Шляхи вдосконалення техніки читання учнів другого класу

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Портрет. Дівчинка із словником.jpg
Шляхи вдосконалення техніки читання учнів другого класу. На успішність учнів впливає значна кількість різноманітних факторів. Але одним з найважливіших є вміння свідомо, правильно, виразно та швидко читати. У дитини, яка не вміє добре читати, виникають певні труднощі під час виконання домашніх завдань, їй не цікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і зубріння. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілкування із книгою, тому що читання приносить йому не задоволення, а муку.

Читання являє собою процес, який базується на використанні розумової діяльності, певних способах кодування інформації, що надходить під час її обробки у мозок. І тому, якщо ми ставимо завдання підвищити ефективність читання, його продуктивність, якомога повніше потрібно враховувати можливості кожної дитини, допомогти їй в організації цілеспрямованої діяльності щодо формування і розвитку навички читання. Учителю у цій роботі належить керівна роль, важливим напрямком якої є контроль досягнення учнів у виконанні нормативів з техніки читання. Адже неуспішне навчання в середніх класах обумовлене невмінням правильно, швидко, свідомо читати.

Без високої культури читання, наголошував В.О.Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої розумової праці. Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мислення, мовлення, сприйняття, пам’ять, уява, слухові та звукові аналізатори. Дітям непросто поєднувати водночас зорове сприйняття букв і вимову звуків, слів, речень, усвідомлювати прочитане, визначати ставлення до нього. Не володіючи технікою читання, дитина втрачає до нього інтерес, погано розуміє і засвоює зміст, швидко стомлюється. Тому розвиток техніки читання та розуміння прочитаного - слів, словосполучень, речень - взаємопов’язані і мають здійснюватися одночасно.

На швидкість читання впливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку, кут зору читця, вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту (зміст легкий чи складний, цікавий - нецікавий), образ слова (шрифт, чіткість друкування), розвиток антиципації – вміння передбачити наступні літери, слово). Вдосконаленню цього процесу сприяють стимуляція до швидкого читання, систематичний облік і регулювання швидкості. Якщо послідовно приділяти увагу цим факторам, то швидкість читання збільшується на 50-100%.

Якими ж прийомами можна розширювати обсяг поля зору, розвивати артикуляцію, відпрацьовувати постановку дихання, темп, розуміння словосполучення, оцінювати мовленнєвий розвиток учнів, щоб добитися максимальних показників?

Розвиток аналізаторів: здорового, мовного, слухового.

У ході читання відпрацьовувати інформацію допомагають три блоки. Перший - зоровий аналізатор (сприйняття тексту рухом очей), другий – мовний (інформація промовляється - артикулюється) і третій – слуховий (слухається мовленнєвий переказ сприйнятого). Важливу роль тут відіграє образ слова, оскільки воно пов’язане з певним змістом. Часто, бачачи слово при багаторазовому читанні, ми сприймаємо і букви, і його загальну форму, і слова у вигляді окремих образів та цілих частин фраз. Від ступеня розвитку зорового, мовленнєвого та слухового аналізаторів залежить і активність пізнавальної діяльності. Мовленнєвому розвитку учнів (особливо в перших класах) сприяють ігри, що є перехідним етапом до навчальної діяльності. Якщо ми хочемо навчити думати, треба навчити придумувати, слушно казав Д.Родарі.

Значення контролю у формуванні навички швидкого і свідомого читання важко переоцінити. Зникають труднощі в читанні, страх і невпевненість учнів, з’являється інтерес до читання. Набуття учнями необхідної для успішного навчання техніки читання дає певні гарантії у тому, що діти не будуть виключені з навчальної діяльності. А це дасть можливість зберегти у середній ланці їх якісну успішність.

Читання – це важливий спосіб засвоєння життєво важливої інформації, запорука успішної інтеграції особистості у світову культуру, у систему тих цінностей, норм, традицій, які характеризують суспільство. Водночас саме рівень культурної компетентності громадян визначає економічний, політичний розвиток країни, її національну безпеку та конкурентоздатність.

Джерело.

Автор - --Света 08:50, 29 августа 2012 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.