Участник:Гура Татьяна Евгеньевна

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Gura1 12 09 2011.jpg


Місце работи: КЗ "ЗОАППО" ЗОР

Посада: к.психол.н, доцент, заст. завкафедри менеджменту освіти та психології

Контакти: 236-30-93

Видавнича діяльність:

  • Гура Т. Є. Активізація професійної миследіяльності майбутніх психологів засобами ігрового моделювання // Наука і освіта. – 2010. - № 2. Тематичний випуск «Когнітивні процеси та творчість» - С. 168-172.
  • Гура Т. Є. Професійна самосвідомість особистості: сутність психологічного феномену // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Межд. межвуз. сб. научн. работ. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: КНУ им. Т. Шевченко, Московский гос. соц. ун-т, ОНУ им. И.И. Мечникова, ГУ „ЗИГМУ”, 2006. – Выпуск 32. – С.153–160.
  • Гура Т. Є. Професійна центрація вчителя на позиціях дитини: сутність психологічного феномену // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Межд. межвуз. сб. научн. работ. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: КНУ им. Т. Шевченко, Московский гос. соц. ун-т, ОНУ им. И.И. Мечникова, ГУ „ЗИГМУ”, 2004. – Выпуск 23. – С.57–67.
  • Гура Т. Є. Психолого-педагогічні проблеми професійної готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми //Актуальні проблеми психології: Том 6. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога. Зб.наук.праць / За загальною редакцією С.Д.Максименка. – BONA MENTE, 2002. – Вип. 3 (2 частина). – С. 280–284.
  • Гура Т. Є. Развитие профессиональной самоорганизации педагога в пространстве последипломного образования // Личность в едином образовательном пространстве: сб.научн. статей І Международного образовательного форума (Запорожье, 5-7 мая 2010). – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. – С. 79-83.
  • Гура Т. Є. Основні напрями реалізації психологічного супроводу професіогенезу практичних психологів у системі післядипломної освіти // Практична психологія: досвід та перспективи. – 2010. – № 2.
  • Гура Т. Є. Соціально-психологічні особливості професійної адаптації педагога // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. пр. - Київ - Запоріжжя – Одеса: КНУ ім. Т. Шевченко, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЗДУ, 2003. - Вип. 20. - С. 167-173.
  • Гура Т. Є. Чи може бути «гуманною» педагогіка? // Вестник гуманной педагогики. – 2010. – № 1. – С. 4-5.
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.