Силіконова долина на українському грунті?

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Силіконова долина на українському грунті?


У світі, де править надчистий метал під назвою кремній, на Україну покладають великі надії.

І це зрозуміло, бо, по-перше, у нас багатий досвід . За часів СРСР Україна, що володіла покладами кварцевої сировини і повним ланцюгом виробництва чистого кремнію (від кварциту до напівпровідникових пластин), випускала 70% полікристалічного, біля 55% монокристалічного кремнію і більше 80% напівпровідникової продукції всієї величезної країни. 20 років назад ми мали майже 7% світового виробництва напівпровідникового кремнію і, більш того, експортували його у розвинуті країни, Японію та США у тому числі.

По-друге, значною перевагою нашої країни є природні поклади мінеральних ресурсів. На даний момент на території України є біля 20000 родовищ, що нараховують 96 видів корисних копалин. До речі, риночка вартість цієї мінерально-сировинної бази, за підрахунками учених, еквівалентна 7,5 трлн доларів, що у розрахунку на одного жителя України становить 150 тисяч доларів США. А поклади кремнію у нас практично невичерпні.

По-третє, наявність потужної сировинної бази підкріплено і наявністю потужної вітчизняної наукової школи у даній сфері. Про представника цієї наукової школи у нашому наступному розділі.

Знайомтесь:

Червоний Іван Федорович

Chervony.jpg

Провідний український спеціаліст в галузі металургії кольорових металів та металургії напівпровідникових матеріалів, учений, винахідник, педагог, доктор технічних наук (2000р.), професор (2004р.), академік Академії наук вищої освіти України (2005р.), академік Академії інженерних наук (2008р.), завідуючий кафедрою Металургії кольорових металів Запорізької державної інженерної академії.

Народився у 1944 році у селищі Совєтському Совєтського району Автономної Республіки Крим у сім’ї службовців. У 1956 році сім’я переїздить до м. Мелітополя Запорізької області, де Іван Федорович здобуває середню освіту. У 1961-1964 роках навчається в Запорізькому індустріальному технікумі , а в 1968 – 1974 рр. – у Дніпропетровському металургійному інституті за фахом «Металургія кольорових металів». З 1963 по 1974рр. працював на Запорізькому титаново-магнієвому комбінаті плавильником, з 1974 по 1982рр. – інженером, старшим інженером та начальником групи. А з 1982р. – начальником галузевої науково-дослідної лабораторії безтигельної зонної плавки. У 1983 році йому присвоєно учену ступінь кандидата, а в 2000р. – доктора технічних наук.

Основний напрямок наукової діяльності – дослідження, розробка та освоєння промислового виробництва монокристалічного кремнію для електроніки, силової техніки та детекторів випромінювань. Галузева лабораторія під керівництвом Червоного І.Ф. розробила ряд технологій бездислокаційного кремнію зі світовим рівнем якісних характеристик. Наукові досягнення лабораторії привернули увагу багатьох іноземних фірм, таких як «Siemens» (Німеччина), «Topsil» (Данія) та інші.

Результати наукової діяльності І.Ф. Червоного узагальнені в 2 монографіях і опубліковані в 230 наукових статтях. Оригінальні технічні рішення захищені 73 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами України. Іван Федорович Червоний – один із авторів унікального способу отримання високо чистого кремнію, способу управління кристалічної досконалості монокристалічного кремнію, способу регулювання концентрації домішок у процесі вирощування кремнію із заданим розподілом, ряду установок, що використовуються для вирощування монокристалів кремнію методом безтигельної зонної плавки. За розвиток пріоритетної галузі Червоного І.Ф. та його лабораторію нагороджено чисельними державними нагородами.

У даний час Іван Федорович – завідуючий кафедрою металургії кольорових металів Запорізької інженерної академії, що готує високопрофесійних спеціалістів для металургійної галузі України. Показником якості їх підготовки є те, що окремі випускники кафедри займають ключові пости не тільки на підприємствах металургійного комплексу України, але і таких країн, як Росія, Казахстан, Ізраїль, Канада, Німеччина та ін.

Кафедра має потужну базу із семи лабораторій. Лабораторії укомплектовані унікальними діючими установками, моделями, макетами устаткування, пристроями, ЕВМ, що дозволяють на високому рівні проводити наукові дослідження.

У червні 2003р. Червоному І.Ф. присвоєно учене звання доцента, у лютому 2004р. – професора. За успіхи у викладацькій та науковій діяльності Червоного І.Ф. нагороджено знаком «Відмінник освіти та науки України».

Висновки:

8 жовтня 2008 року Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009—2012 років». Це важливий крок на шляху до створення української Силіконової долини. Якщо концепція перетвориться у повноцінну програму і все піде за планом, з часом у нас в країні будуть і сонячні батареї на кожному даху, і власна галузь виробництва чистого кремнію, і навіть кращі у світі продукти високих технологій . А необхідний об’єм сировини, потужний науковий потенціал і навіть власні герої майбутньої власної Силіконової долини є.


Використані інтернет-ресурси:


1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України Розпорядження від 8 жовтня 2008 року http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1317-2008-%F0

2. Кафедра металлургии цветных металлов http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=41&lang=ru

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.