РМО останній рік працювала динамічна група практичних психологів та соціальних педагогів «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу». Результати роботи групи оформлюються в методичний посібник.

Протягом року на виконання державних програм, відповідно до наказів управління освіти і науки Запорізької ОДА, відділу освіти практичними психологами та соціальними педагогами продовжено роботу з профілактики поширення ксенофобських та расистських проявів у класних колективах, превентивну роботу з дітьми та підлітками девіантної поведінки, формування поняття гендерної рівності.

Члени РМО беруть участь у проведенні монітрингових досліджень якості освіти за різними напрямками. Так, у березні 2011 року практичні психологи та соціальні педагоги Якимівської ЗОШ №1 та Якимівської ЗОШ №2 взяли участь у проведенні моніторингового дослідження проявів агресії та насильства щодо молодших школярів (проведення анкетування учнів 4 класів, класоводів 4 класів, узагальнення даних). У грудні 2010 року практичний психолог та соціальний педагог Якимівської гімназії взяли участь у проведенні моніторингового дослідження діяльності Якимівської гімназії. Ними проведено опитування учнів 8-11 класів, узагальнено його результати. Протягом року практичні психологи 10 загальноосвітніх навчальних закладів (Якимівська гімназія, Якимівські ЗОШ №1, №2, №3, Азовська ЗОШ, Великотернівська ЗОШ, Володимирівська ЗОШ, Переможненська ЗОШ, Радивонівська ЗОШ, Розівська ЗОШ) взяли участь у проведенні районного моніторингового дослідження методичного рівня вчителів. Ними проведено анкетування педагогів за інструментарієм програми.

Свою діяльність працівники психологічної служби висвітлювали в районних газетах. Так, опубліковано 2 статті практичного психолога Якимівської ЗОШ №2 у газеті «Акимовский вестник».

Члени РМО беруть участь у методичній роботі району. Керівник РМО звітував з роботи над проблемною темою району на районному конкурсі «Краще РМО». Практичний психолог Радивонівської ЗОШ Шершина О.В. виступила на семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Психологічний супровід атестації педагогів». Практичний психолог ДНЗ «Ластівка» Костанян І.В. представила на фестивалі творчості педагогічних працівників ДНЗ заняття для дітей середньої групи з розвитку емоційної сфери.

Вся ця робота, а також проходження курсів підвищення кваліфікації сприяли підвищенню рівня професійної компетентності членів РМО. Протягом 2010-2011 н.р. курси відповідно до плану пройшла соціальний педагог Якимівської ЗОШ №2 Хасарова І.Г. Упродовж року обласні семінари відвідали 2 практичні психологи. За результатами чергової атестації двом практичним психологам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (Шершина О.В., Радивонівська ЗОШ та Костанян І.В., ДНЗ «Ластівка», «Топольок»).

Проте у роботі РМО є ряд недоліків:

1. Слабка активність членів РМО щодо висвітлення своєї діяльності в районних ЗМІ.

2. Не застосовується проектний підхід до організації роботи працівників психологічної служби.

3. Не підготовлено учнів до участі в олімпіаді з психології.


Завдання на 2011-2012 н.р.:

1. Продовжувати роботу з поширення психологічних знань серед учасників НВП через запровадження активних форм діяльності, а саме учнівських проектів.

2. Запровадити систему творчих звітів працівників, що атестуються, в рамках засідань.

3. При плануванні роботи працівників психологічної служби застосовувати проектний підхід.

4. Активізувати роботу з підготовки здібних та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях.

Тематика засідань районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів у 2011-2012 н.р.

І засідання

Дата проведення: 29 серпня 2011 року

Місце проведення: РМК

Тема: Перспективи розвитку районної психологічної служби у 2011-2012 н.р.


ІІ засідання

Дата проведення: 27 жовтня 2011 року

Місце проведення: Розівська ЗОШ

Тема: Застосування активних форм просвітницько-профілактичної роботи працівниками психологічної служби.


ІІІ засідання

Дата проведення: 26 січня 2012 року

Місце проведення: Якимівська ЗОШ №2

Тема: Організація психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання.


ІV засідання

Дата проведення: 15 березня 2012 року

Місце проведення: Великотернівська ЗОШ

Тема: Розвиток професійної ідентичності педагогів як шлях підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.