Контрольная работа за 11 класс. Статья на тему: "Женские секреты. польза и вред косметики."

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
[[ Файл: Rk1.jpg|left|thumb]] Косметика была и есть неотъемлемой частью образа красивой женщины. Менялись мода и технологии. Но во все века и времена женщины хотели и стремились стать привлекательнее с помощью косметики.Безусловно, находятся и те, кто отвергает косметику и не признаёт её значения и необходимости. Многие мужчины имеют пунктик на счёт «тонны съеденной помады» во время поцелуев. А некоторые женщины уверены, что выйдя замуж, ОБЯЗАНЫ от рассвета до заката варить щи и «заниматься семьёй», а на глупости, по типу, косметики, время не должно «уходить»! Но в большинстве те женщины, которые не выйдут на улицу без, хотя бы, лёгкого макияжа. И те и другие по-своему правы.  
+
[[ Файл: Rk1.jpg|left|thumb]] Косметика була і є невід'ємною частиною образу гарної жінки. Змінювалися мода і технології. Але в усі віки і часи жінки хотіли і прагнули стати привабливішим за допомогою косметики. Безусловно, знаходяться і ті, хто відкидає косметику і не визнає її значення та необхідності. Багато чоловіків мають пунктик на рахунок «тонни з'їденої помади» під час поцілунків. А деякі жінки впевнені, що вийшовши заміж, ЗОБОВ'ЯЗАНІ від світанку до заходу варити борщі та «займатися сім'єю», а на дурниці, на кшталт, косметики, час не повинен «йти»! Але в більшості ті жінки, які не вийдуть на вулицю без, хоча б, легкого макіяжу. І ті й інші по-своєму праві.
[[Файл:Фе.jpg|left|thumb]]
[[Файл:Фе.jpg|left|thumb]]
Строка 13: Строка 13:
-
Но косметика не только несёт пользу в жизнь современной женщины, но и вред. Частое использование косметики, компоненты которой попадают в кровь, нередко становится причиной возникновения интоксикации, аллергии, а в некоторых случаях и хронических отравлений.
+
Але косметика не тільки несе користь у життя сучасної жінки, але і шкоду. Часте використання косметики, компоненти якої потрапляють в кров, нерідко стає причиною виникнення інтоксикації, алергії, а в деяких випадках і хронічних отруєнь.
-
К таким плачевным последствиям, к которым, кстати, относиться и развитие рака, зачастую приводит использование просроченной косметики. В тех косметических средствах, которые уже отжили свой срок, могут появляться канцерогены, а это, как вы понимаете, является достаточно опасным для женского организма.
+
До таких плачевних наслідків, до яких, до речі, ставитися і розвиток раку, часто призводить використання простроченої косметики. У тих косметичних засобах, які вже віджили свій термін, можуть з'являтися канцерогени, а це, як ви розумієте, є досить небезпечним для жіночого організму.
-
К сожаления, мало кто из женщин следит за сроком годности косметики, соблюдает условия хранения и читает состав продукта на упаковке. Полученные исследования являются призывом к тому, чтобы прекрасная половина человечества более серьезно подходила к выбору косметических средств и ответственнее соблюдала «порядок» в своих туалетных столиках.
+
До жалю, мало хто з жінок стежить за терміном придатності косметики, дотримується умов зберігання і читає склад продукту на упаковці. Отримані дослідження є закликом до того, щоб прекрасна половина людства більш серйозно підходила до вибору косметичних засобів і відповідальніше дотримувалася «порядок» у своїх туалетних столиках.
Строка 22: Строка 22:
-
Женщины во все века использовали натуральную косметику для поддержания своей красоты и для устранения недостатков. Конечно, сейчас магазины косметических товаров просто наполнены различными масками для лица, но натуральная косметика, а тем более приготовленная со знанием дела и своими руками – всегда эффективнее! Чаще всего используют: Клубнику, сметану, ефирные масла, петрушку, яблоки, бананы, злаки, кофе и многое другое.
+
Жінки у всі століття використовували натуральну косметику для підтримки своєї краси та для усунення недоліків. Звичайно, зараз магазини косметичних товарів просто наповнені різними масками для особи, але натуральна косметика, а тим більше приготовлена ​​зі знанням справи і своїми руками - завжди ефективніше! Найчастіше використовують: Полуницю, сметану, ефірні масла, петрушку, яблука, банани, злаки, кава та багато іншого.

Версия 17:58, 22 апреля 2012

Rk1.jpg
Косметика була і є невід'ємною частиною образу гарної жінки. Змінювалися мода і технології. Але в усі віки і часи жінки хотіли і прагнули стати привабливішим за допомогою косметики. Безусловно, знаходяться і ті, хто відкидає косметику і не визнає її значення та необхідності. Багато чоловіків мають пунктик на рахунок «тонни з'їденої помади» під час поцілунків. А деякі жінки впевнені, що вийшовши заміж, ЗОБОВ'ЯЗАНІ від світанку до заходу варити борщі та «займатися сім'єю», а на дурниці, на кшталт, косметики, час не повинен «йти»! Але в більшості ті жінки, які не вийдуть на вулицю без, хоча б, легкого макіяжу. І ті й інші по-своєму праві.
Фе.jpgАле косметика не тільки несе користь у життя сучасної жінки, але і шкоду. Часте використання косметики, компоненти якої потрапляють в кров, нерідко стає причиною виникнення інтоксикації, алергії, а в деяких випадках і хронічних отруєнь. До таких плачевних наслідків, до яких, до речі, ставитися і розвиток раку, часто призводить використання простроченої косметики. У тих косметичних засобах, які вже віджили свій термін, можуть з'являтися канцерогени, а це, як ви розумієте, є досить небезпечним для жіночого організму. До жалю, мало хто з жінок стежить за терміном придатності косметики, дотримується умов зберігання і читає склад продукту на упаковці. Отримані дослідження є закликом до того, щоб прекрасна половина людства більш серйозно підходила до вибору косметичних засобів і відповідальніше дотримувалася «порядок» у своїх туалетних столиках.
Жінки у всі століття використовували натуральну косметику для підтримки своєї краси та для усунення недоліків. Звичайно, зараз магазини косметичних товарів просто наповнені різними масками для особи, але натуральна косметика, а тим більше приготовлена ​​зі знанням справи і своїми руками - завжди ефективніше! Найчастіше використовують: Полуницю, сметану, ефірні масла, петрушку, яблука, банани, злаки, кава та багато іншого.
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.