Шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно-природничого циклу Кушугумського НВК "Інтелект"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Науково-методична проблема Кушугумського НВК Запорізького району

Спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості дитини й підготовки її до життя

Науково–методична тема ШМО вчителів суспільно-природничого циклу

Спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості дитини й підготовки її до життя,шляхом застосування комп'ютерних технологій»(з 2012-2013 навчального року)

Керівник ШМО: Канарадзе Л.П.

Шкільне методичне об'єднання Кушугумськи НВК.JPG

Актуальність теми

Реформування системи освіти в Україні перед школою ставляться важливі завдання. Школа повинна формувати громадянина з високим інтелектом, моральністю та культурою, який уміє творчо мислити, ініціативно діяти, швидко приймати вірні рішення, відповідати за свої дії та вчинки, сприяти соціально – економічному розвитку країни. Від того, як заклади нового типу виконають ці завдання, значною мірою залежить подальше наше життя. У своїй діяльності ШМО керується Законом України «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Концепцією загальної середньої освіти, іншими нормативно-правовими документами з організації та проведення методичної роботи.

Мета

Вивчення та впровадження в практику інноваційних комп'ютерних технологій з метою підвищення рівня знань учнів з предметів суспільно-природничого циклу.

Методична проблема

Удосконалення уроків географії, біології, хімії, історії, фізики, правознавства, основ здоров'я та покласноїроботи шляхом особистісно орієнтованої системи навчання з застосуванням комп'ютерних технологій.

Виховна проблема

Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями з основ наук шляхом комп'ютерних технологій та підготовки його до життя

Основні завдання

1.Вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів.

2.Створення умов для постійного підвищення освітнього, професійного та культурного рівня вчителів.

3.Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя (системність, комплексність, конкретність, почуття міри, гнучкість, мобільність) і його готовності до професійного самовдосконалення та роботи над собою.

4.Розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань вчителів, адекватних завданням розвитку школи нового змісту, технологій і наукових методів викладання предметів та підвищення професійної компетентності.

5.Організація тижнів професійної майстерності педагогів із метою ознайомлення з новими методичними розробками та результатом застосування інноваційних технологій вивчення і аналіз стану викладання предметів суспільно-придничого циклу.

Самоаналіз роботи ШМО вчителів

Самоаналіз роботи ШМО вчителів суспільно-природничого циклу за І семестр 2012-13 навч. року

Модель сучасного вчителя як конкурентноспроможного фахівця

Модель сучасного вчителя.jpg

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.