Навчальний проект "Безмежність у долонях"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Романіченко Лілія Сергіївна та Железняк Руслана Анатоліївна

Назва проекту

"Безмежність у долонях"

Ключове питання

Чи можна у руках тримати безмежність?

Тематичні питання

1.Чи можна змоделювати безмежність?

2.Чи можна використовувати безмежність?

3.Як можна перетворити безмежність ?

Змістові питання

1. Хто першим створив модель безмежності?

2. Чим цікава стрічка Мебіуса?

3. Яким чином використовується винахід Мебіуса в діяльності людини?

Стислий опис

Проект направлений на формування стійкої позитивної мотивації учнів до вивченні геометрії, формування в учнів наукового світогляду. Робота над проектом сприяє здійсненню міжпредметних зв'язків геометрії з: інформатикою та ІТ, образотворчим мистецтвом, світовою художньою культурою. Виконання досліджень реалізується через роботу з ножицями і папером, з фарбами та пензликом, роботу з паперовими та електронними документами.

Мета проекту:

 розвивати інтерес до вивчення геометрії;

 формувати уміння проводити експеримент;

 розвивати навички логічного мислення;

 розвивати навички роботи з допоміжною літературою;

 розвивати навички роботи на комп’ютері.

Навчальні предмети

математика,образотворче мистецтво, інформатика

Класи

5-7 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Проект забезпечує виконання освітнього стандарту Освітня галузь "Математика”. Через зміст якого відбувається забезпечення успішного вивчення інших дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу, розширення сфери застосування математики в науках, де вона є не лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання, розвиток в учнів уміння самостійно шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації. Опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Після виконання проекту учні зможуть:

• мати уявлення про моделі безмежності;

• створити одну з моделей безмежності (стрічка Мебіуса) своїми руками;

• пізнати властивості стрічки Мебіуса дослідницьким методом;

• визначити яким чином використовується винахід Мебіуса в діяльності людини;

• навчитися знаходити, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах і на різних типах медіа-обладнання;

• навчитися працювати в команді; виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно взаємодіяти з іншими;

• навчитися поважати різні думки;

• навчитися формулювати, аналізувати і вирішувати проблеми;

• навчитися переміщати інформацію з однієї області знань в іншу.

Діяльність учнів

Діяльність учнів:

• розділити між собою запропоновані завдання;

• розбитись на групи:

1 група «Пошуковці»

Проблемне питання:

“Чи існує геометрична модель безмежності? ”

ЗАВДАННЯ:

1. Зібрати інформацію, проаналізувати, підібрати потрібний матеріал.

2. Проаналізувати і систематизувати матеріал.

3. З'ясувати чи існує модель безмежності.

4. Довести актуальність обраної теми.

2 група «Аналітики»

Проблемне питання:

“ Хто створив модель безмежності? ”

ЗАВДАННЯ:

 З’ясувати ким була створена модель безмежності.  За яких обставин вона була створена.  З'ясувати яка була суперечлива ситуація, щодо винахідника.

3 група «Дослідники»

Проблемне питання:

“Чим цікава стрічка Мебіуса? ”

ЗАВДАННЯ:  Провести досліди з розрізанням стрічки Мебіуса.

 Здійснити просвітницьку діяльність серед однокласників.

 З'ясувати властивості листа Мебіуса.

 Показати незвичайність цієї геометричної поверхні.

4 група «Сучасники»

Проблемне питання:

 «Яким чином використовується винахід Мебіуса в діяльності людини?»

ЗАВДАННЯ:

 Переконатись в тому, що стрічка Мебіуса знайшла застосування в багатьох звичних для нас сферах життя.

 Надати підтвердження застосування стрічки Мебіуса в сучасному світі.

Учні презентують результати своїх досліджень у вигляді презентацій, веб-сайту, публікацій тощо.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Для реалізації проекту потрібно 3 тижня, по два заняття на тиждень.

Вхідні знання та навички

• вміння застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;

• розвинуте художньо-образне мислення;

• вміння володіти IT-технологіями;

• вміння самостійно добирати матеріали.

Матеріали та ресурси

Принтер, цифровий фотоапарат, засоби для зв'язку з інтернетом, сканер, комп'ютер, програми опрацювання зображень, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для створення мультимедійних презентацій, програми для створення веб-сайтів, текстовий редактор, програми для створення публікацій, архіватори.

Білий папір, ножиці.

Учнівські роботи

Презентація1

Презентація2

Фотоальбом

Методичні матеріали

Вступна Презентація Безмежність у долонях.jpg вступна презентація

Viewer.png презентація

Дидактичні матеріали

Анкета

Тест

Кросворд

Досліди з папером

Експеременти з мотузкою

Властивості стрічки Мебіуса

Стрічка Мебіуса

Друковані матеріали

1. Енциклопедія "Я познаю мир"

2. Позакласні завдання 7-9 клас (А.С.Громов)

3. Науково-популярний журнал "Квант" 1975год №7, 1977 №7.

4. Позакласна робота по математиці В.А. Гусев, А.И.Орлов, А.Л. Розенталь.

5. Математичний квітник Ю.А.Данилова. Короткий опис історії математики.

6. Д. Я. Стройк. Переклад з німецької та доповнення И.Б.Погребисского.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

1. Фарби, пензлики.

2. Кольоровий папір.

3. Ножиці.

4. Кольорові олівці.

5. Клей.

Ресурси Інтернету

1. http://umiranie.chat.ru/sphere.htm

2. http://www.univer.omsk.ru/omsk/Edu/Math/mmebius.htm

3. http://yut2000.nm.ru/chap9001.htm

4. http://sapr.mgsu.ru/biblio/ex-syst/P/Index11.htm

5. http://n-t.ru/ri/sh/pn01.htm

6. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/007/117/117819.htm

7. http://www.krugosvet.ru/articles/57/1005790/1005790a1.htm

8. http://www.diptih.com.ua/K_exp/kex13.html

9. http://schools.keldysh.ru/sch1905/4

Оцінювання знань та вмінь учнів

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання веб-сайту

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.