Виртуальные кафедры и центры КУ "ЗОИППО" ЗОС

Материал из ЗапоВики

Версия от 08:26, 5 октября 2013; Dominic28 (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Положення про впровадження та функціонування віртуальних освітянських спільнот Запорізької області

Погоджено на засіданні ОНМЦ ІІТН, протокол № 6 від 20.12.2011

Затверджено науково-методичною радою КЗ "ЗОІППО" ЗОР, протокол № 7 від 27.12.2011


Виртуальные кафедры

Підсумки семінару директорів 14 березня 2013 року

Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті

Кафедра теорії та методики виховання

Кафедра андрагогіки та освітніх вимірювань

Кафедра інноваційних освітніх технологій

Виртуальные центры

Віртуальний Центр позашкільної освіти

Віртуальний Науково-методичний центр

Віртуальний Обласний науково-методичний центр моніторингу якості освіти

Віртуальний Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти

Обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.