Навчальний проект"Nature's Warning!"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Бондаренко Вікторія Михайлівна

Назва проекту

Природа застерігає!

Ключове питання

Якою буде Земля в майбутньому?

Тематичні питання

1. Global warming: is it the beginning of the end? (Глобальне потепління: це початок кінця?)

 2. Endangered species: to be or not to be? (Вимираючі види: бути чи не бути?)
 3. Recycling: a myth or reality? (Вторинна переробка: міф чи реальність?)

Змістові питання

- Що таке глобальне потепління? Його причини та наслідки?

 - Які вимираючі види тварин та рослин вам відомі? Чим їм можна допомогти?
 - Що таке вторинна переробка? Які матеріали можна переробляти?
 - Як можна покращити стан довкілля? 

Стислий опис

Основна ідея проекту полягає у розвитку у учнів навичок мислення, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень. Отримавши завдання , учні, розділившись на групи, повинні відшукати інформацію про глобальні проблеми довкілля, проаналізувати і визначитися з відповідями на питання , та підготувати свої власні презентацію, публікацію та веб-сайт.

Навчальні предмети

Англійська мова, екологія, біологія, інформатика

Класи

7-8

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1.Державний освітній стандарт базової і повної середньої освіти // Іноземні мови, 2004. - № 1.

 2.Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11кл. – Київ, 2010.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Освітня галузь "Мови і літератури"

 • формування стійкої мотивації до вивчення іноземних мов;
 • ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;
 • вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
 • формування комунікативної компетенції;
 • розвиток навичок користування словником та іншою довідковою літературою.

Освітня галузь "Технологія" У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі "Технологія" передбачається

 • ознайомити учнів з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом
 сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення учнів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності;
 • розвивати в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань;
 • ознайомлення з поняттям про інформацію, способи та засоби одержання та опрацювання сучасної інформації; типів моделювання та основних етапів технології розв'язання різних задач з використанням засобів інформаційно - комунікаційних технологій; функціональних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення

Діяльність учнів

На початку роботи учні розробляють план дослідження і презентації представлення результатів і висновків дослідження , сценарій. Учні діляться на групи, здійснюють пошук в Інтернеті інформації з теми проекту, добирають малюнки та ілюстрації, обговорюють знайдену інформацію, пропонують свої ідеї винаходів, дають їм оцінку, визначають кращі ідеї та створюють мультимедійну презентацію в програмі PowerPoint, яку демонструють на першому етапі проекту. Під час другого етапу проекту учні складають план публікації, діляться на групи, шукають інформацію в Інтернеті, підбирають малюнки, пишуть статті, виконують творчі завдання, малюють та сканують малюнки, спілкуються з однолітками та створюють публікацію протягом тижня. Учні роздруковують свої публікації і роздають однокласникам. На третьому етапі проекту учні обговорюють план, вивчають електронну літературу та джерела Інтернету, працюють в групах та індивідуально, створюють веб-сторінку за допомогою програми Publisher. По завершенню технічних аспектів проекту (створення публікації, розміщення сайту, розробки презентації) учні презентують свою роботу в класі.

Приблизний час, необхідний для реалізації проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Функціональні знання клавіатури та вміння користуватись мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері)

 Уміння переказувати (докладно, стисло, вибірково) , самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до
 мовлення, вдосконалювати написане
 Критичне мислення, навички оцінювання суспільних явищ і процесів, життєві та прикладні особистісно-життєтворчі, соціалізуючи, комунікативні, інтелектуально-інформаційні навички
 Володіння мовними та граматичними структурами англійської мови.
 Володіння елементарними навичками роботи в програмі Microsoft Word, та в міжнародній мережі Інтернет.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація
 • Публікація
 • Веб-сайт
 • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1.Virginia Evans, Neil O’Sullivan. Click On 3. Teacher’s Book.- Express Publishing, 2008.

 2.Virginia Evans, Neil O’Sullivan. Click On 3. Teacher’s Workbook.- Express Publishing, 2008.
 3.Cambridge Learner's Dictionary English-Russian.- Cambridge University Press,2011. 

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.