Тренінг "Використання інтерактивної дошки"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Тренинг закрыт! Спасибо всем за участие!


Содержание

Програма тренінгу

Програма тренінгу "Використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі" затверджена на засіданні Науково-методичної ради ЗОІППО (протокол № 3 від 22.05.2012 р.)

Основна мета тренінгу

Основна мета тренінгу: надати вчителю певні знання щодо інтерактивного обладнання, яке використовується для навчання; сформувати у слухача розуміння їх функціональних можливостей, розвивати навички вчителів щодо роботи з пристроями активації поверхні та вміння проектувати урок з використанням такого обладнання

Категорія слухачів

Категорія слухачів: педагоги будь-яких спеціальностей та категорій, що мають базовий рівень володіння комп’ютерною технікою.

Тренери

Можливі способи проходження тренінгу

 1. Навчанння у групі на базі опорного закладу освіти. Адміністрація закладу організує групу вчителів, тренером може бути особа, що має обласний сертифікат тренінгу, або запрошені обласні тренери. Для тренера навчального закладу може бути організовано попередні консультації з обласними тренерами
 2. Самостійне навчання за запропонованими матеріалами. Результатом навчання має бути виконання сертифікаційної роботи згідно вимогам
 3. Навчання на дистанційному тренінзі.

Дистанційні тренінги з використання ІД

Увага! У зв’язку з виробничою необхідністю дистанційний тренінг, запланований на травень, буде проводитися 11-22 лютого 2013 року. Лист ЗОІППО № 057 від 04.02.2013

Заявку надсилати на адресу ciit_zp@mail.ru з темою листа "Дистанційний тренінг.Інтерактивна дошка".

У 2013 році на платформі Moodle будуть проводитися дистанційні тренінги з використання інтерактивних систем навчання. Лист ЗОІППО № 360 від 31.10.2012

Кількість годин

Тренінг розрахований на 40 годин: 6 лекцій, 18 практичних занять та 16 годин самостійної роботи.

сертифікат про проходження регіонального тренінгу

Тематика занять

Тематика занять:

 • Засоби активації поверхні. Інтерактивна дошка, її різновиди та принципи роботи. Переваги та недоліки використання.
 • Огляд програмного забезпечення для різних видів дошок.
 • Огляд Інтернет-ресурсів щодо використання інтерактивних дошок.
 • Огляд програмного забезпечення SmartNotebook.
 • Створення презентацій та інтерактивних завдань в SmartNotebook.
 • Залікова робота.

Сертифікація

За умови успішного виконання залікової роботи слухачі отримують сертифікат про проходження тренінгу.

Вітаємо вчителів, які отримали сертифікати!

Список сертифікованих тренерів

Вимоги до залікової роботи

Потрібно створити два дидактичні матеріали, один з яких - файл формату SmartNotebook, другий - створений за допомогою ПЗ, яким комплектується ваш засіб активації поверхні.

Файл формату SmartNotebook повинен містити:

 • титульний аркуш, на якому зазначено тему (цитата з програми предмету), тему уроку, номер або місце уроку в темі, автора файлу, цільову аудиторію, нотатки для вчителя (бажано);
 • кілька аркушів з інформацією: текстовою, графічною, звуковою, вбудованим відео (кількість - за змістом);
 • 2-3 аркуші, зміст яких передбачається змінювати під час показу матеріалу за рахунок переміщення/переконфігурування об’єктів, застосування чорнил або анімації;
 • 2-3 аркуші, побудовані з застосуванням флеш-анімації.

Всі сторінки повинні мати оформлення в певному стилі та вказівки щодо роботи з інтерактивними елементами.

Файл, створений за допомогою ПЗ, яким комплектується ваш засіб активації поверхні, має містити

 • титульний аркуш, на якому зазначено тему (цитата з програми предмету), тему уроку, номер або місце уроку в темі, автора файлу, цільову аудиторію, нотатки для вчителя (бажано);
 • кілька аркушів з інформацією: текстовою, графічною, звуковою, вбудованим відео (кількість - за змістом, типи інформації - за можливостями застосованого ПЗ);
 • 2-3 аркуші, зміст яких передбачається змінювати під час показу матеріалу за рахунок переміщення/переконфігурування об’єктів, застосування чорнил або анімації;
 • 1-3 аркуші, побудовані з урахуванням можливостей, які є унікальними для застосованого ПЗ.

Всі сторінки повинні мати оформлення в певному стилі та вказівки щодо роботи з інтерактивними елементами.

В разі, якщо ваша інтерактивна поверхня - дошка Smart, для виконання другого завдання ви можете обрати будь-яке інше ПЗ.

Якщо ваше ПЗ не розглядалось під час тренінгу, вам належить надати тренерам можливість ознайомитись з цим ПЗ.

Створені файли для експертизи належить надіслати до ОНМЦ ІІТО ЗОІППО за адресою ciit_zp@mail.ru.

На допомогу вчителю

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.