Сила знань - у спілкуванні

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Batkiiditu.jpg

Володіння англійською мовою необхідне успішній людині. Тому й потреба у вивченні іноземної зрос¬тає. Це - копіткий, серйозний і сис¬тематичний процес. Краще за все починати вивчення англійської мови з 5-8 років, коли дитина вже добре говорить рідною мовою й до нових ставиться з інтересом. Нині вивчають англійську з пер¬шого класу. Про переваги й перспек¬тиви написано багато. Проте досвід роботи свідчить про труднощі, з яки¬ми зустрілися учні, батьки та вчителі під час вивчення. Чому деякі діти не хочуть вивча¬ти англійську мову? Що їх стримує від активності на уроках? Це відчуття дискомфорту, тиск вчителя чи одно¬класників, робота, що потребує уваги протягом тривалого часу, нудьга, по¬стійні виправлення (без них не обійти¬ся), зауваження. Крім того, дітям, які пропустили кілька уроків, дуже важко, майже неможливо наздогнати шкіль¬ний матеріал без допомоги дорослих. Як правило, виникає пасивність і зни¬ження зацікавленості. На цьому етапі учням потрібна батьківська допомога. До речі, це і хороший привід батькам згадати свої знання з англійської мови, що і намагаються робити більшість до¬рослих, бо пам'ятають шкільний мате¬ріал в межах початкової ланки. Батьки, старші братики чи сестрички поясню¬ють пропущений матеріал. Хтось по¬стійно, хтось періодично. Та з часом батьки втрачають інтерес до того, чи виконує домашні завдання їх дитина. Вони не знайомі з сучасною методи¬кою викладання англійської мови, не знають, як діти працюють на уроках. Тому треба більше спілкуватися. Для того, щоб дорослі бачили результати роботи своїх дітей, постійно цікавтеся, який віршик вивчила ваша дитина ан¬глійською, чи зможе розповісти бабусі чи іншим родичам про свою сім'ю іно¬земною мовою. Вдома батькам з ді¬тьми можна гратися, називаючи іграш¬ки, предмети в кімнаті англійською мо¬вою. Такі тренування принесуть успіх і задоволення. Шановні батьки, спілкуйтеся з вчителями, ставте питання, які вас цікавлять чи хвилюють. Основний принцип, яким- я керуюсь у своїй ро¬боті - це зацікавлення учнів на уроці. Я проти авторитарності викладання, але за співпрацю у спілкуванні. На уроках англійської мови діти вчаться культурі спілкування, як купити іграш¬ку, продукти в магазині, як вітатися з дорослим, другом. Вчитель, який на¬вчає англійської мови молодших шко¬лярів, повинен бути і актором, і співа¬ком, уміти красиво рухатися, володіти елементами художньої праці. Мені хочеться, щоб діти не тільки отримали знання з англійської, а й залишилися чуйними, дружними, щирими. Спо¬діваюся, що уроки англійської мови допоможуть і моральному розвитку учнів. Давайте творити разом!


Любов СКИРДКОВА, вчитель англійської мови Куйбишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів.


Література: Дьоміна О.М. Розвиток творчої особистості та ефективна співпраця учня та вчителя. Журнал «Англійська мова і література» №18, 2012, ст.7-9. Кравченко Н.М. Нові під’їзди до вивчення іноземної мови. Журнал «Англійська мова і література» №6, 2013, ст. 4-5.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.