Самоосвіта вчителя початкових класів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі

Першокласник у школі - найемоційніший учень. Для нього гра казка, вигадка – це невід’ємна складова духовного життя. І вчитель має підтримати, пробудити в душі кожного цікавість до пізнання навколишнього світу, запалити вогники дитячої думки і творчості.

Видатний український педагог В.Сухомлинський у книзі « Серце віддаю дітям» писав: «Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень і понять». Гра виконує безліч функцій: розвиває пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, активізує інтерес та увагу дітей. Якщо не реалізувати у дітей пізнавальну активність, то потім вона зовсім може зникнути. Увага першокласників насамперед спрямована на ігрову діяльність.

Граючи, дитина спостерігає об’єкт та явища, порівнює їх, виявляє зв’язок між ними, міркує; розвиває вміння узагальнювати, аналізувати, абстрагувати; розвиває увагу, пам’ять, мислення, виробляє звичку зосереджуватися, працювати творчо, самостійно, натхненно.

Так, ігрове навчання не тільки допомагає створенню необхідної атмосфери для занять, а й знімає внутрішню скутість, сприяє соціалізації дітей, виховує в них почуття толерантності, розвиває навички спілкування та регуляції спільної діяльності. У грі дитина може виявити себе, самовиразитись і самоствердитись.

Пропоную систему дидактичних ігор на уроках математики. У процесі роботи виявилося, що велику кількість дидактичних ігор, доцільно застосовувати до відповідного програмного матеріалу. Тому дана система включає такі підсистеми дидактичних ігор:

1. Дидактичні ігри, пов’язані з вивченням властивостей та відношень предметів; 2.Дидактичні ігри, пов’язані з вивченням нумерації чисел першого десятка та числа 0; 3. Дидактичні ігри, пов’язані з вивченням практичних дій в межах 10; 4. Дидактичні ігри, пов’язані з вивченням нумерації чисел другого десятка.

--Сидорова Н.Г. 17:00, 29 апреля 2013 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.