Навчальний проект: Андрій Сахаров-видатна людина ХХ століття.

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Буторіна Любов Іванівна

Романенко Оксана Володимирівна

Назва проекту

Андрій Сахаров - видатна людина ХХ століття

Ключове питання

Чи є сенс в боротьбі?

Тематичні питання

1. Який переворот здійснив А. Сахаров?

2. Яким був Андрій Сахаров?

3. Чи потрібно продовжувати справу Сахарова?

Змістові питання

1. Що означає слово дисидент?

2. Які причини виникнення дисидентського руху?

3. Хто приймав участь у дисидентському русі?

4. Назвіть найвідоміших дисидентів. Яка їх доля?

5. Коли була винайдена воднева бомба?

6. Який період дисидентської діяльності був для Сахарова найбільш плідним?

7. Чому влада не могла змиритися з появою дисидентів?

8. Як світова громадськість оцінила боротьбу Сахарова за права людини?

9. В чому полягає історичне значення наукової діяльності Сахарова?

10. Як вплинула політична діяльність Сахарова на державотворчі процеси в СРСР?

Стислий опис

Проект обраний відповідно до діючої програми «Всесвітня історія» 11 клас. Детально розглядатиметься і досліджуватиметься тема «Дисидентський рух і А.Д.Сахаров». Оскільки тема проекту об’ємна , то найповніше можна її розкрити спираючись на знання учнів не лише з історії, а й з таких предметів, як основи правознавства, географія, інформатика. Крім з’ясування основних понять, учні повинні вдосконалити вміння аналізувати наукову,правозахисну та політичну діяльність А.Сахарова; розвивати абстрактно-логічне мислення, творчий потенціал на основі узагальнення інформації отриманої з різних джерел. Пошук відповідей на ключове й тематичні питання здійснюватиметься шляхом опрацювання визначеного обсягу матеріалу: вивчення питання появи водневої зброї в СРСР, її вплив на політичне становище та пересічних громадян; ознайомлення з правозахисною діяльністю найвідомішого дисидента СРСР; з’ясування причин трагедії цілої держави через призму однієї людини.

Навчальні предмети

Історія, основи правознавства, інформатика, географія, українська мова

Класи

11 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Перелік державних освітніх стандартів та навчальних програм, на які ви посилаєтеся при формуванні навчальних цілей свого навчального проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1. Поглибити знання учнів про поняття дисидент, інакомислячий, правозахисник.

2. Вивчити причини виникнення дисидентського руху.

3. Ознайомити з правозахисною діяльністю Сахарова.

4. Удосконалювати вміння логічно висловлювати думки, і критично мислити.

5. Формувати громадську відповідальність через критичне осмислення історичних цінностей.

6. Закріпити навички самостійної роботи з різними джерелами.

Діяльність учнів

Для створення навчального проекту учні класу об’єднуються в такі групи:

1 група – науковці – вивчатимуть питання стрімкого кар’єрного росту Сахарова та появи водневої зброї. Ця група учнів має з’ясувати, як вона вплинула на політичне та екологічне становище країни.

2 група – правозахисники - досліджуватимуть правозахисну діяльність Сахарова, тобто його зв’язки з дисидентами інших країн, участь у судових процесах, визначатимуть форми боротьби проти порушення прав людини, створюють схему «Участь А. Сахарова в дисидентському русі», «Методи боротьби проти тоталітарного режиму».

3 група – політики – з’ясовують, що спонукало нову владу оправдати Сахарова, вивчають як вплинула політична діяльність Сахарова на державотворчі процеси в СРСР. Учні повинні дослідити як Сахаров реалізував своє право на свободу в умовах перебудови.

Результатом пошукової діяльності учнів будуть зразки учнівських робіт:

Учні 1групи представляють закінчену роботу у вигляді буклету «Фізик світового масштабу».

Учні 2 групи готують презентацію «Найвідоміший радянський дисидент».

Учні 3 групи створюють веб-сайт «Герой - подвижник».

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

Мати уявлення про причини виникнення дисидентського руху, співвідносити однотипні процеси, узагальнювати історичні явища та події. Аналізувати внутрішньополітичну ситуацію, вміти критично працювати з історичними джерелами,вміти дати власну оцінку діяльності державних та політичних діячів, висловлювати власну думку щодо подій та епохи, брати участь у дискусії.

Мати навички роботи за ПК: створювати презентації, публікації та веб-сайти, здійснювати пошук мережею Інтернет.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація
  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Урок із застосування інтерактивної технології

Вчительська презентація

Журнал 11 класу

Ключ до контрольної роботи

Ключ до кросдату

Дидактичні матеріали

Пам'ятка учням щодо пошуку інформації в мережі Інтернет

Друковані матеріали

1. Підручник Всесвітня історія 11 клас

2. С. Лесной. Горькая ссылка//Аргументы и факты.-№51.-1989

3. Сахаров А.Д. Истина одного человека:[Интервью акад. АН СССР А.Д. Сахарова] // Комсомольская правда.-1989

4. А.П. Гриценко . Хрестоматія з історії України 11 клас, ч. ІІ

5. О.В. Дрібниця. Всесвітня історія ( ХХ - поч. ХХІ ст.)

6. В.В.Воропаєв, М.В.Татаринов Всесвітня історія 11 клас (Готові дидактичні набори)

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

1. http://uk.wikipedia.org

2. http://all-biography.ru/alpha/s/saxarov–andrejsakharov-andrei‎

3. http://poiski-s.narod.ru/soznanie/saharov.htm

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.