Навчальний проект: У царстві невтомних трудівниць

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Скригун Людмила Леонідівна

Назва проекту

У царстві невтомних трудівниць


Ключове питання

Звідки береться кухлик меду?


Тематичні питання

Як живуть і яку користь приносять бджоли?

Змістові питання

Коли бджоли роблять перший і останній виліт? Як бджоли збирають корм? Яке значення бджіл у природі? З кого складається бджолина сім'я? Які є вулики? Який обов’язок у бджоли? Коли і чому рояться бджоли? Чим живляться бджоли? У яких рослинах більше меду? Який інвентар потрібен для догляду за бджолиними сім'ями? Як зимують бджоли? Чи є вороги у бджіл? Які ще є бджоли? Що відомо цікавого про бджіл і джмелів? Що символізує бджола? Яку роль відіграє бджола у символіці? Що віщують бджоли в снах? У яких видах образотворчого мистецтва зустрічається бджолина тематика? Як використовують бджіл у нетрадиційних методах діагностики?


Стислий опис

Проект пропонується для реалізації учням початкових класів. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють отримані знання про життя бджілок, їхнє значення в природі, використовуючи власні спостереження, розповіді пасічників та учителя біології, літературу та періодичні видання, ресурси Інтернету, набувають дослідницьких умінь, навички фотографування, виконання декупажу, складання ребусів, кросвордів, написання казок, випікання тістечок з меду, зберуть найуживаніші фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки про бджілку, матеріали про роль бджілки у медицині, геральдиці, мистецтві, кулінарії. Повчаться у комах працьовитості, відповідальності за виконання своїх обов’язків, підтриманню чистоти і порядку, вмінню приходити на допомогу. Поділившись на групи, вони оформляють результати своєї роботи у вигляді публікацій, презентацій та WEB- сайтів, Учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.


Навчальні предмети

Українська мова і летература, зарубіжна література, музика і образотворче мистецтво, інформатика, я і Україна, історія України, трудове навчання


Класи

1-4 класи


Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. Видавництво «Початкова школа». – 2006. – 432с. Державний стандарт початкової загальної освіти від 20.10.2005 року.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Поглибити знання учнів про життя бджілок, їхнє значення в природі (пізнавальне, моральне, естетичне, оздоровче, практичне), викликати пізнавальний інтерес до вивчення життя комах, формувати і розвивати міжпредметні і предметні компетенції, способи навчально-пізнавальної діяльності. Учні дізнаються: що бджола – живий організм, рослиноїдні тварина, про навколишнє середовище комахи та необхідні умови для її життя, про значення комахи в природі, шанобливе ставлення українців до бджілки; навчаться спостерігати, досліджувати, встановлювати зв’язок між комахою і компонентами живої і неживої природи, висловлювати оцінні судження про ставлення людей і свого власного до бджоли, до природи, берегти природу, працювати в групі, давати самооцінку своїй відповіді, висловлювати свою думку, аргументувати і доводить її , ставити запитання до учнів і вчителя, добувати інформацію з різних джерел, виділяти потрібне із масиву інформації, поєднувати різні джерела інформації, критично оцінювати інформацію, самостійно здобувати знання, планувати та організовувати свою діяльність, виконувати творчі та інтелектуальні завдання, робити презентацію, WEB-сайт , публікацію.


Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються із завданнями і планують свою діяльність. Згодом вони обговорюють етапи роботи. В ході роботи діти ведуть спостереження за бджілками в різні пори року і періоди доби, фіксують записи про побачене, фотографують, зустрічаються з учителем біології, пасічниками, використовують інформаційні джерела, складають казки, ребуси, кросворди, малюють, виготовляють вироби з різних матеріалів, печуть тістечка з меду, займаються в комп’ютерному класі для вивчення програми Power Point. Аналізують, порівнюють, систематизують, роблять висновки, набирають тексти, вчаться працювати в колективі, налагоджувати партнерські стосунки. По закінченню роботи над проектом демонструють свої напрацювання в групі. В кінці проекту учні оцінюють свою діяльність, презентують оформлені матеріали батькам, ровесникам з інших класів.


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

10-12 місяців


Вхідні знання та навички

- знання клавіатури та вміння користуватися “мишкою”; - уміння друкувати і копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері; - вміння фотографувати; - досвід групової роботи; - вміння користуватися фондами бібліотеки та іншими джерелами інформації; - вміння робити самооцінку власній діяльності.


Матеріали та ресурси

цифровий фотоапарат, DVD-програвач, засоби для зв'язку з інтернетом, лазерний диск, сканер, компютер


Учнівські роботи

Презентація "Бджола летить, де мед пахтить"

Презентація "За бджолою підеш - до меду дійдеш"

Презентація "Буде бджола на квітці - буде яблуко на столі"

Публікація. Казка "Медова наука"

Веб-сайт

Інше

Фотоальбом

Дозвіл батьків на використання дитячих фотографій

Дитяча поробка. Декупаж

Методичні матеріали

Презентація

Життя бджоли у цифрах

Повір'я, звичаї та обряди

Бджолина метеорологія

Бджола в художніх творах письменників

Бджола в історії та культурі

Бджола у загадках

Прислів'я та приказки

Фразеологізми та крилаті вислови

Цілющі властивості бджолиної продукції

Страви з меду

Як бджоли довідуються про те, що десь з'являється багато нектару

Дидактичні матеріали

Завдання для спостережень

Вікторина "Чи знаєте ви?"

