Звіт про проведення "Року безпеки в Інтернет" у Кіровській ЗОШ

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Жовтень

Згідно з заходами щодо проведення «Року безпеки в Інтернеті» у жовтні місяці був проведений тренінг для вчителів школи. На цьому тренінзі було розглянуто декілька питань з приводу безпечного Інтернету. Перед вчителями було заслухано доповідь відповідального за інформатизацію по школі, вчителя інформатики Сторожука Миколи Олеговича. Тема доповіді «Я за безпечний Інтернет». Доповідь викликала зацікавленість співробітників і переросла у дискусію

Листопад

Згідно з заходами щодо проведення «Року безпечного Інтернету», у листопаді була проведена акція створення плакатів на тему «Безпека в Інтернеті». Учні приймали активну участь у створені плакатів та стендів.

Грудень

Згідно з заходами щодо проведення «Року безпеки в Інтернеті» у грудні місяці був проведений тренінг для учнів школи. На цьому тренінзі було розглянуто декілька питань з приводу безпечного Інтернету. Перед учнями було заслухано доповідь відповідального за інформатизацію по школі, вчителя інформатики Сторожука Миколи Олеговича. Тема доповіді «Я за безпечний Інтернет».

Січень

Згідно з заходами щодо проведення «Року безпеки в Інтернеті» у січні місяці був проведений круглий стіл на тему «Безпека в ІНТЕРНЕТІ – Бородьба з інформаційним сміттям» для учнів школи. У круглому столі приймали участь учні 9 – 11 класів. Головною темою засідання було «Безпека в ІНТЕРНЕТІ». Сторожук Микола Олегович (вчитель інформатики), зачитав лекцію на тему: «Безпека в ІНТЕРНЕТІ – Бородьба з інформаційним сміттям»

ТЕМА: «Безпека в ІНТЕРНЕТІ – Бородьба з інформаційним сміттям».

МЕТА: Донести до учнів проблему безпеки в ІНТЕРНЕТІ. Безпека в ІНТЕРНЕТІ – безпека наших дітей.

Лютий

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Дозволяти дітям користуватися Інтернетом у вашій присутності (коли ви є вдома).

2. Пояснити дітям що сайти які містять нецензурні елементи – це погано і не потребують їхньої уваги.

3. Встановлення блокуючих програм.

4. Встановлення антиспамових програм.

Березень

У березні відбулася лекція, а потім дискусія на тему Комп`ютерніігри.

Мета цього заходу полягає в тому, щоб ознайомити учнів з негативним впливом при зловживанні комп`ютерними іграми.

КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ.

Впровадження в повсякденне життя комп'ютерів, поряд з користю, породжує ряд проблем, одна з яких — вплив на людину комп'ютерних ігор, використання яких апелює до однієї з її природних потреб — потреби грати. Процес гри в значній мірі сприяє підвищенню мотивації людини, а у випадку сильного залучення до ігри в корі й інших структурах головного мозку людини виникають центри застійного збудження. У деяких випадках, для штучного підвищення мотивації до гри використовують спеціальний прийом: користувачу пропонується задача, що на перший погляд обіцяє легкий виграш, однак в остаточному підсумку "затягує" гравця, приводячи його до повного програшу.

Хоча ігри "засмоктують" людей різних віків і професій, але основними їх споживачами всетаки є підлітки. За даними D.Spanel відсоток "запеклих" гравців серед них досить високий — 10-14%. Хлопчики займаються комп'ютерними іграми набагато більш інтенсивно, ніж дівчата. Крім того, хлопчики витрачають на комп'ютерні ігри в середньому в два рази більше часу. Частота і тривалість гри знижується з віком і при підвищенні освітнього рівня. Таким чином, для можли¬вих спеціальних впливів на психіку людей може бути виділена певна досить вузька вікова група.

