Навчальний проект "Вибір майбутньої професії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Носаченко Марина Станіславівна

Назва проекту

Вибір майбутньої професії

Ключове питання

Чи можливо обрати найкращу професію в світі?

Тематичні питання

1. Які існують джерела для пошуку професії?

2. На які основні групи можна розподілити існуючі професії?

3. Хто або що впливає на вибір майбутньої професії?

4. Як складати резюме?

5. Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем?

Змістові питання

Які існують у світі професії?

Які ви знаєте слова близькі за своїм значенням до слова «професія»?

Які джерела пошуку професії ви знаєте?

Як обрати майбутню професію?

Як правильно складати резюме та підготуватися до співбесіди з роботодавцем?

Які існують моделі вибору професії?

Які 10 найпопулярніших професій сьогодення ви знаєте?

Стислий опис

У світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися серед цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя? Питання вибору майбутньої професії у старшій школі постає надзвичайно гостро. Проект створено учнями 10 класу для учнів старшої школи. Готовий проект буде використано у позаурочній діяльності з профорієнтації та під час проведення тижня англійської мови. Учні будуть працювати по групах, аналізувати та систематизувати матеріали, оформлювати презентацію, публікацію та веб-сайт. Для пошуку шляхів розв’язання ключового та тематичних питань учні вивчатимуть додаткову літературу , проводити власні досліди. В результаті проведення проекту учні отримають повне уявлення про можливості вибору майбутньої професії.

Мета проекту:

• розширити знання учнів щодо можливостей вибору майбутньої професії;

• дослідити існуючі джерела вибору професії та пошуку роботи;

• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

• розвивати навички мислення;

• розвивати логічне мислення;

• виховувати почуття шанобливого ставлення до отриманих знань.

Навчальні предмети

Англійська мова, Інформатика, Психологія

Класи

10 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Закон України «Про освіту», 1992

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Освітня галузь мови і літератури), 2004.

Проект забезпечує виконання освітнього стандарту Освітня галузь «Іноземна мова», через зміст якого відбувається формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003

Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, 2004

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Іноземна мова. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень – К. «Поліграфкнига» - 2010

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Після виконання проекту учні зможуть:

- мати уявлення про існуючій світ професій;

- визначити яким чином обрати майбутню професію;

- орієнтуватися у існуючих моделях вибору майбутньої професії;

- скласти резюме;

- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;

- навчитися знаходити, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах і на різних типах медіа-обладнання;

- навчитися працювати в команді; виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно взаємодіяти з іншими;

- навчитися поважати різні думки;

- вміти стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміти ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

- удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

- розвивати навички мислення;

- розвивати логічне мислення;

- виховувати почуття шанобливого ставлення до отриманих знань.

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Під час виконання теоретичного етапу учні:

- знайомляться з учительської презентацією;
- вивчають світ існуючих професій та розподіляють їх на групи;
- знайомляться з різними способами вибору професії;
- об’єднуються в групи;
- обирають тему для дослідження та розподіляють обов’язки у групі;
- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними;
- узагальнюють свої та створюють звіт у вигляді публікації, веб - сайту та презентації. 

Під час практичного етапу учні:

- збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі; 
- проводять соціологічні опитування; 
- відвідують районний центр зайнятості населення, спілкуються з його працівниками та аналізують існуючі джерела пошуку роботи та вибору професії;

- досліджують та аналізують знання учнів щодо вибору професії;

- складають поради майбутнім випускникам школи; обробляють отриманий матеріал;
- використовують дидактичний матеріал; створюють діаграми;

- пишуть висновки;
- оформлюють звіт; 
- створюють презентації, публікації, веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб - сайтів; 
- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

5 тижнів

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати: - лексико-граматичний матеріал з теми «Професії. Вибір професій»;

- вміти застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;

- програми Microsoft Office 2003, 2007 (Word, PowerPoint, Excel та Publisher) та ін.;

- основні правила пошуку інформацію в мережі Інтернет;

Учні повинні вміти:

• вдосконалити уміння аналізувати інформацію, робити висновки;

• проводити опитування, систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;

• вдосконалити навички планування діяльності;

• користуватися додатковою, довідковою літературою;

• користуватися Інтернетом та працювати з Інтернет ресурсами;

• створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;

• проводити опитування;

• працювати з інформаційними джерелами.

Матеріали та ресурси

Принтер, цифровий фотоапарат, засоби для зв'язку з інтернетом, сканер, комп'ютер, програми опрацювання зображень, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для створення мультимедійних презентацій, програми для створення веб-сайтів, текстовий редактор, програми для створення публікацій, архіватори.

Друковані матеріали

• Successful Writing Intermediate. V. Evans – Express Publishing, 2009

• Use of English B2 for all exams. E. Moutsou – MM Publications, 2009

• Active study dictionary of English – М.: Рус.яз., 1988

• Сборник новых тем современного английского языка Г.Л. Кубарьков, Д.;2006

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

цифровий фотоапарат, 
компьютер, 
доступ до мережі Інтернет, 
мультимедійний пристрій, 
принтер.

Витратні матеріали:

СD, DVD діски, папір для друку.

Ресурси Інтернету

http://innovationzen.com/blog/2006/08/31/choosing-a-profession/

http://careerplanning.about.com/od/careerchoicechan/a/myths_choice.htm

http://www.nickelca.ru/en/education/career_guidance/making_mistakes.htm

http://berst.moeobrazovanie.ru/chelovek_v_mire_professiy.html

http://www.jobs.ua/career/

http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=960&noreask=1

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання учнівських прикладів проводиться згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови, а також згідно критеріїв, розроблених вчителем, для публікації, презентації, веб – сайту.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.