Питання для дослідницької роботи

Творчі завдання на бджолину тематику

Тестування

Завдання "Будова бджоли"

Рекомендації для створення презентації

Рекомендації для створення публікації

Рекомендації для створення веб-сторінки

Друковані матеріали

1. Аксьонова Л. В. Чарівний барвінок: Хрестоматія з усної народної творчості. 1-5 класи./ В. Т. Гридіна – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 512 с. 2. Бджола медоносна //У світі дикої природи. – 2007. - № 1. – 12 листопада 3. Бджоли і оси //Юний натураліст. - 2009. №1. 4. Верес О. Зелена неділя. Літня читанка для початкової школи. – К.: «Освіта», 1993. – 224 с. 5. Велика ілюстрована енциклопедія тварин: Пер. З нім./ Текст Ф. Керфоллі і М. Феррарі; Іл.. І. Сталіо, А.Кантуччі і А. Моранді. – К.: Махаон-Україна, 2004. – 240 с.: іл. 6. Веселий струмочок: Хрестоматія для позакласного читання. З клас/ [Упоряд. Л. О. Гребенькова.]– X.: Видавництво «Ранок», 2009. – 144 с. 7. Все про тварин. Енциклопедія для наймолодших. К.: «Махаон – Україна», 2005. – 160с. 8. Горніч М. Трутні в гнізді бджіл //Пасіка. – 1994.– № 3. 9. Енциклопедія золотих казок. Казки про велетнів. – К.: Видавництво «Школа», 2002. – 55 с. 10. Жизнь животных. В 7-ми т./Гл.ред. В. Е. соколов. Т.3. Членистоногие: трилобиты, хелицеровые, трахейнодышащие. Онихофоры / Под. Ред. М.С.Гилярова, Ф.Н. Правдина. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 463с., ил., 32л. Ил. 11. Закувала зозуленька. Антологія української народної твор¬чості: Пісні, прислів'я, загадки, скоромовки: Для ст. шк. віку. [Упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади; худож. оформл. В. П. Вересюка. Упоряд. граф, матеріалу С. М. Музиченка].– К.: Веселка, 1989. – 606 с: іл. 12. Коляда М. Г. Тайны животного мира. Удивительные факты из жизни животных. – Донецк: 000 ПКФ «БАО», 2007. – 288 с. 13. Латченко Л. Як бджоли довідуються про те, що десь з’явилось багато нектару //Юний натураліст. – 2009.– № 2. 14. Мій краю рідний. Збірник художніх творів про природу /Упор.: А.Т., Дідівська, В.Д. Крушинська– К.: Рад.шк., 1986. – 319с. іл.. 15. Прищепа К. С. Тематичний словник школяра./ В. Г. Лук'яненко. – К.: Форум, 2001. – 336 с: іл. 16. Тайны живой природы / перевод с английского А.Н.Голова. – М.: «Росмен». – 1998. – 200с. 17. Раннап Я. Як ми дресирували бджіл //Клас. – 2006.– №7. 18. Скуратівський В. Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с: іл. 19. Страви з меду //Пасіка. – 1995.– № 6. 20. Стрєлков Д. П, Енциклопедія тварин. О. Ф. Цеханська / –Харків: Пегас, 2005.– 64 с: іл.. 21. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для сімейного читання / Упоряд. О. В. Сухомлинської; Передм. Д. С. Чередниченка; Худож. оформл. Н. В.Сосніної. – К.: Веселка, 1993. – 287 с: іл. 22. Тучапська Г.В. Чому так називається? Етимологічний словник учня початкових класів. – Тернопіль: «Богдан», 1998. – 72 с. 23. Поліщук В.П. Довідник пасічника./ В.А. Гайдар, М. І. К. Чергик та ін..: «Урожай», 1990. – 219с. 24. Шкляр В. Шовковий дощик.К.: Веселка, 1984. 25. Школярик. Вірші, казки, оповідання: Хрестоматія для позакласного читання. – 2-е вид. – Харків: Торнадо, 2005. – 288 с: іл. 26. Ярещенко А.П., Сучасний фразеологічний словник української мови. /В.І. Бездітко і ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 640 с. </p>

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Фотопапір, дерев’яна рамка для поробки (декупаж), клей, прозорий лак, біла тканина, пластилін, мед, борошно, сіль, укус, харчова сода, електрична духовка, прополіс.


Ресурси Інтернету

Анимированные картинки

Афоризми

Колиба.Портал про Закарпаття

Медосбор и пчеловодство

Традиції, звичаї, обряди, вірування, свята стародавніх українців, українська міфологія, культура, цікаві факти, прикмети та повір'я

Українські традиції

Цікаве про бджіл

Abellies gif anime

Gif anime gratuit

Gifs paradise.com

Susana Soares Bee’s Project

Оцінювання знань та вмінь учнів

По закінченню роботи кожен учень дає самооцінку своїй діяльності, а також учитель оцінює роботу учнів. Оцінювання учнів проводиться за допомогою форм для оцінювання учнівських презентацій, публікацій, WEB-сайту, і розроблених вчителем та погоджених з учнями, в результаті спільного конструктивного обговорення. Форми враховують зміст, оформлення та організацію відповідних матеріалів.

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання веб-сторінки

Таблиця оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.