Зараз у засобах масової інформації висловлюється думка, що комп'ютерні ігри негативно впливають на психіку підлітків. Уточнюючи цю тезу можна відмітити, що заняття з комп'ютером — це свого роду залежність, що виражається в таких психопатологічних симптомах, як нездатність підлітка переключатися на інші розваги, почуття мнимої переваги над навколишнім світом, так званий синдром "вершителя долі", що здобуває гравець, керуючи "життям" комп'ютерних персонажів. Таке співтовариство є сприятливим середовищем для поширення спеціальних впливів. Специфічний емоційний фон також може сприяти реалізації певних інформаційних впливів на людину. Непомірне використання комп'ютерних ігор може призводити до розвитку психопатологічних симптомів. Однак подібні феномени спостерігаються приблизно в однієї десятої частини гравців.

Квітень

Проведено захід "Інтернет-технології"

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ Застосування комп'ютерних мереж веде до значних структурних і функціональних змін у психічній діяльності людини. Ці зміни дозволяють говорити про діяльність людини в Інтернеті як новий вид психічної реальності, що сполучає у собі влас¬тивості різних традиційно виділюваних у психології видів діяльності (пізнавальної, комунікативної, ігрової, творчої). Такі механізми роблять Інтернет новим склад¬ним об'єктом психологічного впливу, зокрема спеціального впливу. Використання Інтернету може сприяти розвитку хворобливих станів. М.М.Хананашвілі підкреслював, що інформаційні неврози виникають в умовах несприятливого сполучення наступних факторів:

- великого обсягу інформації, що підлягає засвоєнню і прийняттю на її основі рішення (у ряді випадків і його реалізації);

- постійного дефіциту часу, відведеного на таку роботу мозку;

- високої мотивації до здійснення діяльності.

Як видно з зазначеного переліку робота в Інтернеті має всі ознаки, що сприяють розвитку інформаційних неврозів. На фоні розвитку таких хворобливих станів легше здійснювати спеціальні впливи на людину. Вважається, що використання Інтернет-ресурсів як засобів спілкування і саморозкриття, характерне для тих, хто відчуває деяку недостатність, неповноту, ущербність "звичайної" реальності. Проведені дослідження дозволили з'ясувати, що практично всі (95%) досліджені -"інтернетчики" мають проблеми в сфері спілкування (у контрольній групі — 14,8%). У "інтернетчиків" відзначається низька агресивність, але виявляється напруженість і деяка схильність до негативізму (85%). Компенсація тривоги в них, у більшій мірі, (55%) виявляється у вигляді бунтарства і відмови від загальноприйнятих норм, а незалежність для них ви¬ступає як особлива цінність.

Підсумовуючи викладені дані, необхідно підкреслити, що сучасна наука розробила великий арсенал масових інформаційних впливів на людину. Без цих впливів на сучасному етапі розвитку суспільства, очевидно, обійтися неможливо. Спеціальним впливам можуть бути піддані як усі шари суспільства, так і, селективне, окремі його групи. Зараз активно застосовуються ще повною мірою не усвідомлені суспільством спеціальні методи укорінення у підсвідомість громадян потрібної інформації, у вигляді настирливої реклами й інших інформаційних впливів. Мабуть зараз ці впливи носять ще хаотичний і некерований характер. Але навіть вони, ймовірно, можуть нанести велику шкоду здоров'ю населення, особливо дітей. Тому актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства є питання про спрямовану фільтрацію таких впливів. Однак це питання поки ще не вирішене і вимагає пильної уваги держави і громадськості.


Звіт "Року безпечного інтернету"

Жовтеннь Проведено тренінг для вчителів школи на тему "Я за безпечний інтернет".

Листопад Створення стендів "Я за безпечний інтернет", приймали участь 5 - 11 класів.

Грудень Проведено тренінг "Безпека в інтернеті" для учнів 5 - 11 класів.

Січень Акція картинок, малюнків "Я за безпечний інтернет". З 18 - 24 січня спільне чергування, проведення круглого столу "Безпека в ІНТЕРНЕТІ – Бородьба з інформаційним сміттям".Участь приймали учні 9 - 11 класів.

Лютий Розробка рекомендацій щодо користуванням інтернетом для батьків.

Березень Лекція-дискусія на тему "Комп`ютерні ігри".

Квітень Захід - Інтернет-технології. Звіт "Року безпечного інтернету".

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.