Стаття вчителя початкових класів Гуляйпільського колегіуму "Лідер" на тему "Розвиток творчих здібностей молодших школярів"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Portret Marina 31 10 2012.jpg

Розвиток творчих здібностей молодших школярів Проблема розвитку творчої особистості викликає гострий інтерес у всьому світі. Розв’язання її суттєве в зв’язку з тим, що головна умова прогресивного розвитку суспільства – людина, що здатна до творення. У сучасному світі необхідно від початку, з перших років життя людини, закладати основи розуміння світу як такого, що динамічно змінюється, в якому особистість перебуває в стані постійного творення цього світу і самого себе.Під час проведення уроків велика увага придiляється розвитку творчих здiбностей молодших школярiв. Особливо це стосується мовних здiбностей, розвитку творчої уяви, художнього мислення i cпостережливостi, словесної, емоцiйної й образної пам'ятi, ритмiчного слуху. Здатнiсть творчо мислити формується на уроках позакласного читання. На них учнi здобувають первиннi навички самостiйної i творчої дiяльностi по декiлькох напрямках для того, щоб виявити свої здiбностi. Тому на наших творчих уроках рiзнi лiтературнi герої по-рiзному себе виражають. Так, розкриваючи характер Червоної Шапочки, дiти спiвали, танцювали, читали віршi, малювали – кому що бiльше вдається. Дуже важлива для творчостi здатнiсть спiвробiтничати, вмiння сформулювати свою думку, вникати в суть пропозицiй товариша, аргументувати, критикувати свої i чужi думки. :Часто при роботi над яким-небудь твором дiти поєднуються в групи, де дiє кожний i группа вцiлому.Особливе мiсце в розвитку творчих здiбностей я вiдвожу казцi, роботi над нею. Ми учимося переробляти казку, характери героїв, а для цього треба навчити робити смiливi припущення, абстрагувати, фантазувати – це основа для творчого мислення.

Перед учнями ставлю завдання – зробiть припущення: якi змiни можуть вiдбутися, якщо змiнити сюжет казки, до яких це вчинкiв приведе героїв, якi новi проблеми виникнуть перед ними, якi в них з'являться можливостi. Часто змiнюємо риси характеру героя на протилежнi: хто був добрим, став злим, а персонаж з негативним характером стає добрим, чуйним. Вводимо в казку зовсiм нового героя чи якийсь об'єкт, предмет, що цiлком змiнить сюжет, а як – це придумають дiти. Краще для цiєї роботи брати лiтературнi казки. Тодi змiнюється весь сюжет, дiти починають придумувати новi цiкавi ситуацiї, у яких можуть опинитися герої.

Особливою популярнiстю в дiтей користуються наступнi завдання:

 • Написання сценарiю до кiнофiльму по данiй казцi, але обов'язково, щоб був новий герой, чи в героїв iншi характери, iнший кiнець, iнше столiття i т.д.
 • Придумати казку за словами, наприклад: дiвчина, лiс, метелик, камiнчик, рiка.
 • Придумати «компот» («салат») з казок – народних, якогось конкретного автора чи прочитаних на канiкулах, вiдомих узагалi.
 • Написати лист герою з схваленням чи з осудом його вчинку, порадою, пропозицiєю i т.д.
 • Придумати новий сучасний костюм герою.
 • Написання творiв за темою: «Мiй 2 клас», «На яку квiтку схожа моя матуся», «Яким птахом я себе уявляю», «Лист iз майбутнього», «Якщо був би я дiвчиськом (хлопчиськом)», «Якби в мене була чарiвна паличка», «Чи принесе менi подарунок Святий Миколай?» i т.п.

Деякi роботи учнiв є воiстину унiкальними. При цьому треба пам'ятати пор те, що цiкавi не стiльки продукти творчостi, скiльки особистiсть творчої дитини.

Для розвитку творчого мислення школярів у процесі навчання я пропоную такі типи нестандартних завдань:

 • складання і розв'язування задач на матеріалі довкілля та народних знань українців;
 • розгляд вправ на розвиток уміння висловлювати здогадки, припущення, доводити справедливість певних тверджень;
 • збагачення навчального матеріалу завданнями комбінаторного типу та задачами з логічним навантаженням;
 • виконання інтегрованих завдань — комплексів;
 • використання цікавинок на уроках (завдання для інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі - казки, задачі - вірші, ігрові вправи, тематичні загадки, задачі - веселики тощо).

Якщо звернимося до програми, то побачимо, що в навчальний курс «Я і Україна» дає можливість посилити дієвість, практичність навчання, його вплив на розвиток творчих здібностей. Концепцією передбачено використання можливостей навчального предмета для реалізації пріоритетних завдань початкової школи. Програмовий зміст дисципліни «Екологія рідного краю» ознайомлює дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища. Підводе до розуміння необхідності охорони довкілля. Формує навики праці в природі, вміння самостійно приймати рішення, виконувати практичні дії, вести пошукову діяльність . Виховує любов до природи, уміння піклуватись про неї, нестерпність до забруднення навколишнього середовища.

Як бачимо, проблема розвитку творчого мислення у школярів на сьогодні є безперечно актуальною, оскільки високий показник рівня сформованості продуктивного мислення забезпечує успіх у будь-якій діяльності, серед яких на першому місці - навчальна. Творчий інтелект є міцним підґрунтям для майбутнього зросту особистості у всіх відношеннях. Проте формуванню креативної особистості перешкоджає існуючий у багатьох школах стандартний, типовий підхід у навчанні, відсутність належних наукових розробок з даної проблеми, наявність різноманітних точок зору щодо розуміння питання розвитку продуктивного мислення дітей.

Автор: Ольхова Марина

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.